Hlavní navigace

Žijeme ve společnosti, která přeceňuje intelekt

9. 5. 2011

Sdílet

 Autor: Isifa.cz
Blázni, blbci, hlupáci… naše mluva je bohatá, máme-li vyjádřit, že něčí intelekt je poněkud pod průměrem. Ale idioti (podobně jako géniové) přispívají ke kvalitě života lidského druhu.

Odhlédneme-li od skutečnosti, že některé z výrazů, jako je debil, imbecil, idiot apod. jsou de facto přežilými psychiatrickými termíny, známe je především jako nelichotivé nadávky. Neuvědomujeme si, jak tento způsob používání slov, které označují slabomyslnost, vydává svědectví především o společnosti, v níž žijeme.

Intelekt se přeceňuje

Nadávky poukazující na snížený intelekt jsou projevem kultury, která přikládá velký význam logickému myšlení, nezřídka na úkor intuitivních schopností. Při tomto zaměření, které přeceňuje rozum, může dojít k zúžení na racionální stránku života a následnému nedocenění toho, co do ní nezapadá.


Autor: Isifa.cz

Takto jednostranně orientovaná kultura pomíjí emocionální hodnoty, ba mnohdy si ani existenci takových hodnot neuvědomuje. Brilantní vědec, matematik, nebo i umělec může být emocionálně nevyvinutý, a přece není považován za retardovaného. Náš slovník nezná nadávky typu „ty emocionální nedochůdče!“. Naopak slabomyslní jedinci mohou být nadprůměrně emocionálně vyspělí, mohou se dokonale orientovat v pocitech svých i jiných lidí, intuitivně vědět, jak se chovat ve vztazích, mohou být vynikajícími rodiči, a přece jsou považováni za retardované, pokud nedosahují určitých intelektuálních standardů.

Tyto příklady ovšem neznamenají, že by naše racionální a emocionální stránka představovaly protiklad. „Emoční inteligence není protikladem běžné inteligence, není to převaha hlavy nad srdcem – je to jedinečný průsečík obou.“ (Caruso in Freedman, 2004). „Ukázalo se totiž, že mysl, emoce a tělo nepracují odděleně, ale působením biologických procesů jsou naopak úzce propojeny.“ (Goleman, 1997) (Zdroj: http://ei.czechi­an.net/)

Emoční inteligence

Psychologie používá pojem emoční inteligence. Oč se jedná?

Mayer & Salovey & Caruso (2000) předpokládají, že emočně inteligentní jedinec:

  • bude dospělejší v bio-sociální rodinné adaptaci (bude emočně citlivějším rodičem)
  • pravděpodobně nebude defenzívní
  • bude schopen účinněji ovládat emoce (bude opravdověji optimistický a vnímavý)
  • bude si vybírat vhodné emoční role
  • bude schopen hovořit a diskutovat o pocitech
  • osvojí si odborné znalosti v jednotlivých emočních oblastech (estetice, morálním nebo etickém cítění, v řešení sociálních problémů, vůdcovství nebo duchovním cítění)

(Zdroj: http://ei.czechi­an.net/)

Význam slabomyslnosti

Vraťme se ke slabomyslnosti. Dosud jsme nezodpověděli otázku, proč se někteří lidé rodí s tak výrazným nedostatkem intelektu. Je to v souladu s nějakým vyšším řádem, nebo se jedná o pouhý přírodní defekt? Jaká pozitiva přinášejí společnosti její členové s tak zvaným slabým duchem?


Autor: Isifa.cz

Každá lidská vlastnost a schopnost je reprezentována nekonečným počtem variací. To, co považujeme za průměrnou inteligenci, je stav, který existuje díky mnoha proměnným veličinám a variacím, u nichž na jednom konci škály nalezneme idiota a na druhém génia. Tuto pestrost variant vytváří příroda zřejmě proto, aby prozkoumala možnosti a obohatila kvalitu života lidského druhu, neboť obrovské množství a rozptyl těchto variací dávají prostor protikladným stavům.

Kdybychom neměli idioty, neměli bychom ani génie. Ale idioti (podobně jako géniové) přispívají ke kvalitě života lidského druhu nejen tímto způsobem. Příroda, na rozdíl od pohledu lidí, evidentně nepovažuje slabomyslnost za svůj defekt nebo hříčku. Společensky přínosná role intelektuálně nevyvinutých jedinců může spočívat i v tom, že zmírňují pronikavý a mnohdy nepříznivý vliv, který na lidskou činnost mívá jednostranné logické myšlení.

Kdo je kdo aneb Vyjasnění termínů:

Výraz idiot původně znamenal „laik“ – osoba, která postrádá profesionální dovednosti, osoba natolik trpící nedostatkem duševních schopností, že není schopna normálního úsudku. Jelikož jim byla odepřena účast na veřejném životě, který představovala demokratická vláda městského státu v Aténách, byli považování za zbavené cti. Na „idioty“ bylo nahlíženo jako na ty, kdo mají špatný úsudek v politických záležitostech. Časem výraz „idiot“ ztratil svou konotaci se sobectvím a začal označovat jedince, kteří mají celkově špatný úsudek, kteří jsou „hloupí“. V moderním jazyce výraz označuje extrémní hloupost, v medicíně se jedná o zastaralý termín pro vyjádření stavu hluboké mentální retardace.

Výrazy debilita, imbecilita a idiocie se v současné psychiatrické terminologii již nepoužívají. Namísto nich se užívá pojem mentální retardace lehká (IQ 50–69), středně těžká (IQ 35–49), těžká (IQ 21–34) a hluboká (IQ nižší než 20).

Dement je člověk trpící demencí, což je nemoc typická pro vysoký věk, při níž dochází ke zhoršení paměti a úpadku intelektu. Většinou je způsobena Alzheimerovou chorobou.

Kretén trpí poruchou štítné žlázy, která zpomaluje duševní vývoj i tělesný růst. Kripl je mrzák, tělesně postižený člověk.

Výrazy hlupák (který je nemoudrý) a ignorant (který je nevzdělaný) neoznačují nositele nízké inteligence.

Výraz blázen může mít i pozitivní význam. „Moudří blázni“ jsou ti, kdo umí sdělovat i nepříjemnou pravdu společensky přijatelným způsobem. Na rozdíl od proroků, kteří stojí mimo svou komunitu a křičí svou pravdu bez ohledu na to, jestli je jí dopřáváno sluchu, nebo ne, a mnohdy za ni platí svým životem, „blázni“ působí uvnitř společnosti a někdy se dostanou i k těm nejvýše postaveným. Působí podvratně a svou pravdu se snaží těm mocným sdělit způsobem, kterému se dostane sluchu a který jim umožní přežít. Často užívají smích jako prostředek k dosažení poznání. Příkladem moudrého blázna budiž Švejk. 

Čtěte dále: Seriál Psychiatrické oříšky
slavné případy, které ovlivnily vývoj psychiatrie

Usměrňující vliv slabomyslnosti

Idioti se ve svém stavu ducha mohou cítit mnohem svobodněji, zakoušet otevřenější pohyb emocionálních stavů, které jsou prožívány o mnoho svobodněji, neboť nejsou podřízeny mnohdy striktnímu diktátu společnosti.

Význam těchto usměrňujících tendencí je o to větší, že racionální myšlení lidské společnosti se v důsledku jistých historických procesů omezilo na velmi zúžené spektrum reality.

„Chudí duchem“ nastavují zrcadlo našemu omezenému myšlení.

Již tento týden: Seriál „Buďte chytřejší
o inteligenci a tréninku kognitivních schopností

Použité zdroje:
http://www.the­freelibrary.com/IN+PRA­ISE+OF+FOOLS.-a0161488988
Dreams, „Evolution“, and Value Fulfillment
http://ei.czechi­an.net/
Wikipedia, Free online dictionary

Autor článku

Vystudoval jsem obor teologie - český jazyk. Snažím se přijít na kloub různým otázkám a záhadám, zejména z oboru psychologie a duchovna.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).