Hlavní navigace

Hmyz, který má potenciál stát se potravinou? Mouchy

Autor: Shutterstock
Redakce

Někdo si je dává jako pochoutku k večeři a druhý se na jejich konzumaci nemůže ani dívat. Možná však hmyz budeme jíst úplně všichni. Ve hře jsou mouchy a cvrčci.

Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Vzhledem k potenciálním benefitům stoupá zájem o využívání hmyzu v potravinách a krmivech. Proto Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) začal zkoumat, jaká by mohla být rizika z produkce, zpracování a konzumace tohoto alternativního zdroje bílkovin. EFSA tuto otázku řešil profilováním rizik. Chtěl identifikovat potenciální biologická a chemická nebezpečí, stejně jako alergenicitu a možná nebezpečí spojená s využíváním faremně chovaného hmyzu jako potravin a krmiv. Srovnáváno přitom bylo potenciální nebezpečí s těmi, která jsou spojená s běžnými hlavními zdroji živočišných bílkovin.

Nezpracovaný hmyz je také nebezpečný

Vědečtí experti EFSA upozorňují, že by možná přítomnost biologických a chemických nebezpečí v potravinových a krmivářských produktech pocházejících z hmyzu závisela na metodách produkce, krmení stádia životního cyklu, ve kterém je hmyz sbírán, druhu hmyzu, stejně jako na metodách využívaných pro další úpravy. EFSA rovněž dospěl k názoru, že pokud je nezpracovaný hmyz krmen v současné době povolenými krmnými surovinami, mohou se u něj vyskytovat obdobná mikrobiologická nebezpečí, jaká jsou v jiných nezpracovaných zdrojích bílkovin.

Výskyt prionů – abnormálních bílkovin, které mohou způsobovat onemocnění, jako jsou bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) u skotu a Creutzfeld-Jakobova nemoc u člověka, je u hmyzu předpokládán stejný, nebo nižší, pokud tedy krmný substrát nezahrnuje proteiny získané z člověka (výkaly), nebo přežvýkavců. Vědecké stanovisko rovněž zvažuje potenciální nebezpečí spojené s dalšími typy substrátů, jako jsou kuchyňský odpad nebo zvířecí kejda. Environmentální rizika spojená s chováním hmyzu na farmách se očekávají srovnatelná s ostatními systémy produkce zvířat.

V úvahu přichází mouchy a cvrčci

Hmyz představuje speciální zboží trhu s potravinami v EU, kdy několik členských států hlásí příležitostnou lidskou konzumaci. Nicméně, použití hmyzu jako zdroje potravin a krmiv má potenciálně důležité environmentální a ekonomické výhody, stejně tak i výhody spojené se zajištěním dostatku potravin. Mezi druhy hmyzu, které jsou hlášeny jakožto mající největší potenciál k využívání jako potraviny a/nebo krmiva v EU patří mouchy domácí, mouční červi, cvrčci a bourci morušoví. Řada organizací – včetně Organizace pro výživu a zemědělství při OSN (FAO) – zkoumala možnosti využití hmyzu pro potraviny a krmiva, a tři členské státy EU – Belgie, Francie a Nizozemsko – provádí hodnocení rizik spojených s hmyzem jako potravinou nebo krmivem.

Evropská komise v současné době spolufinancuje výzkumný projekt pro prozkoumání možnosti použití hmyzích bílkovin pro krmiva a zvažuje, jak rozvíjet politiku v oblasti potravin nového typu a krmiv pro zvířata tak, aby tato možnost byla všeobecně uvažována a přijímána. Vědecký panel EFSA byl požádán, aby tuto práci podpořil.

Zdroj: Bezpecnostpotravin.cz, EFSA