Hlavní navigace

Do českých nemocnic se dostává specializovaná péče po vzoru EU

Denisa Křížová

Ministerstvo zdravotnictví ČR usiluje spolu s odbornými společnostmi o to, aby čeští pacienti měli k dispozici co nejkvalitnější péči i v případě zvláště náročných a nákladných nemocí a úrazů. Je pro to tedy nutné koncentrovat vysoce specializovanou zdravotní péči do center, v nichž bude soustředěna nejmodernější technika a nejkvalifikovanější personál.

Doba čtení: 1 minuta

Ministerstvo zdravotnictví ČR usiluje spolu s odbornými společnostmi o to, aby čeští pacienti měli k dispozici co nejkvalitnější péči i v případě zvláště náročných a nákladných nemocí a úrazů. Je pro to tedy nutné koncentrovat vysoce specializovanou zdravotní péči do center, v nichž bude soustředěna nejmodernější technika a nejkvalifikovanější personál.

Požadavky na koncentraci specializované péče jsou celosvětovým trendem a tyto požadavky jsou kladeny i na členské státy Evropské unie.Koncentrace superspecializované péče do center znamená zvýšení jejich počtu a rovnoměrné pokrytí celého území ČR.

Krajská zdravotnická zařízení mají na zkvalitnění vybavení a péče možnost čerpat prostředky z Regionálních operačních programů EU.