Hlavní navigace

„Být nemocný“ je něco jiného než „mít nemoc“

25. 10. 2010

Sdílet

 Autor: Isifa.cz
Nemoci jsou nositelkami informací, které mají určitý smysl. Naznačují, kde jsme se vydali nesprávným směrem. Může za naše choroby tělo, psychika, přístup k životu, nebo nezdravá civilizace?

Závažných chorob, jako je autismus nebo stařecká demence, přibývá. Jaké jsou příčiny? Může se člověk žijící v moderní průmyslové společnosti vyhnout všem zdraví ohrožujícím faktorům?


Autor: Isifa.cz

Mnozí lidé jsou přesvědčeni, že původcem nemoci jsou jen bakterie, viry, nezdravý styl života, znečištěné životní ovzduší, popřípadě že přijdeme k úrazu následkem nehody.

I kdybychom hledání příčin nemoci omezili pouze na tuto materiální oblast, najdeme spoustu vzájemně si odporujících tvrzení. Například je diskutabilní, zdali je sport zdravý, nebo spíše škodí. Často se též tradují různá tvrzení, která zase jiní odborníci vyvracejí jako omyly.

Některé populární omyly o zdraví a nemoci

  • Pití kávy napomáhá srdečnímu infarktu. Podle nejobsáhlejší studie, která byla k tomuto kontroverznímu tématu provedena (Willett a kol., 1966) nemají káva a infarkt nic společného.
  • Cholesterol je škodlivý. Naopak, pro tělo je naprosto nezbytný. Bez něj by náš organismus nedokázal produkovat pohlavní hormony. Důležité je ale množství a zdroj: například lidé, kteří konzumují hodně másla, vajec a mléka, bývají vzácněji postiženi infarktem myokardu než lidé, kteří se těmto potravinám, obsahujícím cholesterol, vyhýbají.
  • Zvýšený krevní tlak vzniká mj. přítomností soli v jídle. Přinejmenším v Německu se lékaři sjednotili, že neslanou dietou lze u pacientů s vysokým krevním tlakem dosáhnout zlepšení maximálně o tři procenta.
  • Příliš mnoho sladkostí je pro děti nezdravé. Podle studií jsou naopak děti, které jedí sladkosti, zdravější, v průměru štíhlejší, stravují se rozmanitěji a především jedí méně tuků.
  • Tmavý chléb je zdravější než bílý chléb. Z hlediska obsahu výživných látek mezi nimi není žádný velký rozdíl. Zdravější než oba druhy je proto celozrnný chléb.

Čtěte téma: Hodný a zlý cholesterol

Hledání smyslu nemoci

Spirituálně orientovaní lidé mají za to, že většina nemocí, ne-li všechny, má příčinu v psychice nebo v nějaké hlubší duchovní souvislosti. Máte problémy s kyčlemi? Nejspíš je to proto, že jste v mentální rovině ustrnuli a vaše „neschopnost pohybovat se vpřed“ se symbolicky projeví na fyzické úrovni: způsobí problém chodit. „Náš pan prezident se dopracoval ke kyčelní endoprotéze údajně proto, že myšlenkově ustrnul,“ dočetl jsem se na jednom ezoterickém webu.

Podle T. Dethlefsena moderní medicína neléčí současného člověka, pouze symptomy jeho nemoci. „Být nemocný“ je ale něco jiného než „mít nemoc“. Nemoci jsou vždy nositelkami informací, které mají určitý smysl. Nutí nás ptát se, kde jsme opustili svou cestu a vydali se nesprávným směrem. Vyléčení předpokládá pochopit tuto informaci.

O návod k takovému pochopení a zpracování nemoci se pokouší R. Dahlke ve své knize Nemoc jako symbol. Např. v pozadí chorobné spavosti spatřuje strach z požadavků na výkon, které na nás klade denní aktivita. V nemoci se projevuje touha uniknout do snových světů, do nevědomí, schovat se před zodpovědností. Řešením má být proniknutí do vlastního strachu a jeho překonání, přijetí odpovědnosti atd.

Vliv prostředí


Autor: Agentura SXC

Ani duchovní pohled, který se snaží pochopit příčinu nemoci a který zdůrazňuje osobní zodpovědnost jedince za stav svého zdraví, nemůže obejít vliv životního prostředí, kterému je nedobrovolně vystaven každý, kdo žije v moderní společnosti. Náš nepřirozený životní styl, nadměrná konzumace masa, smažených jídel, cukru a kofeinu, kouření, pití, drog atd. by se daly chápat jako vědomé poškozování vlastního těla, kterého se sami dopouštíme.

Kdybychom však opravdu chtěli dodržovat všechny zásady správné životosprávy, museli bychom se zbavit i mýdla, šampónů, čisticích prostředků, deodorantů či léků obsahujících umělé chemikálie. Tyto prostředky používáme celý život.

Stejně tak konzumujeme potravu obsahující pesticidy a fungicidy, občas i geneticky modifikovanou, neobejdeme se bez aut, dýcháme toxické výpary, užíváme rentgeny… jedním slovem chemikáliím a toxinům se stěží vyhneme. A také elektromagnetickému záření, jehož škodlivost se zjevně podceňuje. „Rostoucí počet vědců si myslí, že bezdrátové počítačové sítě, mobilní telefony, bezdrátové laptopy a bluetooth škodí lidskému zdraví,“ varuje Vlastimil Marek na svém blogu.

Karcinogeny

Vědecký pokrok umožnil přečíst celý genetický kód dvou nejběžnějších druhů rakoviny – kožní a plicní. Kód DNA pro rakovinu kůže zvanou melanom obsahuje přes 30 000 chyb nebo mutací, které téměř výhradně způsobuje vystavování těla slunečnímu záření. Kód DNA rakoviny plic obsahuje 23 000 chyb z velké části způsobených cigaretovým kouřem.

Tělo nebo duše – kdo za to může?

Podle metafyzického autora Ramona Stevense si v souvislosti se zdravím a nemocí musíme uvědomit několik vzájemně se prostupujících úrovní. Povrchová úroveň zahrnuje oblast buněk, genů, mutací a nahrazování DNA. Pod tímto povrchem se však nachází smysl nemoci, který je specifický pro každou chorobu. Zde leží hlubší psychologické, emocionální, ba i metafyzické „spouštěče“, které jsou prvotní příčinou manifestované nemoci. Jinými slovy, nejprve přichází hlubší smysl a vytváří pole vzorců disharmonické energie v lokalizované tělesné oblasti – teprve po něm se manifestuje samotná rozpoznatelná nemoc.

Zmiňované útoky na integritu našeho těla vytvářejí vzorce disharmonické energie. Když geny mutují – k čemuž dochází nepřetržitě – pole s disharmonickou energií ztěžují tělu správnou lokalizaci a zahojení narušené DNA. Jakmile se tyto neopravené zmutované buňky začnou množit, zvyšují pravděpodobnost, že předrakovinné buňky nebudou odhaleny a včas zničeny.

Příčinou je tedy chronická neúcta k tělu, a zvláště k jeho postiženým částem (kuřákovy plíce). Výsledkem je narušení tělesného mechanismu, který odhaluje a ničí rakovinné buňky.

Obrana proti latentním virům

V jiné své knize Stevens vypočítává pět obranných faktorů, které brání organismus proti útokům vždy přítomných latentních virů:

  • řádná výživa
  • zdravý genetický základ
  • harmonická aura
  • užívání hormonálního poplašného systému pouze v případě skutečné hrozby
  • vyvážená, duševně zdravá mysl, která vládne celému tělu

Pokud těchto pět obranných faktorů řádně funguje, žádný virus se nemůže probudit z latentního stavu k aktivitě a obranu narušit.

Narušení obranných mechanismů organismu

Stevens dále uvádí některé faktory, které narušují tuto obranyschopnost organismu. Narušení hormonálního poplašného zařízení způsobuje život ve stresu, který spouští mechanismus „uteč nebo bojuj“ zbytečně, takže tento příval síly a bdělé pozornosti vychází nazmar. Lidé, kteří trpí neustálými emocionálními nebo fyzickými traumaty, jež aktivují tuto silnou hormonální obranu, rychle vyčerpají své síly, a to může probudit viry k životu. Sledovat zprávy v televizi a rozčilovat se nad událostmi, které se nás a našeho bezprostředního okolí netýkají, je jako vyčerpávat své síly a zdroje kvůli imaginárním bitvám.

Psychologické faktory rovněž hrají svou roli. Prodlužovaná období deprese nebo hněvu narušují přirozenou vitalitu a rozhodí chemickou a hormonální rovnováhu.

Dalším důvodem, proč si tělo nedokáže vybudovat a upevnit potřebný stupeň obranyschopnosti, jsou chybějící látky. Západní jídelníček je vysoce technologicky upravený, je zbaven vláknin a živin a plný prázdných kalorií. To vše silně zatěžuje tělo, které se snaží doplnit zásobu chybějících živin z dostupného materiálu. Tělo má zázračnou schopnost vytvářet látky, které nedostatečná výživa neposkytuje, ale vyžaduje to energii, které se pak nedostává jinde.

Připočtěte k této nedostatečné stravě ostatní vlivy útočící na psychiku a tělo – od elektromagnetického záření přes emoční stres až po narušenou integritu těla moderního člověka – a získáte ideální prostředí pro virovou infekci.

Daň za civilizaci

Chceme-li žít ve vyspělé průmyslové společnosti, bude pro nás prakticky nemožné zachovat si všechny obranné mechanismy v nenarušeném stavu. Vlivy útočí na všech úrovních – psychologické, emocionální, fyzické – a jsou tak všudypřítomné, že tělo neustále zápasí, aby si udrželo alespoň základní stupeň zdraví, a zbývá mu jen minimum drahocenné energie k tomu, aby účinně obnovovalo své obranné mechanismy.

Zdroje:
Rüdiger Dahlke: Nemoc jako symbol
Thorwald Dethlefsen: Osud jako šance
Ramon Stevens
Lexikon populárních omylů

Autor článku

Vystudoval jsem obor teologie - český jazyk. Snažím se přijít na kloub různým otázkám a záhadám, zejména z oboru psychologie a duchovna.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).