Hlavní navigace

Braňte se, když vám někdo poškodí zdraví

1. 10. 2013

Sdílet

 Autor: www.1zdravotni.cz
ROZHOVOR – Peníze za újmu na zdraví? Je to nutnost i satisfakce. Češi se přestávají bát a brání svá práva soudní cestou. IVANA DEVODIER LEDVOŇOVÁ poradí, aby dostali, na co mají nárok.

Dlouhá léta se pohybovala v oblasti farmacie a dostávala se do kontaktu s řadou poškozených, kteří neobdrželi od pojišťovny žádné plnění, ačkoliv dopravní nehodu nezpůsobili. Následně se setkávala s případy, kdy zaměstnavatel místo toho, aby přes svou pojišťovnu poskytnul řádné odškodnění, neuvedl pracovní úraz do knihy úrazů a zaměstnance na hodinu propustil.


Autor: Isifa.cz

Pojišťovny se snaží vyplatit za újmy na zdraví co nejméně

Viděla, jak nemocnice odmítají připustit jakékoli pochybení a pro poškozeného pacienta je nemožné získat nezávislý posudek. Příběhů poškozených na zdraví slyšela IVANA DEVODIER LEDVOŇOVÁ mnoho a rozhodla se touto problematikou zabývat. Výsledkem je společnost První zdravotní poradenská s.r.o.

Kdo se na vaši společnost může obracet a s jakými případy?

Na naši společnost se mohou obracet všichni lidé, kteří byli v důsledku pochybení jiného subjektu poškozeni na svém zdraví. Zaměřujeme se zejména na pomoc poškozeným v důsledku dopravní nehody nebo pracovního, sportovního, školní úrazu, či pochybením lékaře.

Můžete pro lepší představu objasnit pojem „újma na zdraví“? Je to vše od zlomené nohy na kluzké podlaze až po smrtelnou nehodu?

Ano, je to v podstatě tak. Jakýkoliv zásah do zdraví člověka v důsledku porušení právní povinnosti jiného subjektu zakládá nárok na náhradu škody na zdraví.

Jak často se lidé v ČR domáhají soudní cestou náhrady za újmu na zdraví?

Poškození na zdraví se v posledních několika letech přestávají bát a brání svá práva i soudní cestou. To však není z finančního hlediska pro každého snadné, a proto u svých klientů preferuji jiný přístup.

Lidé utrpí dopravní nehodou, pracovním nebo školním úrazem vážnou újmu na zdraví a stanou se z nich invalidé, následně ztrácejí kontakt s okolím. Po těchto poškozených nemůžeme požadovat platby předem. Účtujeme si vždy podíl ze získaného odškodnění, a to maximálně do výše 20 %. Rovněž garantujeme našim poškozeným klientům, že v případě prohry v soudním sporu za ně uhradíme náklady soudního řízení. Neseme taktéž náklady na soudní znalce pro posouzení intenzity újmy na zdraví.

Traduje se, že lékaři drží při sobě a pochybení se poškozeným těžko dokazuje. Máte podobné zkušenosti?

Nebudeme si nic nalhávat, je to skutečně tak. Velmi často se poškození pacienti pokoušejí nárokovat odškodnění po zdravotnických zařízeních, kdy nemocnice odmítá jakékoliv pochybení a lékaři z bližšího okolí odmítají poškozenému přiznat, že jejich kolegové během operace učinili vážné chyby. Jelikož naše společnost má celorepublikovou působnost, máme tým soudních znalců z různých oborů, kteří nám poskytují zhodnocení případu bez vnějších tlaků, čímž získáváme nezávislý posudek.

Úmrtí po vyšetření

Mladá žena se dostavila do nemocnice na poměrně běžné angiografické vyšetření. Z důvodu pochybení lékařského personálu, namísto odpoledního shledání se svou rodinou, dochází u pacientky k nezvratnému poškození mozku, naprosté bezvládnosti a trvalému upoutání na lůžko bez možnosti mluvené řeči. Již navždy bude nutné poskytovat poškozené pacientce profesionální ošetřovatelskou péči. Život poškozené a její rodiny již nikdy nebude stejný.

Výše odškodnění újmy na zdraví byla v daném případě stanovena soudem na částku téměř 17 000 000 Kč. Nemocnice se pokoušela rozsudek okresního soudu zvrátit podaným odvoláním, avšak odvolací soud se ztotožnil s posouzením případu okresním soudem. Ani tato částka však nikdy nenahradí a nenavrátí život této ženy, ale zajistí hmotné zabezpečení její rodiny.

Rozhodnutí Krajského soudu v Plzni sp. zn. 14 Co 128/2008 ze dne 17. 4. 2008

Zdroj: www.1zdravotni.cz

Co člověka čeká, pokud se rozhodne vymáhat náhradu? Na co by se měl připravit a jaké jsou jeho šance?

Nejsme obchodníci s falešnou nadějí. V případě, že případ nemá šanci na úspěch, sdělujeme tuto skutečnost našim klientům.

A jak vypadá běžný postup při vymáhání odškodnění pro naše klienty? Klient se s námi zkontaktuje prostřednictvím našich webových stránek, kde nám zašle svůj osobní příběh, včetně zaslání podkladů, které má k dispozici. Následně náš tým zhodnocuje šance na úspěch a po domluvě s klientem zasílá podklady soudnímu znalci. Po konzultacích se soudním znalcem sdělujeme klientovi, zda jeho případ má šanci na úspěch. Poté v kooperaci se spolupracujícími advokátními kancelářemi vymáháme odškodnění v plné výši. Dokud nedojde k vymožení odškodnění, klientovi nic neúčtujeme. Což je záruka pro poškozeného klienta, že se budeme snažit a motivace pro nás.

Nedávno soud např. po letech osvobodil zdravotníky, kteří zapomněli v operované ženě třiceticentimetrovou špachtli. Jaký je poměr „vítězství a proher“ v oblasti pochybení zdravotníků?

Musíme si uvědomit, že tento mediální případ se dotýkal trestního řízení. Tedy rozhodovalo se o vině a trestu zdravotníků, nikoliv o odškodnění újmy na zdraví. Ačkoliv trestní soud zprostil odpovědné osoby obžaloby, nárok na odškodnění újmy na zdraví stále zůstává.

Podle čeho se odvíjí částky, o které se jedná? Mají lidé adekvátní představy a požadavky?

Pro správnou výši zvolené vymáhané částky je nutná precizní znalost judikatury Ústavního soudu a Nejvyššího soudu České republiky. Při zhodnocení podkladů od klienta rovněž stanovíme i výši odškodnění, která je relevantní k danému případu. Opakuji, nejsme obchodníci s falešnou nadějí, známe právo a chceme ho pro klienty důsledně vymáhat. Avšak vždy upozorníme klienta, že jeho požadavek přemrštěného odškodnění není pro vymáhání po odpovědném subjektu reálný.

Ze školního výletu se vrátil invalida

Školní výlet, z počátku obyčejný, jako stovky jiných. Ale v důsledku pochybení pedagogického dozoru utrpělo dítě těžký úraz mozku, jehož výsledkem je jeho plná invalidita. Veškerý potenciál pro životní rozvoj byl újmou na zdraví ztracen.

Rodina se musela na celý život přizpůsobit této tragické události. Těžko si představit obětování a život takto postižené rodiny se všemi problémy s tímto spojenými. V rámci soudního boje bylo získáno odškodnění újmy na zdraví v částce přesahující 15 000 000 Kč.

Rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích sp. zn. 7 Co 1101/2007 ze dne 6. 6. 2007. 

Zdroj: www.1zdravotni.cz

Dá se předpokládat, že člověk postižený na zdraví bude mít i související finanční potíže. Je pro něj vůbec reálné se do soudního sporu pustit?

Na složitou životní situaci poškozených pomýšlel i samotný zákonodárce a proto spory o náhradu škody na zdraví jsou osvobozeny od soudních poplatků. S ohledem na výbornou znalost práva našich právníků a dobré renomé však spor nemusí v mnoha případech skončit u soudu, ale dochází k mimosoudní dohodě. I pojišťovny si dnes spočítají, že se jim nevyplatí hradit svoje právníky a náklady pro předem prohraný spor.

Jaký je typický spor v oblasti újmy na zdraví?

Klasické spory jsou o výši odškodnění v důsledku dopravní nehody nebo pracovního úrazu. Pojišťovny obvykle poskytují odškodnění nemajetkové újmy v základní výši, ačkoliv poškozený má nárok na mnohem vyšší částky dle judikatury Nejvyššího soudu. Za amputovanou nohu poskytne pojišťovna odškodnění ve výši 300 000 Kč, ačkoliv poškozený má nárok na 1 500 000 Kč, bohužel taková je současná realita.

Jak lidé snášejí třeba v tak tragické situaci, jakou je smrt někoho blízkého, soudní spory? Jde čistě o peníze? Může jim odškodnění přinést zadostiučinění? Není to naopak „rýpání v ráně“ a prodlužování trápení?

Naše zkušenost je taková, že se jedná o spory pro zabezpečení sebe a rodiny do budoucna. Ztráta manžela, otce nebo syna je natolik velkým zásahem do osobního života příbuzných, že dochází k narušení finanční situace rodiny. Vždy je tam však druhý rozměr, a to je touha pozůstalých po morální satisfakci.

Věřím, že spravedlnost nemá být nikomu odepřena. Újma na zdraví patří k těm nejvážnějším životním situacím, které mohou člověka zasáhnout. Proto lze jedině doporučit, bojovat za svá práva na spravedlivé odškodnění.

Čtěte dále: Psychická šikana v práci má důsledky jako fyzické týrání

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Redaktorka, editorka, dlouholetá šéfredaktorka serveru Vitalia.cz (do června 2022)

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).