Hlavní navigace

Učitelé neumějí učit o sexu. To se teď změní

Redakce

Sexuální výchova patří z hlediska výuky k nejobtížnějším a nejpotřebnějším tématům. Přesto školám dosud chyběl komplexní metodický materiál. MŠMT proto vydává Doporučení k výuce sexuální výchovy. Podle názoru ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslavy Kopicové jedině komplexní a systematická sexuální výchova vštěpuje dítěti morální principy, formuje jeho jednání a postoje k sexuální problematice, rozvíjí citovou oblast v návaznosti na budoucí roli muže či ženy v rodině i ve…

Doba čtení: 1 minuta

Sexuální výchova patří z hlediska výuky k nejobtížnějším a nejpotřebnějším tématům. Přesto školám dosud chyběl komplexní metodický materiál. MŠMT proto vydává Doporučení k výuce sexuální výchovy. Podle názoru ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslavy Kopicové jedině komplexní a systematická sexuální výchova vštěpuje dítěti morální principy, formuje jeho jednání a postoje k sexuální problematice, rozvíjí citovou oblast v návaznosti na budoucí roli muže či ženy v rodině i ve společnosti.

Čtěte téma: Dítě českým školám nesvěřím!

Jak probíhá domácí vzdělávání v praxi, jaké jsou jeho klady a zápory a co všechno to obnáší? Rozhovor s matkou, která se rozhodla vyučovat své dvě dcery sama.

V tomto metodickém materiálu nejde pouze o prosté předávání faktů,  ale také o vytváření postojů k sexuální morálce, o osobnostní autonomii a potřebné návyky k optimálnímu soužití ve vztazích. „Cílem nově vydávaného Doporučení je upozornit na širší souvislosti sexuální výchovy, na její sociální, psychologické, biologické i etické aspekty," dodává ministryně.

Umíte se s dětmi bavit o sexu? Diskutujte v našem fóru!

Současně s tímto  metodickým doporučením bude do škol distribuována také příručka Sexuální výchova – vybraná témata, kde jsou některé problémy rozpracovány v příspěvcích odborníků a doplněny nejčastějšími otázkami a odpověďmi na ně.