Hlavní navigace

Rumunsko: malý zájem o bioprodukty

Ludmila Hamplová

Rumunští spotřebitelé stále ještě vykazují pouze malý zájem o bioprodukty. Tuto skutečnost potvrdil také bioveletrh s názvem „Harmony Wellness Fair“, který se v dubnu uskutečnil v Bukurešti. Výstavu navštívilo podle zpráv z tisku velmi málo návštěvníků a téměř 60 vystavovatelů nejenom z Rumunska, ale mj. i z Číny a Ruska, tak nemohlo dostatečně prezentovat dle svých očekávání ekologické potraviny a víno, stejně jako biokosmetiku a čisticí bioprostředky.

Doba čtení: 1 minuta

Rumunští spotřebitelé stále ještě vykazují pouze malý zájem o bioprodukty. Tuto skutečnost potvrdil také bioveletrh s názvem „Harmony Wellness Fair“, který se v dubnu uskutečnil v Bukurešti. Výstavu navštívilo podle zpráv z tisku velmi málo návštěvníků a téměř 60 vystavovatelů nejenom z Rumunska, ale mj. i z Číny a Ruska, tak nemohlo dostatečně prezentovat dle svých očekávání ekologické potraviny a víno, stejně jako biokosmetiku a čisticí bioprostředky.

Představitel Společnosti pro bioprodukty Marian Cioceanu spatřuje hlavní důvody nízkého odbytu biovýrobků především v nedostatečné informovanosti spotřebitelů o specifikách tohoto druhu zboží. Rumunsko nedisponuje dostatečnou legislativní oporou v oblasti produkce biovýrobků a schází i vlastní informační systém.

Velkou roli samozřejmě hraje podstatně vyšší cena těchto produktů v porovnání s konvenčními. Právě očekávání vysokých cen také pravděpodobně odradilo potenciální návštěvníky veletrhu. V současné době se ceny bioproduktů v Rumunsku pohybují o 40 až 50 % výše než je tomu u konvenčního zboží. Podle odhadu expertů by se mohly ceny bioproduktů pohnout směrem dolů na úroveň 20% rozdílu v porovnání s hladinou cen konvenčně vyráběných potravin, ale jen za předpokladu, že dojde k výraznějšímu nárůstu objemu ekologické produkce mléka, pečiva a masných výrobků. Rumunsko je však jedinou členskou zemí EU, která neposkytuje v rámci národního programu rozvoje tomuto odvětví žádné subvence.