Hlavní navigace

Rodina a práce - jak se to rýmuje?

Redakce

Databázi zaměstnavatelů, kteří jsou „přátelští k rodině“ připravuje Síť mateřských center v rámci projektu Šance rodině i zaměstnání. Databáze, která vznikla díky aktivitám předešlého projektu v roce 2008, obsahuje prozatím kolem 35 zaměstnavatelů z Prahy. Současný projekt otevírá možnost databázi rozšířit o zaměstnavatele z celé České republiky.

Doba čtení: 1 minuta

Databázi zaměstnavatelů, kteří jsou „přátelští k rodině“ připravuje Síť mateřských center v rámci projektu Šance rodině i zaměstnání.

matka s dítětem

Databáze, která vznikla díky aktivitám předešlého projektu v roce 2008, obsahuje prozatím kolem 35 zaměstnavatelů z Prahy. Současný projekt otevírá možnost databázi rozšířit o zaměstnavatele z celé České republiky.

Do databáze se mohou přihlásit všichni zaměstnavatelé, kteří v praxi uplatňují zásady rovných příležitostí žen a mužů a nabízejí svým zaměstnancům takové pracovní podmínky, které jim umožňují slaďovat pracovního a rodinného života, včetně alternativních forem práce. Dotazník určený pro zájemce o zařazení do databáze naleznete na webových stránkách Sítě mateřských center, kde také bude databáze posléze zveřejněna.

Seznam bude rozdělen podle jednotlivých krajů, aby zájemci z řad cílové skupiny projektu (rodiče vracející se po rodičovské dovolené do zaměstnání, rodiče dětí do 15 let věku, osoby pečující o dlouhodobě postiženého člena rodiny, zdravotně postižení apod.) mohli snadněji najít vhodného zaměstnavatele.

Zaměstnavatelé, kteří svým zaměstnanců nabízejí obzvlášť vstřícné podmínky pro usnadnění slaďování rodinného a pracovního života, budou z databáze nominování na ocenění Společnost přátelská rodině. Porota z nich pak vybere ty nejlepší, kterým bude ocenění předáno na konferenci na jaře roku 2011.


Ilustrační foto: agentura SXC