Hlavní navigace

Proč s vámi nemá sex?

5. 6. 2019

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com
Řešení sexuálních problémů bývá považováno za doménu sexuologa. V běžné, partnerské poradenské praxi mívám občas pocit parafrázující okřídlené: „Freude, Freude, vždy na tě dojde.“

Inu, „vždy“, to se přece jen říci nedá. Leč často na sex opravdu dochází. Výchozí zakázka klientů bývá obvykle jiná. Od toho, že mají problémy s nejednotnou a nedůslednou výchovou potomků, přes nedostatek společných zájmů, finanční rozpory, žárlivost a konče neobyčejně oblíbeným a frekventovaným údajem o nedostatcích v komunikaci. Na přesnější vymezení – jde o sexuální komunikaci – dojde až poté, co rozhovor chvíli trvá.

Zlatým písmem do souhrnu rad přesahujících svoji závažností horizont pouhého partnerského soužití je výrok významného německo-britského psychologa Hanse Eysencka: „Proti úzkosti je nejlepší jídlo, sex a autogenní trénink.“ Eysenckovo doporučení vskutku neradím brát na lehkou váhu. Úzkost – ony nejasné obavy – patří mezi nemocí moderní doby. Jakoby platila úměra – čím lepší životní úroveň máme, tím více na nás může doléhat „úzký profil“ existence všech možných i nemožných ohrožení našeho snažení.

Po čem prahnou muži

Aktivita ženy bývá vnímána jako sdělení, že jí o sex opravdu jde. „Prostě by neměla ležet jako prkno,“ pravil nejeden pán a zdaleka ne vždy to byl pouhý „macho“. „V některých situacích je muž jako pařez,“ děl F. M. Dostojevský. Já jen dodávám, že četné výjimky – kdy sexuální aktivita mívá jiný cíl než pouhou radost ze sexu – potvrzují pravidlo.

Orální sex pro zhruba sedm z deseti mužů slovy písně „sladce znie“. Znám (nejeden) případ, kdy dáma odtáhla muže od rodiny ne na vařené nudli ale… ehm, viz výše.

Slovní i mimoslovní projevy: pochvala, povzbuzení, ocenění výkonu, byť třeba nemusí být právě na jedničku… patří mezi doporučení při výchovném vedení dětí instabilních i trpících postiženími typu dys… Nesnáze jsou častější u chlapců. Radím na zmíněná doporučení vzpomenout v dospělosti i v jiných souvislostech.

Poněkud frivolní tzv. lechtivý projev vhodný je. Leč pozor: hrdinou – bez bázně a hany – musí být přítomný jinoch či pán. Do scénáře lze zařadit i vzpomínky na minulost – na časy, kdy jsme ještě spolu nebyli. To výhradně formou: „Byla jsem sama, samotinká a nešťastně jsem vyhlížela svého prince a to jsi byl ty…“

Galerie: Nejpodivnější sexuální praktiky

Sexu nemá být mnoho ani málo. Stačí, pokud bude tehdy, když si to muž přeje. Podotýkám: Pokud si jej přeje, lze v této situaci obvykle patřičně upravit rčení: „Od té doby, co byly vynalezeny peníze, není třeba říkat děkuji.“

Po čem muži ani omylem neprahnou

Sex jen za odměnu: Pracovně jej můžeme nazvat „špatným sexem“. Komplexní pohled nabízí anglické přísloví: „Sex je dobrý, když je dobrý. Když je špatný, je pořád ještě dobrý.“ Moderní psychologie by k lidové moudrosti dodala „za určitých okolností“.

Vážné koncepční (i antikoncepční) rozhovory: Zejména pokud jsou spojeny s (třeba i velejemným) nátlakem ve smyslu: „Kdy už…“ Variantou jsou úvahy typu „musíme vymalovat“.

Pláč, pokud není spojen s výroky typu: „Já jsem tak šťastná.“ Pravým opakem uvedeného výroku je: „Ty už zase musíš jít pryč.“ K tomu samozřejmě patřičné vzlyky.

„Šakal ni hyena neví, co je hygiena,“ praví píseň, ty bys to ale vědět měl. Společná koupel či sprchování je OK. Dlouhý pobyt samotné ženy v koupelně, ať již „před“, či „po“, ne. Výrok typu: „Běž se umýt“ za určitých okolností – zejména ve spojení s neklamnými známkami roztoužení – je opět OK. Jinak ani náhodou.

Výčitky a exkurze do pomyslného muzea křivd, jakož i tzv. dobře míněné domlouvání. Zařadit sem lze i dávání někoho za vzor. Samozřejmě včetně pochvalných zmínek o velikosti výdělku, postavy, eventuálně některých součástech těla jiných mužů.

A co chtějí (obvykle) ženy?

Spojení pozitivních emocí, citového vyladění okořeněného špetkou romantiky se sexem. Komentáře snad dále netřeba.

Předehru – slovní i mimoslovní – ani dlouhou, ani krátkou. Stačí, bude-li taková, jak si to dotyčná dáma přeje.

Akceschopnost muže, pokud jsou ony samy iniciativní. Vysvětlení ve smyslu gender rozdílu je následující:

  • Pokud partnerku právě „bolí hlava“, muž si nanejvýš posteskne kamarádovi: „Je to frigidka.“ Brzy na to zapomene.
  • „Naučit se říci ne“ iniciativní ženě není ani tak asertivní, jako ji (n)asertivní. Bude si to pamatovat dlouhá léta. Z uvedeného opakovaně vyvodí rozličné důsledky.
 

Povídat si (předtím i potom). Škála témat je rozsáhlá. Může jít i o milostné plkání. Muž má vnímavě naslouchat a ženou řečené tvořivě pozitivně – v intencích jejího názoru – rozvíjet. Samozřejmě sem nepatří rada, jak má co zvládnout. Vhodný je výrok: „To spolu zvládneme.“

Pochvalu, povzbuzení, ocenění výkonu, byť třeba nemusí být právě na jedničku… Ano, v zásadě stejně jako muži. K výše již citovanému doporučení ve vztahu k pánům zde dodáme korektivní zkušenost:

Není snad na světě přísnějšího kritika, než hodnotí-li v soukromí žena svůj vzhled. Nepatrnou chybu na kráse, jíž si muž – bez předchozího upozornění – nepovšimne, vnímá málem jako předurčení pro filmovou roli Quasimoda, hrbatého, téměř hluchého a na jedno oko slepého zvoníka u Matky Boží v Paříži. Její protějšek by měl vytvářet podmínky pro odstranění nežádoucích následků dřívějších domněnek, či dokonce zkušenosti. Tj. těch, jež přetrvávají jako patologické fixace. Tím ovlivňují nejen sebeobraz, ale i mnohdy chování jedince v mezilidských vztazích. Korektivní zkušenosti poskytuje nový – tentokrát kladný – pohled korigující trauma z minulosti. V učebnicích „léčby slovem“ se píše: „Terapeut reaguje na vyvolaný projev léčeného jinak, než léčený očekává.“ To znamená například, pokud ženu trápí dejme tomu malé poprsí, je vhodné s nefalšovaným nadšením opěvovat nádherné hruštičky (jablíčka) pro ni tak charakteristická. Tzv. „blbec v milostné hře“ naopak po spatření vyvinutého hrudníku jiné dámy dí s obdivnou jiskrou v oku: „Ta má ale kozy.“

Co ženy nechtějí?

Spavou nemoc partnera: Po vykonání sexuálního aktu muž tzv. odpadne a usne. Pokud ještě ke všemu chrápe, je to zostření trestu.

Sexuální narcismus i jeho opak u muže: Narcis vyžaduje pochvalu za svůj výkon. Jeho opak se rozechvěle ptá: „Líbilo se ti to?“ Dotaz, ostatně i vyžadování pochvaly, jsou obzvlášť nevhodné, pokud akt včetně milostné předehry připomínal průjezd rychlíku malým nádražím.

Vzpomínky partnera na jeho tzv. bejvalky: Správné nejsou žádné. Kladné jsou vyloučeny. I s těmi zápornými raději opatrně.

Nejapné vtipkování: Namátkou například: „Jestlipak víš, v co se změní ideální žena po souloži? No přece v basu piv a partu kamarádů. Chachacha.“ Pro doplnění o tzv. faux pas z jiného soudku platí pořekadlo: Nemluv o provazu v domě oběšencově.

Zeptat se můžeme na cokoliv

Ať jste žena, nebo muž, mějte na paměti asertivní pravidlo:

Zeptat se můžeme na cokoliv. Musíme ovšem snést odpověď. Jinými slovy: Kdo se moc ptá, moc se dozví.

Galerie: Pohnuté dějiny masturbace

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

PhDr. Tomáš Novák – poradenský psycholog, autor řady článků a knižních publikací.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).