Hlavní navigace

Počet cyklistů v Praze se za osm let zvýšil o 1000 %

Redakce

Stále se zvyšující počet lidí, kteří v hlavním městě využívají jízdní kolo jako alternativní dopravní prostředek, vyžaduje větší pozornost řešení cyklistické dopravy.  Rada hl. m. Prahy schválila a přijala Koncepci rozvoje cyklistické dopravy v Praze do roku 2020, jako základní materiál pro další rozvoj městské cyklistiky a to nejen jako druhu rekreace, ale především v jejím dopravním významu.

Doba čtení: 1 minuta

Stále se zvyšující počet lidí, kteří v hlavním městě využívají jízdní kolo jako alternativní dopravní prostředek, vyžaduje větší pozornost řešení cyklistické dopravy. 

Rada hl. m. Prahy schválila a přijala Koncepci rozvoje cyklistické dopravy v Praze do roku 2020, jako základní materiál pro další rozvoj městské cyklistiky a to nejen jako druhu rekreace, ale především v jejím dopravním významu.

„Výsledky ze sčítačů dokazují, že se v hlavním městě Praze od roku 2002 zvýšil počet cyklistů téměř o 1 000 procent. Přijetím této koncepce se hlavní město Praha hlásí k odpovědnosti za rozvoj cyklistické dopravy. Hlavním cílem Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Praze je ve shodě se zásadami rozvoje pražské dopravy vytvářet kvalitní podmínky pro dopravní i rekreační cyklisty,“ řekl primátor Pavel Bém.

V letech 2003 – 2010 došlo ke zvýšení počtu kilometrů cyklotras o 246 % na celkových 444 kilometrů (plán do konce roku 2010), u cyklostezek došlo o 239 procentní navýšení na 143,3 km a dopravních řešení o téměř dva tisíce procent na dnešních 54,6 km. Stoupající vlídnost a bezpečnost pražského dopravního prostředí neustále zvyšuje počet cyklistů na území hlavního města.