Hlavní navigace

Máme samouzdravovací schopnosti? Biodynamika léčí bolesti těla i duši

Sdílet

 Autor: Shutterstock.com
Tzv. biorelease přístup vychází z přesvědčení, že v každém z nás je sebeúzdravná tendence. Někdy ji stačí jen odblokovat. Počítejte ale s tím, že symptom, který se objevuje deset let, neodstraníte během týdne.

Bolesti zad, ztuhlé svaly, migrény nebo dokonce dýchací potíže. To vše může být důsledkem špatné životosprávy, absence pohybu nebo naopak jednostranného přetěžování. Ale možná také nevyřešených traumat, psychických bloků a nahromaděného stresu. V takovém případě může nejlépe pomoci psychoterapeutický směr pracující s lidským tělem, přirozeným tokem energie a tělu vlastní samouzdravovací schopností. Řeč je o tzv. biorelease ošetření a zejména biodynamických masážích.

Kde nepomáhá běžná terapie, pomůže biodynamika

Psychoterapie je jedna z možností, jak něco změnit ve vlastním přístupu k nejrůznějším životním situacím a jejich prožívání. Většina našich reakcí, myšlenek a pocitů vzniká automaticky, aniž si toho všimneme. Proto předpokládáme, že v dané situaci jiné myšlenky a emoce mít nemůžeme. „Psychoterapie jako taková je tedy vhodná pro všechny, kteří se rozhodnou, že přestanou věřit na to, že všechny příčiny toho, jak se cítíme, jsou ve vnějším světě, a chtějí se zabývat tím, jak by sami mohli změnit svůj vnitřek. A to ať už proto, že trpí nějakými většími duševními obtížemi, jako jsou např. úzkosti nebo deprese, nebo jen proto, že chtějí mít plnější a šťastnější život a vztahy,“ vysvětluje MUDr. Tomáš Morcinek, jeden z vedoucích výcviků zaměřených na biodynamiku (www.vycviky.cz).

Psychoterapeutické využití těla je vhodné ve všech případech, kdy je cílem poznávání vlastního nitra a hledání, jak jej případně změnit. Obzvlášť pro ty, kteří mají tendenci žít především svým intelektem a od pocitů a tělesných prožitků se odpojovat, může mít pouze verbální psychoterapie často jen omezené možnosti, jak přinést změnu. „Biodynamická psychoterapie je jedním z mnoha směrů, které v práci s klientem využívají tělo. V praxi to znamená, že terapeut kombinuje verbální techniky s těmi, které se k tělu vztahují. Mohou to být dechová cvičení, sledování, jak se tělo chová, práce s dotekem, tlakem, držením určitého místa. Možnosti jsou velmi pestré. Nedílnou součástí jsou biodynamické masáže, které pomáhají obnovit tok energie v těle,“ říká Kateřina Kokešová, která se biodynamikou zabývá a terapie a masáže poskytuje. K biodynamice ji přivedly vlastní zdravotní problémy. „Před více jak pěti lety jsem měla příznaky astmatu, ale tušila jsem, že problémy mají souvislost s dlouhodobým stresem. Dostala jsem tip na terapeutku, která pracovala s tělem, a bylo to objevné setkání. Nejen proto, že se mi po půl roce práce podařilo konečně vydechnout a nadechnout naplno, ale protože mi takový způsob terapie přišel smysluplný a komplexní,“ popisuje své seznámení s touto metodou.

Biodynamická masáž probouzí samouzdravovací schopnost

Nejčastěji za ní přicházejí lidé, kteří právě na těle zažívají, že něco nefunguje, jak by potřebovali. Často se jedná o chronické obtíže, od kterých jim klasická medicína neulevuje. Opakující se bolestivé příznaky, třeba migrény, potíže s dýcháním, nespavost. Zájemcům o alternativní řešení je společná jedna věc – přivádí je něco, co je přerůstá a na co jejich síly už nestačí. Výhoda biodynamiky je v tom, že k regeneraci a léčbě přispějí i masáže, které pomohou nastartovat schopnost těla uvést se do harmonie vlastní silou. Biodynamické masáže jsou podmnožinou biorelease ošetření a současně jeho hlavní součástí.

Tzv. biorelease přístup vychází z přesvědčení, že v každém z nás je sebeúzdravná tendence a že je pouze někdy zablokovaná. Někdy ji stačí jen odblokovat a není třeba podstupovat hlubší terapeutické metody. „Biorelease ošetření kromě masážních praktik využívá i určitý druh nedirektivní verbální práce, kdy klient mluví a zkoumá nějaké své téma za podpory biorelease poradce. Přitom se ale nejedná o běžný dialog, klient obvykle leží a má zavřené oči a má prostor se se svým tématem setkat v bezpečné a podpůrné atmosféře,“ doplňuje Tomáš Morcinek.

Biodynamické masáže potřebují opakování. Jak říká Kateřina Kokešová: „Když přijdete do posilovny a budete chtít změnit svou postavu, zhubnout, zesílit, budete si myslet, že vám za jednu návštěvu narostou svaly a vyloupne se z vás model žádaného tvaru? A podobně je to s psychoterapií. Ulevit a cítit se lépe můžete už po jedné návštěvě. Ale klienti většinou přicházejí, protože něco chtějí změnit, a to nejde najednou. Společná práce na tom, co klient potřebuje a jak toho dosáhnout v jeho životě, je práce na měsíce a někdy i na roky. Je dobré být realista a vnímat, že symptom, který se objevuje deset let, těžko odstraníte za dvě návštěvy.“ 

Co prozradí zvuky těla

Biodynamická terapie ovšem nezahrnuje jen masáže. Další pomůckou terapeuta může být elektronický stetoskop. Ten se používá v případě hlubších, terapeutických masážních ošetření, kdy slouží jako doplňková možnost, jak terapeut získává zpětnou vazbu o svém působení na tělo klienta poslechem peristaltiky. Střevo je totiž jedním z míst, kde podobně jako v kosterních svalech může docházet k energetickým blokádám. Tato masážní ošetření už nepatří do výše zmíněného biorelease přístupu, protože jsou zaměřena více provokativně, ale jsou součástí nebo doplňkem biodynamické psychoterapie.

V případě vleklých potíží je samozřejmě potřeba odborný přístup a vedení. Ale i v domácích podmínkách lze s tělem pracovat. Úlevné může třeba být sebepozorování. Při sezení u počítače nebo u přátelského posezení nad kávou je dobré uvědomit si, jak se vlastně cítí všechny části těla. Kde je člověk napjatý, kde má málo síly, kde je naopak vše v pořádku. Hodně prozradí problémy s dechem. Po krátkém sebeuvědomění následuje hluboký výdech. Už po takovém prostém cvičení lze poznat rozdíl.

Skeptický pohled – alternativní medicína je placebo

Ne každý věří v alternativní způsob léčby, který se vymyká tradičnímu medicínskému přístupu, přestože určité výsledky přiznávají i odborníci. Prof. Jiří Heřt to ve své knize Alternativní medicína a léčitelství – Kritický pohled vysvětluje působením placebo efektu: „Primárně lze placebem ovlivnit subjektivní stav pacienta, změnit v pozitivním smyslu vnímání choroby, především omezit nebo i odstranit vnímání bolesti. Mění se i nálada pacienta, snižuje se pocit úzkosti, deprese a vrací se optimistická nálada. To samozřejmě může vést druhotně i ke zlepšení objektivnímu, především u chorob s psychosomatickou složkou. Snížení hladiny stresu může také vést ke snížení svalového napětí a povolení kontraktur, a podobně se může k lepšímu měnit i napětí hladkého svalstva v útrobách. Všechny podobné příznivé změny jsou zprostředkovány podvědomými nervovými, hormonálními i imunitními mechanizmy, které odpovídají na pozitivní psychickou změnu, iniciovanou působením placeba v jeho širokém slova smyslu. Uvedené změny jsou objektivně hodnotitelné, měřitelné. I když jsou uvedené pozitivní efekty nesporné a často významné, většinou k rychlému vyléčení nestačí a nemohou plně nahradit racionální terapii. Mají také nespecifickou povahu. Ovlivňují především subjektivní pocity pacienta, vnímání bolesti, úzkosti, deprese.“

Prof. Heřt připisuje účinky alternativních způsobů léčby a terapie „hojivé síle přírody“ – tedy souhrnu mechanismů, které opravují lidský organismus při potížích a poškození. Paradoxně je v tomto s biodynamickým přístupem zajedno. I masáže mají za cíl povzbudit právě sebeuzdravovací schopnost. Přesto není pohled na terapii jednoznačný. „V alternativní medicíně, jejíž prostředky a metody nemají kromě výjimek vlastní, specifickou účinnost, je placebo efekt jedinou její zbraní, i když to její zastánci samozřejmě popírají,“ píše Jiří Heřt.

Ani biodynamika není vhodná úplně pro každého. „Opatrnost s využitím těla v psychoterapii je třeba u závažnějších psychiatrických diagnóz, jako je například schizofrenie, kde cílem psychoterapie je především podpora a adaptace na projevy daného onemocnění, nikoliv zkoumání vlastního vnitřního světa. I zde je ale možné mnoho prvků práce s tělem využít,“ upozornil doktor Morcinek. Většina klientů biodynamických masáží ovšem podle Kateřiny Kokešové odchází s pocitem, že jejich vlastní tělo je zdroj jejich síly a klidu.

Kdy vám může biodynamika pomoci:

  • při psychosomatických obtížích, chronických bolestech, k lepší regeneraci při poúrazových stavech, po vleklých nemocech,
  • když se cítíte unavení nebo bez síly, pociťujete-li vyčerpanost i při běžné námaze,
  • když se cítíte přetížení, věčně v napětí a stres vám přerůstá přes hlavu,
  • v obtížných životních situacích, ze kterých je těžké najít cestu ven,
  • když se ve svém těle necítíte dobře a nevíte proč,
  • …anebo když si chcete dopřát péči a načerpat sílu.

Zdroj: www.kokesova.cz

Autor článku

Začínala jako korektorka Deníků a autorka článků pro odborné časopisy. Do nedávna působila jako mluvčí Ústeckého kraje, kde žije, aktuálně je na mateřské dovolené.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).