Hlavní navigace

Máme samouzdravovací schopnosti? Biodynamika léčí bolesti těla i duši

Tzv. biorelease přístup vychází z přesvědčení, že v každém z nás je sebeúzdravná tendence. Někdy ji stačí jen odblokovat. Počítejte ale s tím, že symptom, který se objevuje deset let, neodstraníte během týdne.

Doba čtení: 6 minut

Bolesti zad, ztuhlé svaly, migrény nebo dokonce dýchací potíže. To vše může být důsledkem špatné životosprávy, absence pohybu nebo naopak jednostranného přetěžování. Ale možná také nevyřešených traumat, psychických bloků a nahromaděného stresu. V takovém případě může nejlépe pomoci psychoterapeutický směr pracující s lidským tělem, přirozeným tokem energie a tělu vlastní samouzdravovací schopností. Řeč je o tzv. biorelease ošetření a zejména biodynamických masážích.

Kde nepomáhá běžná terapie, pomůže biodynamika

Psychoterapie je jedna z možností, jak něco změnit ve vlastním přístupu k nejrůznějším životním situacím a jejich prožívání. Většina našich reakcí, myšlenek a pocitů vzniká automaticky, aniž si toho všimneme. Proto předpokládáme, že v dané situaci jiné myšlenky a emoce mít nemůžeme. „Psychoterapie jako taková je tedy vhodná pro všechny, kteří se rozhodnou, že přestanou věřit na to, že všechny příčiny toho, jak se cítíme, jsou ve vnějším světě, a chtějí se zabývat tím, jak by sami mohli změnit svůj vnitřek. A to ať už proto, že trpí nějakými většími duševními obtížemi, jako jsou např. úzkosti nebo deprese, nebo jen proto, že chtějí mít plnější a šťastnější život a vztahy,“ vysvětluje MUDr. Tomáš Morcinek, jeden z vedoucích výcviků zaměřených na biodynamiku (www.vycviky.cz).

Psychoterapeutické využití těla je vhodné ve všech případech, kdy je cílem poznávání vlastního nitra a hledání, jak jej případně změnit. Obzvlášť pro ty, kteří mají tendenci žít především svým intelektem a od pocitů a tělesných prožitků se odpojovat, může mít pouze verbální psychoterapie často jen omezené možnosti, jak přinést změnu. „Biodynamická psychoterapie je jedním z mnoha směrů, které v práci s klientem využívají tělo. V praxi to znamená, že terapeut kombinuje verbální techniky s těmi, které se k tělu vztahují. Mohou to být dechová cvičení, sledování, jak se tělo chová, práce s dotekem, tlakem, držením určitého místa. Možnosti jsou velmi pestré. Nedílnou součástí jsou biodynamické masáže, které pomáhají obnovit tok energie v těle,“ říká Kateřina Kokešová, která se biodynamikou zabývá a terapie a masáže poskytuje. K biodynamice ji přivedly vlastní zdravotní problémy. „Před více jak pěti lety jsem měla příznaky astmatu, ale tušila jsem, že problémy mají souvislost s dlouhodobým stresem. Dostala jsem tip na terapeutku, která pracovala s tělem, a bylo to objevné setkání. Nejen proto, že se mi po půl roce práce podařilo konečně vydechnout a nadechnout naplno, ale protože mi takový způsob terapie přišel smysluplný a komplexní,“ popisuje své seznámení s touto metodou.

Biodynamická masáž probouzí samouzdravovací schopnost

Nejčastěji za ní přicházejí lidé, kteří právě na těle zažívají, že něco nefunguje, jak by potřebovali. Často se jedná o chronické obtíže, od kterých jim klasická medicína neulevuje. Opakující se bolestivé příznaky, třeba migrény, potíže s dýcháním, nespavost. Zájemcům o alternativní řešení je společná jedna věc – přivádí je něco, co je přerůstá a na co jejich síly už nestačí. Výhoda biodynamiky je v tom, že k regeneraci a léčbě přispějí i masáže, které pomohou nastartovat schopnost těla uvést se do harmonie vlastní silou. Biodynamické masáže jsou podmnožinou biorelease ošetření a současně jeho hlavní součástí.

Tzv. biorelease přístup vychází z přesvědčení, že v každém z nás je sebeúzdravná tendence a že je pouze někdy zablokovaná. Někdy ji stačí jen odblokovat a není třeba podstupovat hlubší terapeutické metody. „Biorelease ošetření kromě masážních praktik využívá i určitý druh nedirektivní verbální práce, kdy klient mluví a zkoumá nějaké své téma za podpory biorelease poradce. Přitom se ale nejedná o běžný dialog, klient obvykle leží a má zavřené oči a má prostor se se svým tématem setkat v bezpečné a podpůrné atmosféře,“ doplňuje Tomáš Morcinek.

Biodynamické masáže potřebují opakování. Jak říká Kateřina Kokešová: „Když přijdete do posilovny a budete chtít změnit svou postavu, zhubnout, zesílit, budete si myslet, že vám za jednu návštěvu narostou svaly a vyloupne se z vás model žádaného tvaru? A podobně je to s psychoterapií. Ulevit a cítit se lépe můžete už po jedné návštěvě. Ale klienti většinou přicházejí, protože něco chtějí změnit, a to nejde najednou. Společná práce na tom, co klient potřebuje a jak toho dosáhnout v jeho životě, je práce na měsíce a někdy i na roky. Je dobré být realista a vnímat, že symptom, který se objevuje deset let, těžko odstraníte za dvě návštěvy.“ 

Co prozradí zvuky těla

Biodynamická terapie ovšem nezahrnuje jen masáže. Další pomůckou terapeuta může být elektronický stetoskop. Ten se používá v případě hlubších, terapeutických masážních ošetření, kdy slouží jako doplňková možnost, jak terapeut získává zpětnou vazbu o svém působení na tělo klienta poslechem peristaltiky. Střevo je totiž jedním z míst, kde podobně jako v kosterních svalech může docházet k energetickým blokádám. Tato masážní ošetření už nepatří do výše zmíněného biorelease přístupu, protože jsou zaměřena více provokativně, ale jsou součástí nebo doplňkem biodynamické psychoterapie.

V případě vleklých potíží je samozřejmě potřeba odborný přístup a vedení. Ale i v domácích podmínkách lze s tělem pracovat. Úlevné může třeba být sebepozorování. Při sezení u počítače nebo u přátelského posezení nad kávou je dobré uvědomit si, jak se vlastně cítí všechny části těla. Kde je člověk napjatý, kde má málo síly, kde je naopak vše v pořádku. Hodně prozradí problémy s dechem. Po krátkém sebeuvědomění následuje hluboký výdech. Už po takovém prostém cvičení lze poznat rozdíl.

Skeptický pohled – alternativní medicína je placebo

Ne každý věří v alternativní způsob léčby, který se vymyká tradičnímu medicínskému přístupu, přestože určité výsledky přiznávají i odborníci. Prof. Jiří Heřt to ve své knize Alternativní medicína a léčitelství – Kritický pohled vysvětluje působením placebo efektu: „Primárně lze placebem ovlivnit subjektivní stav pacienta, změnit v pozitivním smyslu vnímání choroby, především omezit nebo i odstranit vnímání bolesti. Mění se i nálada pacienta, snižuje se pocit úzkosti, deprese a vrací se optimistická nálada. To samozřejmě může vést druhotně i ke zlepšení objektivnímu, především u chorob s psychosomatickou složkou. Snížení hladiny stresu může také vést ke snížení svalového napětí a povolení kontraktur, a podobně se může k lepšímu měnit i napětí hladkého svalstva v útrobách. Všechny podobné příznivé změny jsou zprostředkovány podvědomými nervovými, hormonálními i imunitními mechanizmy, které odpovídají na pozitivní psychickou změnu, iniciovanou působením placeba v jeho širokém slova smyslu. Uvedené změny jsou objektivně hodnotitelné, měřitelné. I když jsou uvedené pozitivní efekty nesporné a často významné, většinou k rychlému vyléčení nestačí a nemohou plně nahradit racionální terapii. Mají také nespecifickou povahu. Ovlivňují především subjektivní pocity pacienta, vnímání bolesti, úzkosti, deprese.“

Prof. Heřt připisuje účinky alternativních způsobů léčby a terapie „hojivé síle přírody“ – tedy souhrnu mechanismů, které opravují lidský organismus při potížích a poškození. Paradoxně je v tomto s biodynamickým přístupem zajedno. I masáže mají za cíl povzbudit právě sebeuzdravovací schopnost. Přesto není pohled na terapii jednoznačný. „V alternativní medicíně, jejíž prostředky a metody nemají kromě výjimek vlastní, specifickou účinnost, je placebo efekt jedinou její zbraní, i když to její zastánci samozřejmě popírají,“ píše Jiří Heřt.

Ani biodynamika není vhodná úplně pro každého. „Opatrnost s využitím těla v psychoterapii je třeba u závažnějších psychiatrických diagnóz, jako je například schizofrenie, kde cílem psychoterapie je především podpora a adaptace na projevy daného onemocnění, nikoliv zkoumání vlastního vnitřního světa. I zde je ale možné mnoho prvků práce s tělem využít,“ upozornil doktor Morcinek. Většina klientů biodynamických masáží ovšem podle Kateřiny Kokešové odchází s pocitem, že jejich vlastní tělo je zdroj jejich síly a klidu.

Kdy vám může biodynamika pomoci:

  • při psychosomatických obtížích, chronických bolestech, k lepší regeneraci při poúrazových stavech, po vleklých nemocech,
  • když se cítíte unavení nebo bez síly, pociťujete-li vyčerpanost i při běžné námaze,
  • když se cítíte přetížení, věčně v napětí a stres vám přerůstá přes hlavu,
  • v obtížných životních situacích, ze kterých je těžké najít cestu ven,
  • když se ve svém těle necítíte dobře a nevíte proč,
  • …anebo když si chcete dopřát péči a načerpat sílu.

Zdroj: www.kokesova.cz