Hlavní navigace

Loni našli hygienici 74 nebezpečných výrobků, letos jich je už 130

Redakce

Jak poznat nebezpečný výrobek? Základem je nenakupovat ve večerkách. Další tipy poskytne Ministerstvo zdravotnictví ČR, které nebezpečné výrobky v tržní síti odhalilo.

Doba čtení: 2 minuty

Aktuální zpráva o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví praví, že za loňský rok našli na českých pultech hygienici sedmdesát čtyři nebezpečných výrobků. Zcela zásadní je však zpráva o tom, že za necelý půl rok letošního roku se toto číslo téměř zdvojnásobilo. „V loňském roce se jednalo o dvacet šest kosmetických přípravků, dvacet sedm hraček, osmnáct předmětů určených pro styk s potravinami a tři výrobky pro děti do tří let. V letošním roce jsme frekvenci kontrol, mimo jiné díky nárůstu hlášení výskytu nebezpečných výrobků v rámci členských zemí EU, zvýšili a od ledna jsme nebezpečných výrobků odhalili již téměř sto třicet,“ upřesňuje hlavní hygienik ČR Vladimír Valenta.

Nejčastějším problémem byl zvýšený obsah ftalátů, které působí negativně na reprodukční orgány, často docházelo také k nesprávnému či klamavému značení výrobků. Zejména kosmetické výrobky neobsahovaly povinně uváděné informace, např. informace o dovozci či výrobci nebo obsah přísad.

Jak poznat nebezpečné výrobky?

Těžko. Obvykle si člověk do drogerie s sebou nenosí mikroskop a Petriho misky, a pouhým pohledem jednoduše neodhalí například nadlimitní výskyt konkrétní potenciálně nebezpečné látky ve výrobku. Tyto nedostatky bývají ale velmi často spojeny s nedodržením požadavků na značení výrobků, které si může zákazník sám snadno zkontrolovat.

  • není uveden název a sídlo osoby, která uvádí výrobek na trh – a to buď vůbec, nebo jen názvem bez jakékoli adresy apod.
  • chybí české texty, texty jsou uvedeny s mnoha chybami
  • výrobky těží z podobnosti názvu nebo vzhledu s jiným známějším výrobkem
  • kosmetické výrobky jsou vybaveny značkou CE nebo symbolem hořlaviny (oboje nemá na kosmetice své místo)
  • u kosmetiky není uvedena šarže výrobku
  • často bývá výrobek příliš levný (dodržení legislativních limitů na bezpečnost výrobku vyžaduje určité finanční náklady, které se samozřejmě promítnou do ceny). To dokládá, že většina stanovených nebezpečných výrobků byla nalezena v provozovnách typu večerka, tržnice, „vše za XX Kč“.

Zdroj: MZCR