Hlavní navigace

Ležíte v nemocnici? I tam můžete volit prezidenta

9. 1. 2013

Sdílet

Během hospitalizace přijde volební komise za pacienty až do zdravotnického zařízení, pokud o to projeví zájem. Nebude to však možné, pokud nesplní některé podmínky.

Ani pobyt ve špitále vás nepřipraví o možnost hlasovat, když budete chtít. A zájem zřejmě bude. Podle předběžného průzkumu v Nemocnici Na Bulovce využije možnost volit prezidenta v prvním kole celkem 120 hospitalizovaných pacientů. „Při srovnání s nedávnými senátními volbami jde o mimořádný zájem,“ říká Martin Šalek, tiskový mluvčí nemocnice, „V prvním kole senátních voleb totiž volili 2 pacienti, druhého kola se pak nezúčastnil žádný z hospitalizovaných pacientů.“

Lidé, kteří budou v době prvních přímých voleb prezidenta české republiky pobývat v nemocnici, případně jiném podobném zdravotnickém, sociálním ap. zařízení, mohou i tak uplatnit své volební právo. Podle informací Ministerstva vnitra ČR mají několik možností, jak postupovat, které závisí do určité míry na charakteru jeho pobytu nebo hospitalizace, a na tom, zda půjde o pobyt dlouhodobý nebo krátkodobý.

Závisí na délce pobytu a místě hospitalizace

Při dlouhodobém pobytu by vedení nemocnice apod. mělo pacienta informovat o možnosti zápisu do zvláštního seznamu voličů. Hlasovací lístky i úřední obálku dostane před hlasováním do přenosné volební schránky od okrskové volební komise, která se za ním dostaví.

V případě krátkodobého pobytu nebo v případě, že volič neví, kde se přesně ve dny volby prezidenta bude nacházet (např. předpokládaná hospitalizace), ministerstvo doporučuje zařízení voličského průkazu, na který volič může volit v jakékoliv volební místnosti na území České republiky. Tedy pokud nakonec bude ve dny voleb v nemocnici nebo v obdobném zdravotnickém zařízení, může na tento voličský průkaz v této nemocnici nebo v tomto obdobném zdravotnickém zařízení hlasovat, opět do přenosné volební schránky.

Některé nemocnice pro větší komfort pacientů-voličů otevřou i samostatné volební místnosti pro chodící pacienty, ovšem pouze v omezeném čase. Přesné informace poskytnou konkrétní zdravotnická zařízení.

Může nastat i situace, že člověk, který je hospitalizován v nemocnici nebo v obdobném zdravotnickém zařízení, má místo trvalého pobytu ve stejném volebním okrsku jako tato nemocnice či zařízení. Tehdy může požádat o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Kdo hlasovat kvůli hospitalizaci nemůže

Dojde-li k hospitalizaci v zařízení mimo území volebního okrsku, kde má volič trvalý pobyt, po uzavření stálého seznamu voličů, tj. ode dne 9. ledna 2013, v případě druhého kola volby 21. ledna 2013, od 16.00 hodin, je tato skutečnost považována za faktickou překážku ve výkonu volebního práva, uvádí ministerstvo.

Voliči, který je v nemocnici nebo v obdobném zdravotnickém zařízení, a není zapsán ve zvláštním seznamu voličů nebo nemá voličský průkaz anebo nemá trvalý pobyt v okrsku, kde se nemocnice nebo obdobné zdravotnické zařízení nachází, nemůže okrsková volební komise umožnit hlasování.

Autor článku

Redaktorka, editorka, dlouholetá šéfredaktorka serveru Vitalia.cz (do června 2022)

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).