Hlavní navigace

Ležíte v nemocnici? I tam můžete volit prezidenta

9. 1. 2013

Sdílet

Během hospitalizace přijde volební komise za pacienty až do zdravotnického zařízení, pokud o to projeví zájem. Nebude to však možné, pokud nesplní některé podmínky.

Ani pobyt ve špitále vás nepřipraví o možnost hlasovat, když budete chtít. A zájem zřejmě bude. Podle předběžného průzkumu v Nemocnici Na Bulovce využije možnost volit prezidenta v prvním kole celkem 120 hospitalizovaných pacientů. „Při srovnání s nedávnými senátními volbami jde o mimořádný zájem,“ říká Martin Šalek, tiskový mluvčí nemocnice, „V prvním kole senátních voleb totiž volili 2 pacienti, druhého kola se pak nezúčastnil žádný z hospitalizovaných pacientů.“

Lidé, kteří budou v době prvních přímých voleb prezidenta české republiky pobývat v nemocnici, případně jiném podobném zdravotnickém, sociálním ap. zařízení, mohou i tak uplatnit své volební právo. Podle informací Ministerstva vnitra ČR mají několik možností, jak postupovat, které závisí do určité míry na charakteru jeho pobytu nebo hospitalizace, a na tom, zda půjde o pobyt dlouhodobý nebo krátkodobý.

Závisí na délce pobytu a místě hospitalizace

Při dlouhodobém pobytu by vedení nemocnice apod. mělo pacienta informovat o možnosti zápisu do zvláštního seznamu voličů. Hlasovací lístky i úřední obálku dostane před hlasováním do přenosné volební schránky od okrskové volební komise, která se za ním dostaví.

V případě krátkodobého pobytu nebo v případě, že volič neví, kde se přesně ve dny volby prezidenta bude nacházet (např. předpokládaná hospitalizace), ministerstvo doporučuje zařízení voličského průkazu, na který volič může volit v jakékoliv volební místnosti na území České republiky. Tedy pokud nakonec bude ve dny voleb v nemocnici nebo v obdobném zdravotnickém zařízení, může na tento voličský průkaz v této nemocnici nebo v tomto obdobném zdravotnickém zařízení hlasovat, opět do přenosné volební schránky.

Některé nemocnice pro větší komfort pacientů-voličů otevřou i samostatné volební místnosti pro chodící pacienty, ovšem pouze v omezeném čase. Přesné informace poskytnou konkrétní zdravotnická zařízení.

Může nastat i situace, že člověk, který je hospitalizován v nemocnici nebo v obdobném zdravotnickém zařízení, má místo trvalého pobytu ve stejném volebním okrsku jako tato nemocnice či zařízení. Tehdy může požádat o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Kdo hlasovat kvůli hospitalizaci nemůže

Dojde-li k hospitalizaci v zařízení mimo území volebního okrsku, kde má volič trvalý pobyt, po uzavření stálého seznamu voličů, tj. ode dne 9. ledna 2013, v případě druhého kola volby 21. ledna 2013, od 16.00 hodin, je tato skutečnost považována za faktickou překážku ve výkonu volebního práva, uvádí ministerstvo.

Voliči, který je v nemocnici nebo v obdobném zdravotnickém zařízení, a není zapsán ve zvláštním seznamu voličů nebo nemá voličský průkaz anebo nemá trvalý pobyt v okrsku, kde se nemocnice nebo obdobné zdravotnické zařízení nachází, nemůže okrsková volební komise umožnit hlasování.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).