Hlavní navigace

Lékař nesmí prodávat léky, a už vůbec ne v ordinaci

3. 9. 2014

Sdílet

 Autor: Isifa.cz
Lékař smí poskytnout pacientovi lék přímo v ordinaci pouze v přesně daných případech. Stejně tak pro lékárníky platí pravidla, kdy mohou léky předepsané lékařem zaměnit za jiné.

Pokud vám lékař prodává léky, je něco špatně. Jaká jsou pravidla pro poskytování léčiv, co platí pro lékaře a lékárníky, objasňuje Tom Philipp, náměstek pro zdravotní pojištění ministerstva zdravotnictví.

Může lékař prodat pacientovi lék přímo v ordinaci?

Lékař nemůže v žádném případě léčivé přípravky prodávat a už vůbec ne ve své ordinaci. Tento zákaz je zřejmý z § 82 zákona o léčivech, který taxativně vymezuje, které osoby jsou oprávněny vydávat léčivé přípravky, respektive prodávat tzv. vyhrazené léčivé přípravky. Těmi jsou takové léčivé přípravky, o nichž bylo rozhodnuto, že je lze prodávat bez lékařského předpisu mimo lékárny. Mezi vyhrazené humánní léčivé přípravky lze zařadit například léčivé čaje a směsi, multivitaminy nebo léčivé přípravky k odvykání kouření obsahující nikotin.

Pokud však zdravotní stav pacienta nezbytně vyžaduje bezodkladné užívání léčivého přípravku a jeho výdej není možný vzhledem k místní nebo časové nedostupnosti lékárenské péče, může ošetřující lékař pacienta tímto léčivým přípravkem vybavit. K tomuto účelu lze poskytnout pouze léčivý přípravek, který je v obalu, jehož celistvost nebyla narušena, nebo v tuhých nebo polotuhých dělených lékových formách; takový léčivý přípravek se poskytne v dobře uzavřeném obalu, na němž se uvede název léčivého přípravku včetně síly a způsobu jeho použití a podmínky jeho uchovávání.

Může lékař předepsat lék, který není v ČR registrován?

Ano, může, avšak opět za současného splnění určitých podmínek, které jsou uvedeny v zákoně o léčivech.

Těmito podmínkami jsou:
  • účel, kterým je poskytnutí optimálních zdravotních služeb ošetřujícím lékařem;
  • léčivý přípravek, odpovídajícího složení nebo obdobných terapeutických vlastností, není distribuován nebo není v oběhu v České republice;
  • tento léčivý přípravek musí být registrovaný v jiném členském státě Evropské unie anebo se jedná o léčivý přípravek pro moderní terapie, jehož výrobce je držitelem povolení k výrobě dané lékové formy v rozsahu odpovídajícím povolení k výrobě hodnocených léčivých přípravků vydaným Státním ústavem pro kontrolu léčiv;
  • takový způsob je dostatečně odůvodněn vědeckými poznatky;
  • nejde o léčivý přípravek obsahující geneticky modifikovaný organizmus.

Smí lékárník zaměnit lékařem předepsaný lék za jiný?

Není-li v lékárně k dispozici předepsaný léčivý přípravek a jeho okamžité vydání je s ohledem na zdravotní stav pacienta nezbytné, může lékárník vydat jiný než předepsaný léčivý přípravek. Ovšem pouze v případě, že pacient s takovým postupem souhlasí a léčivý přípravek je shodný z hlediska účinnosti a bezpečnosti. Léčivý přípravek také musí obsahovat stejnou léčivou látku se stejnou cestou podání a ve stejné lékové formě; to neplatí pro hodnocené léčivé přípravky; pokud léčivý přípravek obsahuje rozdílné množství léčivé látky v jednotce hmotnosti, objemu nebo lékové formy, lékárník upraví jeho dávkování tak, aby odpovídalo dávkování předepsanému lékařem.

Nevyznačí-li předepisující lékař, že trvá na vydání předepsaného léčivého přípravku, může lékárník při splnění zákonných podmínek vydat jiný než předepsaný léčivý přípravek.

Zaměnit předepsaný léčivý přípravek za jiný léčivý přípravek s jinou léčivou látkou s obdobnými léčivými účinky nebo v jiné lékové formě může lékárník pouze za předpokladu, že s tím pacient souhlasí a záměna je odsouhlasena předepisujícím lékařem.

Záměna předepsaného léku

Lékárník může zaměnit předepsaný léčivý přípravek za jiný tj. vydat jiný než předepsaný léčivý přípravek, avšak pouze za současného splnění následujících podmínek:

  1. v lékárně není k dispozici předepsaný léčivý přípravek a jeho okamžité vydání je s ohledem na zdravotní stav pacienta nezbytné;
  2. pacient s takovým postupem souhlasí a léčivý přípravek je shodný z hlediska účinnosti a bezpečnosti;
  3. léčivý přípravek obsahuje stejnou léčivou látku se stejnou cestou podání a ve stejné lékové formě; to neplatí pro hodnocené léčivé přípravky; pokud léčivý přípravek obsahuje rozdílné množství léčivé látky v jednotce hmotnosti, objemu nebo lékové formy, lékárník upraví jeho dávkování tak, aby odpovídalo dávkování předepsanému lékařem;
  4. předepisující lékař nevyznačí na receptu, že trvá na vydání předepsaného léčivého přípravku;

Pokud by se jednalo o záměnu za léčivý přípravek s jinou léčivou látkou s obdobnými léčivými účinky nebo v jiné lékové formě, ta je rovněž možná pouze za předpokladu, že s tím pacient souhlasí, a dále, že záměna je odsouhlasena předepisujícím lékařem. Ve všech případech musí lékárník provedenou záměnu vyznačit na receptu, včetně uvedení dávkování.

MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA
náměstek pro zdravotní pojištění Ministerstva zdravotnictví ČR
a lékař pro léčebnou péči v Thomayerově nemocnici 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR, www.mzcr.cz

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Všeobecné dotazy, připomínky a tipy směřujte na adresu redakce@vitalia.cz.

Tiskové zprávy zasílejte na e-mail press@vitalia.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).