Hlavní navigace

Léčivý kyslík? Je to nelegální a nebezpečné, varují odborníci

21. 12. 2020

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com
Medicinální kyslík nebo také lékařský kyslík je výrobek určený k usnadnění dýchání. Jak vyplývá již z označení, jde o prostředek určený do rukou zdravotníkům, nikoli laikům. Pro ně může být dokonce nebezpečný. Přesto ho různé e-shopy nabízejí veřejnosti.

Na internetu lze koupit ledacos, v době koronavirové epidemie pak přibývá nabídek téměř „zázračných“ doplňků a přístrojů. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) v poslední době zaregistroval inzeráty na léčivé přípravky obsahující kyslík v tlakových lahvích. Veřejnost před nimi varuje na svém webu, zjišťovali jsme více.

Medicinální (lékařský) kyslík

Jde o medicinální plyn registrovaný jako léčivý přípravek.

Obecně se používá pro podporu dýchání, při poruše dýchacího systému, při dechové nedostatečnosti, v přetlakových komorách, při otravách oxidem uhelnatým ad.

Může být dodáván ve formě plynného kyslíku v tlakových lahvích, ev. ve větších množstvích ve formě kapalného kyslíku v odpařovacích stanicích.

Kdy je lékařský kyslík nelegální

Medicinální neboli lékařský kyslík se používá ve zdravotnictví. Výroba, distribuce i aplikace výrobků, které obsahují medicinální kyslík, mají jasně daná pravidla. Jedná se ze zákona o léčivé přípravky a jejich kontrola spadá do gesce SÚKL.

Ten při pravidelném monitoringu zjistil, že na některých webových stránkách jsou – údajně k léčebným účelům – nabízeny produkty s obsahem medicinálního kyslíku: „Jde o nelegální přípravky, neboť jsou prezentovány s tím, že mají léčebné či preventivní vlastnosti,“ uvádí SÚKL. Tyto produkty však nesplňují zákonné požadavky na původ a není zajištěna jejich jakost, účinnost ani bezpečnost podle právních předpisů platných v České republice.

Laicky a „po lopatě“ řečeno: nikdo například negarantuje, co ve skutečnosti obsahují a co mohou způsobit. Navíc hrozí riziko, že při nevhodném použití člověku uškodí, například v případě některých onemocnění.

„Jedná se o nelegální, neregistrované léčivé přípravky, které neodpovídají požadavkům zákona o léčivech, a jejich použitím může dojít k ohrožení lidského zdraví,“ varují odborníci s tím, že na jejich výrobě, distribuci a dalším zacházení se pravděpodobně podílely subjekty, které nemají k těmto činnostem žádná oprávnění.

Hloupý dárek pro babičku a dědu

Inzeráty prezentují produkty s lékařským kyslíkem například jako „vhodný dárek pro seniory“, podporu sportovního výkonu nebo obranu proti znečištění ovzduší. Vypočítávají jejich – samozřejmě skvělé – zdraví prospěšné vlastnosti a doporučují je na doma i na cesty. Veškeré tyto výrobky jsou z pohledu SÚKL rizikové:

„Obecně lze říci, že problematické jsou všechny produkty, které deklarují, že obsahují medicinální neboli lékařský kyslík,“ uvedla pro server Vitalia.cz mluvčí ústavu Klára Brunclíková.

Server Vitalia.cz dohledal hned několik nabídek s podobným obsahem, SÚKL je však nemůže komentovat konkrétně:

„Vámi uvedené webové stránky a dva další případy, které jsme zaregistrovali, již šetříme. Šetření těchto případů i následné případné správní řízení je však neveřejné, proto nemůžeme sdělovat jakékoli informace o průběhu těchto řízení,“ sdělila Klára Brunclíková. Upřesňuje ještě, že v prodeji jsou také technický kyslík nebo tzv. „kyslík na dýchání“, který používají například hasiči či potápěči. V těchto případech se nejedná o léčivé přípravky ani zdravotnické prostředky, a SÚKL tedy nepřísluší omezovat jejich prodej. Ani tyto přípravky by však samozřejmě neměly uvádět léčebné či pozitivní preventivní vlastnosti na zdraví.

I profesionálové musí s kyslíkem opatrně

Kyslíkovou terapii by měl aplikovat pouze kvalifikovaný personál a za daných pravidel, a to v zájmu pacienta i toho, kdo přípravek podává. Jak totiž certifikovaní dodavatelé i SÚKL upozorňují, před použitím, při přípravě k použití a aplikaci léčivého přípravku s obsahem medicinálního kyslíku pacientovi při poskytování zdravotních služeb je nutné dbát bezpečnostních pokynů.

Jak lze zjistit z dostupných sdělení na webu SÚKL, dochází někdy k zahoření tlakových lahví s lékařským kyslíkem. Opatrnost je proto na místě. Zejména se jedná o tato obecná ustanovení:

Zásady pro manipulaci s lékařským kyslíkem

  • Nekuřte (ani elektronické cigarety) a nemanipulujte s otevřeným ohněm v blízkosti tlakových lahví s obsahem medicinálních plynů.
  • Nikdy nepoužívejte olej, tuk nebo jakékoli přípravky na bázi oleje, včetně krémů na ruce, když manipulujete s tlakovou lahví přípravku.
  • Manipulaci s ventily a zařízeními, která k nim náleží, provádějte vždy čistýma, nemastnýma rukama, vyvarujte se používání krémů, make-upu, olejů apod.
  • Manipulujte s lahví obezřetně, netřepejte s ní, zamezte pádům a otřesům, lahve uchovávejte v dobře větraných prostorech vyhrazených k uchovávání medicinálních plynů, mimo dosah hořlavin, hořlavého materiálu a zdrojů tepla.

Zdroj: SÚKL

Závěrem SÚKL zásadně nedoporučuje nakupovat medicinální – lékařský – kyslík přes internet: „Mohlo by jít o nelegální léčivý přípravek, u kterého není zajištěna jeho jakost, účinnost ani bezpečnost. Neodbornou aplikací může dojít k ohrožení lidského zdraví,“ shrnuje Klára Brunclíková.

Autor článku

Redaktorka, editorka, dlouholetá šéfredaktorka serveru Vitalia.cz (do června 2022)

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).