Hlavní navigace

Léčivý kyslík? Je to nelegální a nebezpečné, varují odborníci

21. 12. 2020

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com
Medicinální kyslík nebo také lékařský kyslík je výrobek určený k usnadnění dýchání. Jak vyplývá již z označení, jde o prostředek určený do rukou zdravotníkům, nikoli laikům. Pro ně může být dokonce nebezpečný. Přesto ho různé e-shopy nabízejí veřejnosti.

Na internetu lze koupit ledacos, v době koronavirové epidemie pak přibývá nabídek téměř „zázračných“ doplňků a přístrojů. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) v poslední době zaregistroval inzeráty na léčivé přípravky obsahující kyslík v tlakových lahvích. Veřejnost před nimi varuje na svém webu, zjišťovali jsme více.

Medicinální (lékařský) kyslík

Jde o medicinální plyn registrovaný jako léčivý přípravek.

Obecně se používá pro podporu dýchání, při poruše dýchacího systému, při dechové nedostatečnosti, v přetlakových komorách, při otravách oxidem uhelnatým ad.

Může být dodáván ve formě plynného kyslíku v tlakových lahvích, ev. ve větších množstvích ve formě kapalného kyslíku v odpařovacích stanicích.

Kdy je lékařský kyslík nelegální

Medicinální neboli lékařský kyslík se používá ve zdravotnictví. Výroba, distribuce i aplikace výrobků, které obsahují medicinální kyslík, mají jasně daná pravidla. Jedná se ze zákona o léčivé přípravky a jejich kontrola spadá do gesce SÚKL.

Ten při pravidelném monitoringu zjistil, že na některých webových stránkách jsou – údajně k léčebným účelům – nabízeny produkty s obsahem medicinálního kyslíku: „Jde o nelegální přípravky, neboť jsou prezentovány s tím, že mají léčebné či preventivní vlastnosti,“ uvádí SÚKL. Tyto produkty však nesplňují zákonné požadavky na původ a není zajištěna jejich jakost, účinnost ani bezpečnost podle právních předpisů platných v České republice.

Laicky a „po lopatě“ řečeno: nikdo například negarantuje, co ve skutečnosti obsahují a co mohou způsobit. Navíc hrozí riziko, že při nevhodném použití člověku uškodí, například v případě některých onemocnění.

„Jedná se o nelegální, neregistrované léčivé přípravky, které neodpovídají požadavkům zákona o léčivech, a jejich použitím může dojít k ohrožení lidského zdraví,“ varují odborníci s tím, že na jejich výrobě, distribuci a dalším zacházení se pravděpodobně podílely subjekty, které nemají k těmto činnostem žádná oprávnění.

Hloupý dárek pro babičku a dědu

Inzeráty prezentují produkty s lékařským kyslíkem například jako „vhodný dárek pro seniory“, podporu sportovního výkonu nebo obranu proti znečištění ovzduší. Vypočítávají jejich – samozřejmě skvělé – zdraví prospěšné vlastnosti a doporučují je na doma i na cesty. Veškeré tyto výrobky jsou z pohledu SÚKL rizikové:

„Obecně lze říci, že problematické jsou všechny produkty, které deklarují, že obsahují medicinální neboli lékařský kyslík,“ uvedla pro server Vitalia.cz mluvčí ústavu Klára Brunclíková.

Server Vitalia.cz dohledal hned několik nabídek s podobným obsahem, SÚKL je však nemůže komentovat konkrétně:

„Vámi uvedené webové stránky a dva další případy, které jsme zaregistrovali, již šetříme. Šetření těchto případů i následné případné správní řízení je však neveřejné, proto nemůžeme sdělovat jakékoli informace o průběhu těchto řízení,“ sdělila Klára Brunclíková. Upřesňuje ještě, že v prodeji jsou také technický kyslík nebo tzv. „kyslík na dýchání“, který používají například hasiči či potápěči. V těchto případech se nejedná o léčivé přípravky ani zdravotnické prostředky, a SÚKL tedy nepřísluší omezovat jejich prodej. Ani tyto přípravky by však samozřejmě neměly uvádět léčebné či pozitivní preventivní vlastnosti na zdraví.

I profesionálové musí s kyslíkem opatrně

Kyslíkovou terapii by měl aplikovat pouze kvalifikovaný personál a za daných pravidel, a to v zájmu pacienta i toho, kdo přípravek podává. Jak totiž certifikovaní dodavatelé i SÚKL upozorňují, před použitím, při přípravě k použití a aplikaci léčivého přípravku s obsahem medicinálního kyslíku pacientovi při poskytování zdravotních služeb je nutné dbát bezpečnostních pokynů.

Jak lze zjistit z dostupných sdělení na webu SÚKL, dochází někdy k zahoření tlakových lahví s lékařským kyslíkem. Opatrnost je proto na místě. Zejména se jedná o tato obecná ustanovení:

Zásady pro manipulaci s lékařským kyslíkem

  • Nekuřte (ani elektronické cigarety) a nemanipulujte s otevřeným ohněm v blízkosti tlakových lahví s obsahem medicinálních plynů.
  • Nikdy nepoužívejte olej, tuk nebo jakékoli přípravky na bázi oleje, včetně krémů na ruce, když manipulujete s tlakovou lahví přípravku.
  • Manipulaci s ventily a zařízeními, která k nim náleží, provádějte vždy čistýma, nemastnýma rukama, vyvarujte se používání krémů, make-upu, olejů apod.
  • Manipulujte s lahví obezřetně, netřepejte s ní, zamezte pádům a otřesům, lahve uchovávejte v dobře větraných prostorech vyhrazených k uchovávání medicinálních plynů, mimo dosah hořlavin, hořlavého materiálu a zdrojů tepla.

Zdroj: SÚKL

Závěrem SÚKL zásadně nedoporučuje nakupovat medicinální – lékařský – kyslík přes internet: „Mohlo by jít o nelegální léčivý přípravek, u kterého není zajištěna jeho jakost, účinnost ani bezpečnost. Neodbornou aplikací může dojít k ohrožení lidského zdraví,“ shrnuje Klára Brunclíková.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Redaktorka, editorka, dlouholetá šéfredaktorka serveru Vitalia.cz (do června 2022)

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).