Hlavní navigace

Léčebné lázně: drahá dovolená nebo dobrá investice?

18. 3. 2009

Sdílet

V České republice se nachází na pět desítek lázní. Specializují se na léčbu úzké oblasti nemocí nebo zdravotních komplikací. Do lázní jezdí jak pacienti, kterým byly lázně doporučeny a předepsány lékaři, tak i lidé, kteří se rozhodli trávit v lázních svoji dovolenou. Jak na to?

Lázně. Už jen slovo navozuje příjemnou představu o odpočinku a relaxaci, většinou v hezkém prostředí. I když například ve středověku spočívaly lázně v desetihodinovém máčení těla. Účelem takového máčení bylo, aby popraskala kůže a z těla se „odplavily škodliviny“. Taková praxe dnes už neplatí, koupání se doporučuje maximálně půlhodinové. Lékaři předepisují lázně na tři až čtyři týdny, ale doba pro maximální léčebný efekt je individuální.

Každé lázeňské zařízení staví program na léčebných účincích místních přírodních zdrojů. Zbytek jsou procedury a doplňkové programy, které najdete ve všech lázních. Takže záleží na vás, jestli se chcete koupat v nejrůznější slatině, kyselce, jodobromové vodě, uhličitých koupelích nebo v pivu.

V každém kraji najdete několik typů lázní, takže jsou dostupné pro většinu lidí, co se týká vzdálenosti. Jak ale lázně zatíží naši peněženku? Záleží na tom, jestli vám zdravotní pojišťovna schválí plnou cenu, nebo se budete na placení lázní podílet, nebo je platit v plné výši (pokud se rozhodneme strávit v nich dovolenou).

 Lékaři a zdravotní pojišťovny

Lázeňskou péči doporučuje pacientovi jeho ošetřující lékař. Zpravidla je to odborník-specialista pro jednotlivé druhy onemocnění. Doporučení, minimálně v rozsahu odborného nálezu, pro který se doporučuje lázeňská léčba, může být uvedeno buď přímo na návrhu v části lékařské zprávy nebo může být vystaveno i na zvláštním tiskopisu (výměnném listu). Na základě tohoto doporučení pak praktický nebo ošetřující lékař při hospitalizaci podává vyplněný návrh na územní pracoviště zdravotní pojišťovny podle místa bydliště pacienta. Toto pracoviště ověří, zda jde o jejího pojištěnce. V předloženém návrhu revizní lékař posuzuje, jsou-li splněny podmínky indikačního seznamu, uvedena všechna potřebná vyšetření a nebrání-li léčení nějaká kontraindikace.

lázně 3

Schválený návrh na komplexní lázeňskou péči zasílá příslušné územní pracoviště zdravotní pojišťovny přímo do lázeňského zařízení, uvedeného na prvním pořadí. Pokud má toto zařízení volný termín, vyrozumí pacienta nejpozději do pěti dnů přede dnem určeného nástupu lázeňského léčení. Současně pacientovi oznámí další informace týkající se lázeňského léčení (kde se bude v lázních hlásit, možné způsoby dopravy, co je třeba mít s sebou, že musí být na celou délku lázeňského léčení vybaven léky, které permanentně užívá, a informace o možnostech nadstandardní péče s výši úhrad).

Pokud lázeňské zařízení uvedené v návrhu na prvním pořadí nemá k dispozici lůžko v časovém rozmezí daném platností návrhu, je povinno celý návrh odeslat na lázeňské zařízení uvedené na druhém pořadí, lázeňské zařízení ve druhém pořadí pak případně na lázeňské zařízení ve třetím pořadí. V případě, že ani lázeňské zařízení ve třetím pořadí nenalezne lůžko pro pacienta, je povinno odeslat návrh zpět na vysílající územní pracoviště zdravotní pojišťovny pro projednání situace.

Seznam všech lázeňských zařízení v České republice najdete v našem katalogu.

Dokdy je nutné do lázní nastoupit u I. a II. pořadí naléhavosti a u příspěvkové lázeňské péče?

Nástup na komplexní lázeňskou péči musí být u I. pořadí naléhavosti do jednoho měsíce od data vystavení návrhu ošetřujícím lékařem. Do tohoto stupně naléhavosti patří především překlady z nemocničního lůžka na lůžko v lázeňském zařízení. Lázeňské zařízení a datum nástupu zajistí přímo zdravotnické zařízení, ve kterém je pacient hospitalizován. Návrh na lázeňskou péči v těchto případech potvrzuje revizní lékař územního pracoviště zdravotní pojišťovny podle sídla zdravotnického zařízení. U pořadí naléhavosti II. musí být dodržen termín nástupu lázeňské péče nejpozději do tří měsíců od data vystavení návrhu, později ztrácí návrh platnost.

U příspěvkové lázeňské péče zpravidla zasílá příslušné územní pracoviště zdravotní pojišťovny návrh schválený revizním lékařem přímo pacientovi a ten si vybere lázeňské zařízení podle informací poskytnutých jednak u zdravotní pojišťovny, nebo z propagace jednotlivých lázní. Nástup si pacient domlouvá přímo s lázeňským zařízením, které si vybral. U tohoto typu lázeňské péče a u lázeňské péče o děti a dorost musí být termín nástupu léčení nejpozději do šesti měsíců od data vystavení návrhu.

Komplexní lázeňská péče

kolonáda

Nejčastějším typem je komplexní lázeňská péče, která představuje ve Všeobecné zdravotní pojišťovně  zhruba 80 % z celkového počtu odléčených pacientů, a to včetně dětí a dorostu, říká mluvčí VZP Jiří Rod. Poskytuje se například po úrazech, po provedených operacích, po srdečních infarktech, při onemocnění diabetem, ale i při některých chronických chorobách.

Při komplexní lázeňské péči hradí zdravotní pojišťovny náklady na léčení, ubytování a stravování. Ubytování je poskytováno dle možnosti a kapacity lázní ve dvou kategoriích (kategorie A a kategorie B). Obě kategorie představují dvoulůžkový pokoj se základním vybavením, přičemž v kategorii A je sociální zařízení přímo součástí pokoje, v kategorii B je dostupné v rámci ubytovacího objektu. Jakékoliv jiné vybavení pokoje (jednolůžkový pokoj, televize, lednice apod.) je posuzováno jako nadstandard.

Příspěvková lázeňská péče

Druhým typem je příspěvková lázeňská péče, ve které je hrazeno pouze standardní léčení a ostatní výdaje za lázeňský pobyt si pacient platí sám. Finanční výdaje jsou u příspěvkového pacienta různé, a to podle délky jeho léčebného pobytu, dále podle kvality ubytování a také podle ročního období, které si pro lázeňské léčení vybere. Při příspěvkové lázeňské péči se může pacient stravovat a být ubytován jak v lázeňském zařízení, tak i mimo ně. Musí však absolvovat 21denní nebo 28denní lázeňské léčení podle druhu onemocnění. Příspěvková lázeňská péče se většinou poskytuje u chronických onemocnění, kde se předpokládá opakování lázeňské léčby.

Lázeňská péče

Třetím typem je lázeňská péče, která se ze zdravotního pojištění nehradí. Jde o samoplátce, kteří si pobyt v lázních hradí sami. Tento typ lázeňské péče není schvalován revizním lékařem.

Ozdravenská péče

Zdravotní péče v dětské ozdravovně se poskytuje dětem od 3 do 15 let zdravotně oslabeným vlivem nepříznivého životního prostředí, dětem se zdravotními problémy spojenými s nesprávným životním stylem a dětem v rekonvalescenci, jejichž zdravotní stav nevyžaduje léčbu v dětské lázeňské nebo v dětské odborné léčebně. Délka pobytu zpravidla nepřesahuje 21 dnů. Ozdravný pobyt navrhuje ošetřující lékař dítěte (praktický lékař pro děti a dorost) na základě zdravotního stavu dítěte. Dalším krokem je vlastní žádost rodiče dítěte nebo jeho zákonného zástupce o povolení pobytu dítěte v dětské ozdravovně.

Náklady na zdravotní péči v dětských ozdravovnách jsou plně hrazeny zdravotní pojišťovnou. 

 A jaké jsou sankce při nenastoupení léčby?

Při nenastoupení léčby nebo při jejím předčasném ukončení se jako důvod uznává pouze úmrtí v rodině, ošetřování člena rodiny nebo onemocnění, které je neslučitelné s lázeňskou péčí či s ozdravným pobytem. Ostatní případy jsou považovány za svévolné porušení léčebného režimu a v takovém případě je pojištěnec nebo zákonný zástupce dítěte povinen uhradit zdravotní pojišťovně veškeré náklady za škodu způsobenou znehodnocením objednané zdravotní péče v lázních a dětských ozdravovnách.

Jaké služby nabízejí lázně lidem, kteří se rozhodli trávit v nich dovolenou?

Nabízejí ubytování dle jejich výběru. Strava je individuální, ale většinou se jedná o polopenzi. Dále si můžete na základě vstupní prohlídky vybrat jednotlivé položky z nabídky, ale většinou si celý pobyt objednáváte v balíčcích specificky zaměřených. Kromě zmiňované vstupní prohlídky zde například naleznete koupele, masáže, vstup do bazénu a sauny a nápoje.

Kolik se za lázně platí?

Můžeme si to uvést na příkladu komplexní zdravotní léčby paní Dany, která se léčila v Lázních Luhačovice.

Luhačovice jsou největší moravské lázně s dlouhou tradicí lázeňské léčby dýchacích cest, trávicího ústrojí, diabetu a pohybového aparátu. Proslulé jsou přírodními léčivými prameny, příznivými klimatickými podmínkami a příjemným prostředím, ve kterém se snoubí krásná příroda a typická architektura.

Na území Luhačovic vyvěrá 16 hydrouhliči­tanochlorido-sodných kyselek a jeden sirný pramen. Nejznámějšími minerálními prameny jsou Vincentka, Aloiska, Ottovka, Pramen Dr. Šťastného a Sv. Josefa. Teplota vyvěrající vody se pohybuje mezi 10 – 12 °C. Luhačovické vody jsou považovány za jedny z nejúčinnějších v Evropě pro vysoký obsah minerálních látek a pro vynikající proplynění volným kysličníkem uhličitým.

lázně 1

Paní Dana z východních Čech strávila v Lázních Luhačovice 28 dní. Léčbu ji doporučili lékaři z plicního oddělení královéhradecké nemocnice, kde byla Dana hospitalizována se zánětem plic. Žádanku pro pobyt v lázních vystavil Daně její praktický lékař. Po třicetidenní lhůtě ji zdravotní pojišťovna seznámila s nabídkou komplexní zdravotní péče v Lázních Luhačovice. Za 28 dní pobytu byla Daně vystavena faktura pro zdravotní pojišťovnu ve výši 28 tisíc korun. Dana byla v lázních poprvé a místní personál i léčbu si nemůže vynachválit. Byla jsem nadšená, personál nikam nespěchá a maximálně každého opečovává. Chodila jsem každý den tancovat, protože tanec je tady doporučován v rámci rehabilitace. Hodně jsem si tu odpočinula. Od této chvíle budu trávit všechny své dovolené v lázních. Myslím si, že i cena je více než přijatelná, říká. V lázních se seznámila s paní, která do Luhačovic jezdí jednou za dva roky na čtrnáct dní, a za celý pobyt platí 12 tisíc korun. Dana mi také prozradila, že ti, co jezdí do lázní na dovolenou a celý pobyt si platí, mají v nabídce lepší ubytování.

Pobyty pro muže, ženu, děti, rodinu, pro dva, pro učitele

Lázně nabízejí nepřeberné množství balíčků pro různé skupiny lidí a profese. Například pobyt pro manažery. Tento pobyt je určen všem, kteří jsou denně vystaveni vysoké psychické pracovní zátěži, sedavému zaměstnání a práci u počítače. Do lázní můžete zajet i na prodloužený víkend. Ceny se pohybují mezi čtyřmi až sedmi tisíci korunami. Lázně lákají například na týdenní nebo prodloužené velikonoční pobyty, jarní prázdniny, týden pro dva, pro ženu, wellness a relaxační a firemní pobyty. Pobyt v lázních můžete zaplatit jako dárek nebo překvapení pro své rodiče a prarodiče. Pobyty pro seniory se nabízejí za ceny od 3500 Kč do 13 000 Kč. Třídenní dámská jízda v Mariánských Lázních slibuje polopenzi s wellness nápojem, kosmetickým ošetřením, minerální koupelí se suchým zábalem a masáží Afroditin sen se zábalem ze smetany, medu a pomerančového oleje za cenu 5697 korun. Lázně Bechyně odměňují dárce krve a pořádají pro ně Víkend aktivního odpočinku v hodnotě 2930 korun. Konstantinovy Lázně zase zvou na pobyty s Nordic Walkingem, tenisem, výukou jízdy na koni nebo s jízdním kolem. Lázním Velichovky neodolá žádný milovník čokolády, protože tu nabízejí čtyřdenní čokoládové pobyty za cenu 4865 korun nebo medové rošády za 5025 korun.

Zaměstnavatelé zaměstnancům

Někteří zaměstnavatelé platí svým zaměstnancům lázně. Například letoví dispečeři jezdí do lázní pravidelně a povinně. Jednu z nejnáročnějších profesí je třeba opečovávat.

Zaměstnanci sami sobě

Lázně Luhačovice nabízejí prázdninový léčebný program pro učitele, jehož hlavním úkolem je regenerace hlasivek. Lázně nabízejí i speciální pobyty pro lékaře. To asi proto, aby mohli pacientům podávat důvěryhodné informace o lázních a posílali k nim co nejvíce pacientů.

Týden nebo tři

Možná si řeknete, že když lékaři posílají pacienty do lázní na tři až čtyři týdny, týden nám nemůže vůbec pomoci. Opak je ale pravdou. I týdenní pobyty mají nezanedbatelný pozitivní vliv. Mají za úkol působit preventivně a příznivě na rovnováhu stavu těla i duše. Krátkodobější pobyty jsou zaměřené na úlevu a zlepšení zdravotního stavu. Nepodceňujeme význam prevence a vědomi si trendu aktivního zájmu o své zdraví nabízíme preventivní pobyty s poradenstvím na míru, říká personální ředitelka Lázní Teplice v Čechách Dorothea Kresslová. V posledních letech objevují klienti lázně jako zdroj prevence, relaxace a načerpání nové energie. Někteří volí lázeňský pobyt i jako formu dovolené, dodává. Proto mne více než překvapuje, že obsazenost lázeňských domů za minulý rok se v Teplicích průměrně pohybovala okolo 65 %.

Jak vidíte, lázně nejsou přeplněné, cenově jsou dostupné a zaměstnanci budou dělat vše proto, abyste se cítili dobře. Jenom změna prostředí na vás příznivě zapůsobí. K tomu si ještě přičtěte půvabné okolí lázní s bohatým kulturním a sportovním programem. Stačí si jen vybrat. Lázeňská sezona začíná klepat na dveře, pustíte ji dovnitř?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).