Hlavní navigace

Kde syn je víc než dcera

Autor: Ladislav Kudláček
Ladislav Kudláček

Fungující rodina je pro většinu Indů životním ideálem. Ne všichni členové indické rodiny jsou si však rovni. Dívky jsou dlouhodobě považovány za bytosti „druhé kategorie“.

Doba čtení: 4 minuty

Maminka se stará o děti a domácnost, vaří, pere a uklízí. Tatínek chodí do práce, živí rodinu a doma si hlavně hraje s dětmi. Tak vypadá obrázek v jedné z knížek, jež vydávají indické nevládní organizace pro děti žijící ve slumech. Knihy je mají naučit správným rodinným návykům.


Autor: Ladislav Kudláček

Předkládaný pohled na rozdělení mužských a ženských rolí je pro Evropany už zastaralý, ale pro Indy představuje tradiční a velmi ceněný model fungujícího rodinného soužití. Pro většinu Indů je takový obrázek životním ideálem. A ten má své přednosti i trhliny, stejně jako ten Západní.

Nejvýraznějším rysem indického životního stylu je všudypřítomná sociální provázanost a závislost jedince na nějaké skupině. Lidé jsou součástí nějakého společenského uskupení, ať už je to rodina, celý rod, kasta nebo jedna z mnoha indických náboženských komunit. Každého Inda straší představa, že ve vypjaté životní situaci zůstane sám.

Čtěte téma: Čím víc lásky, tím víc rozvodů

Indie trvá na tom, že stavět manželství na lásce je naivní a nepraktické…

Příbuzným pomohu vždy

Člověk, který důsledně udržuje rodinné vazby, se může na své příbuzné vždycky spolehnout. „Svým příbuzným pomohu vždy, když to potřebují. Vydělávám si velmi dobře, a tak svým sestřenicím, tetám a strýčkům často půjčuji peníze, když potřebují. Vím, že oni by pro mne udělali to samé,“ vypráví o své rodině s hrdostí Vibhuti, která pracuje pro indickou pobočku UNICEF.

Není proto divu, že silného vztahu Indů k rodině využívají i místní nevládní organizace k podpoře lidí, kteří se ocitají na okraji společnosti.

Neziskovky se snaží podporovat tradiční vazby, protože jenom fungující rodina může dětem i dalším ze slumů pomoci překonat problém sociálního vyloučení a chudoby. Nejchudší lidé totiž často pocházejí z poměrů, kde byl rodinný život nějak narušen.

„Když rodina nefunguje, začnou často selhávat i další věci. Objevuje se například domácí násilí nebo alkoholismus. Děti pak v důsledku různých rodinných problémů nechodí do školy a stávají se oběťmi různých pouličních gangů. Snadno se tak dostanou do podobné sociální pasti, v jaké jsou jejich rodiče. Snažíme se tomu předcházet tím, že zdůrazňujeme tradiční rodinné hodnoty, které společnost uznává a cení si jich,“ popisuje přístup k práci s dětmi ze slumů paní Patel z jedné indické nevládní organizace.

Čtěte téma: Adopce na dálku aneb Jak pomáhat účelně?

Většinou souhlasíme s tím, že přispívat potřebným je správné. A obvykle jedním dechem dodáváme, že nevíme jak a komu, aby peníze opravdu splnily svůj účel a nebyly zneužity. 

Věno vás zruinuje

Rodina je bezesporu silný element, který pomáhá chránit své členy před bídou, nemocí či dalšími nástrahami světa. Bohužel – rodinná přízeň není všem jejím členům poskytována stejně. Tradičně níže stojí v rodinné hierarchii žena.

Postavení muže a ženy není rovnocenné už od jejich narození. Známým jevem z rozvojových zemí je preferování syna. Tento fenomén stále přežívá na indickém venkově i ve městech. Synové jsou protěžováni proto, že za nevěstu musí rodina ženichovi vyplatit věno. I když je už dávání věna v Indii zakázáno, protože jeho tradiční výše často ruinuje celé rodiny, paradoxně jeho význam v dnešní globalizované době stoupá. Vysoké věno vyžadují mladí muži, aby měli peníze na emigraci za prací. Mohou si tak pořídit víza, letenky a zaplatit i další náklady.

Upřednostňování syna je v Indii všudypřítomné a kvůli nelegálním potratům dívčích plodů je v populaci až 56% převaha mužů. Syn je ten, kdo se postará o budoucnost a harmonii v rodině. Nejstarší syn pak má povinnost se ve stáří postarat o své rodiče. Je to povinnost, která pomáhá starým lidem zachovávat sociální status.

Narození dcery chápe mnoho Indů stále jako přítěž. Mít doma dívku rodině přináší jen náklady – rodiče musí platit věno i náklady na svatbu. To je také jeden z důvodů, proč jsou ženy v rodinách chápány jako druhořadé bytosti. Dívka je často ta poslední, která má nárok na vzdělání, najíst se například smí až jako poslední z rodiny.

Žena se jako méněcenná bytost také často stává obětí domácího násilí a dalších způsobů týrání. „To už je příznak toho, že rodina selhává ve své kontrolní funkci. Podle indických tradic by se měla na každého vztahovat pravidla, hierarchie a loajalita jednoho k druhému,“ dodává paní Patel.

Indická rodina stále tvoří důležitý sociálně-kulturní pilíř indické společnosti. Rodina zajišťuje své členy proti nepřízni osudu, ve stáří i v nemoci. Nejsou si v ní všichni rovni, ale i tak je rodina tím, čeho si Indové cení nejvíce.

Skutečný dárek

Zaujal vás tento článek? Kupte letos svým blízkým originální vánoční dárek z charitativního e-shopu Skutečnýdárek.cz společnosti Člověk v tísni a podpořte tak zároveň lidi ze zemí třetího světa. Darujte živé kozy do Angoly, bezpečný porod do Kambodži nebo školní pomůcky do Etiopie… www.skutecnyda­rek.cz

Článek původně vyšel na www.rozvojovka­.cz.