Hlavní navigace

Jaké bude pravicové zdravotnictví?

9. 6. 2010

Sdílet

 Autor: ODS
Nakolik změní výsledek voleb a podoba nové vlády poměry v českém zdravotnictví? Dokáží se případní koaliční partneři vůbec dohodnout? A jak se bude výsledek líbit nám coby pacientům?

Věci veřejné chtějí zrušit poplatek za položku na receptu a zavést jednu všeobecnou státní zdravotní pojišťovnu, ODS zachovat nedotknutelnost soukromého vlastnictví ve zdravotnictví a TOP 09 zavést pravidelné roční výpisy pojišťoven všem pojištěncům.

Dokáží se vůbec koaliční partneři domluvit na společném řešení pro zdravotnictví? Zdá se, že všechny tři strany si uvědomují nezbytnost zdravotnických reforem, ovšem ve způsobu jejich provedení se zásadně liší. Zejména Věci veřejné se svým přístupem nápadně podobají spíše sociální demokracii: chtějí nejprve zrušit poplatek za položku na receptu a po zdravotnické reformě i samotné poplatky u lékaře.

Věci veřejné: zrušit poplatky, jedna pojišťovna a „eutanazie“


Autor: Věci veřejné

Poplatky leží Věcem veřejným opravdu v žaludku. Po definování základní zdravotní péče chtějí zrušit celý jejich systém. „Do té doby však chceme zachovat poplatky ve zdravotnictví jako prostředek regulace čerpání péče ze zdravotního pojištění, vyšší efektivity práce především ambulantních a praktických lékařů a snížení celkových výdajů za léky a zdravotnický materiál,“ píší ve svém programu. Strana by ale nadále zachovala poplatky za pobyt v nemocnici a za využití lékařské a lékárenské pohotovosti.

Čtěte téma: K lékaři a do lékárny s peněženkou

Víte vždycky jistě, kde po vás mohou chtít regulační poplatek, a kde nemají nárok? Někdy totiž chybují i sami zdravotníci.

Ruku v ruce s definicí základní zdravotní péče chtějí Věci veřejné také stanovit páteřní síť zdravotnických zařízení a nemocnic, které by neměly být nikdy privatizovány. Při jejich výběru chtějí spolupracovat s hejtmany jednotlivých krajů, protože počítají s tím, že v této základní síti by se objevily stávající krajské nemocnice, ale počítají i se státními a fakultními nemocnicemi. Mezi nejkontroverznější plán strany ale patří zavedení jedné velké státní zdravotní pojišťovny, která by byla pod správou ministerstva zdravotnictví a starala se o základní pojištění.

Zbývající pojišťovny by nezanikly, ale spravovaly by pouze nadstandardní pojištění nad rámec základní zdravotnické péče. Tímto krokem chtějí Věci veřejné ušetřit jednorázově pět miliard korun, jasnou definicí základní zdravotní péče dalších 15 miliard. Vydělat by na tom měli i pacienti, kterým chce strana snížit odvody na základní zdravotní pojištění o pět procent. Věci veřejné také podporují myšlenku elektronických zdravotních účtů pacientů, které vyvolávají rozpaky – zejména kvůli ochraně osobních údajů.

Ostatně, elektronicky chtějí Věci veřejné prostřednictvím internetových aukcí také nakupovat léky pro nemocnice v páteřní síti zdravotnických zařízení. Pro každou skupinu léků by určily alespoň jeden, který by byl plně hrazen ze základního pojištění a lékař by o něm měl pacienta povinně informovat. Tyto léky by měla vybrat nezávislá expertní komise, ale Věci veřejné nerozvádějí, kdo a jakým způsobem by ji jmenoval. Doplatky za „nadstandardní“ léky by měly být stanoveny centrálně, aby se v různých lékárnách nelišily.

Mezi nejkontroverznější části zdravotnického programu Věcí veřejných je „právo na důstojnou smrt“. Strana sice nemluví přímo o eutanazii, podporuje ale myšlenku ukončení lékařské péče v bezvýchodných zdravotních stavech, kdy pokračující terapie přináší jen utrpení nemocného.

Čtěte téma: Lékaři nechtějí léčit nevyléčitelně nemocné, ministerstvu to nevadí

Není to eutanazie, tvrdí lékaři. Přelomové doporučení České lékařské komory může významně ovlivnit péči o nevyléčitelně nemocné.

TOP 09: vyšší platy ve zdravotnictví, nezvyšování pojistného

Druhá koaliční strana, TOP 09, je ve svých plánech se zdravotnictvím o poznání méně konkrétní. Slibuje, že nebude zvyšovat zdravotní pojištění, ale na druhou stranu by ráda zvyšovala platy ve zdravotnictví. Jak toho ale docílit? „Deficit nelze řešit zvyšováním zdravotního pojištění, ale mnohem efektivnějším vynakládáním výdajů. Výdaje na zdravotní péči budou i nadále významně regulovány. Není však možné přenášet veškerou tíži regulačních opatření, jako je tomu dosud, na úkor mezd lékařů, sester a ostatních zdravotnických pracovníků,“ konstatuje TOP 09.


Autor: TOP 09

Zdravotní systém by měl být podle programu druhé nejsilnější pravicové strany solidární a měl by zabezpečit finanční ochranu jednotlivců před neúměrnými náklady na zdravotní péči. Jednou z mála konkrétních věcí v programu TOP 09 je zavedení povinnosti pojišťoven poskytovat pojištěncům každoroční výpis jeho plateb a čerpání prostředků na jeho léčbu, což by mnohým mohlo připravit nečekané překvapení. Počítá také se zřízením nezávislého úřadu pro dohled nad poskytováním zdravotní péče, který bude kontrolovat postup zdravotních pojišťoven a rozsah jimi poskytované péče. Opět ale neříká, kdo a jak by takový úřad jmenoval.

Pojištěnci, kteří budou pravidelně chodit na preventivní prohlídky, by měli být podle TOP 09 zvýhodněni oproti těm, kteří prevenci zanedbávají a v konečném důsledku za ně potom stát zaplatí více peněz při řešení jejich zdravotních problémů. Strana také nabádá k zavedení „institutu reálné ceny“, která ohodnotí poskytovatele zdravotní péče podle skutečného výkonu. TOP 09 chce každoročně stanovovat limit maximální spoluúčasti pacientů na ceně zdravotního úkonu a zároveň zvyšovat spoluúčast státu. „Spoluúčast, která tvoří v současnosti zhruba 14 % celkových výdajů oproti 25 % obvyklým v rozvinutých zemích Evropské unie, bude růst maximálně o tři procenta ročně,“ slibuje strana.

Podobně jako Věci veřejné chce TOP 09 zvyšovat podíl ambulantní péče na úkor zbytečných hospitalizací v nemocnici. Obě strany chtějí snížit počet akutních lůžek v nemocnicích a podpořit tak ambulantní péči a lůžka následné péče. Nemocenské pojištění by měly napříště poskytovat pouze zdravotní pojišťovny. TOP 09 chce rovněž lepší kontrolu určování doplatků za léky, dokonce hovoří o ochraně pacientů „před spekulativním chováním firem“. „Nebude podporováno financování léků, u kterých chybí medicínský důkaz o jejich léčebných účincích,“ slibuje strana ve svém programu.

Čtěte téma: Anabáze pacienta po české nemocnici

Našemu zdravotnictví nechybějí jen peníze, ale také slušné vychování. Jak mám věřit lékaři či sestře, že od nich mohu čekat pomoc, když jim nestojím ani za to, aby mi řekli „Dobrý den“?

ODS: Elektronické zdravotnictví a univerzitní nemocnice

Jestliže zdravotnický program TOP 09 není tolik konkrétní jako u Věcí veřejných, pak o programu ODS lze říci, že je ze všech tří stran nejobecnější. Nedají se z něj vyčíst téměř žádné konkrétní kroky. Výjimkou je plán na zavedení elektronického zdravotnictví, které ODS označuje eHealth a slibuje si od něj „zvýšení informovanosti občanů i zdravotníků, kvality a bezpečí zdravotních služeb“. Podle strany by to měl být také úspěšný nástroj na snížení zbytečných a duplicitních výdajů.


Autor: ODS

Dalším konkrétním krokem by mělo být přetransformování fakultních nemocnic na univerzitní nemocnice, které by měly fungovat na neziskovém principu. ODS slibuje zachovat nedotknutelnost soukromého vlastnictví ve zdravotnictví, přičemž pro všechna zdravotnická zařízení bez ohledu na typ a vlastníka mají platit stejné podmínky. Specializovaná péče by měla být pacientům dostupná poblíž místa jejich bydliště, neměli by napříště kvůli specializovaným vyšetřením cestovat například do jiného kraje.

ODS podobně jako Věci veřejné slibuje definování standardní zdravotnické péče, hrazené z veřejného zdravotního pojištění. „Za nadstandard považujeme variantu, kterou si pacient dobrovolně zvolí a připlatí, avšak vždy s možností a garancí plně hrazené alternativy,“ píše strana ve svém programu. Stejně jako TOP 09, i ODS chce podporovat a zvýhodňovat ty občany, kteří dbají na prevenci. „Umožníme vznik dobrovolného ošetřovatelského připojištění a spoření na stáří,“ stojí dále v programu ODS.

V případě dlouhodobých nemocí chce ODS nechat pacientovi vybrat, zda bude stonat v nemocnici, nebo doma. Podobně jako TOP 09 a Věci veřejné chce zprůhlednit systém tvorby cen léků a doplatků za ně. Velkou výzvou je podle ODS boj s elitářstvím a korupcí při poskytování zdravotní léče. Strana ale v programu nenabízí žádný konkrétní lék proti těmto nešvarům. Slibuje však, že je ochotna debatovat o dalších návrzích a začít se změnami co nejdřív, protože jinak se české zdravotnictví dostane do opravdové krize.

Čtěte téma: Nemocnice blízké budoucnosti

Jak budou tedy s největší pravděpodobností vypadat nemocnice za deset let? Čipy, high technologie, digitalizace a elektronické recepty …

V čem se koaliční partneři shodují, a v čem ne?

Poplatky ve zdravotnictví chtějí zrušit pouze Věci veřejné, v celé koalici tento nápad zřejmě neprojde. Bude zajímavé sledovat, zda se VV nespojí v boji proti poplatkům s levicí, protože s ČSSD a KSČM by měla v Poslanecké sněmovně pohodlnou většinu. Znamenalo by to ale velký rozkol v chystané vládní koalici (za předpokladu, že by VV skutečně zasedly ve vládě a nepodporovaly ji pouze jako nevládní strana). Rovněž nápad na jednu velkou státní zdravotní pojišťovnu pro poskytování základní zdravotní péče, jak navrhují VV, nemá oporu u ODS ani TOP 09.

Všechny tři strany se naopak shodnou v tom, že je třeba jasně definovat základní zdravotnickou péči, která má být hrazena ze základního zdravotního pojištění, a také nadstandard, za který si pacienti musí připlatit – ať už formou komerčního zdravotního pojištění nebo jednorázovými platbami. Zelenou zřejmě dostane i elektronické zdravotnictví. Otázkou zůstává, zda půjde o „elektronické zdravotní knížky“, tedy offline verze, kdy všechny údaje o zdravotním stavu pojištěnce obsahuje pevná karta, nebo online, kdy se tyto informace dostanou do centrální databáze, k níž budou mít přístup všechna (nebo vybraná) zdravotnická zařízení. Druhý způsob by představoval velké bezpečnostní riziko.

Velkou šanci má i nápad TOP 09, aby zdravotní pojišťovny zasílaly každý rok svým klientům přehled všech jejich plateb i výdajů na zdravotní péči, která jim byla poskytnuta. Revizí zřejmě projde i způsob určování cen léků a především doplatků v lékárnách. Koalice se zřejmě pokusí zamezit i stávající praxi, kdy obvodní lékaři píší pacientům léky určitého výrobce, s nímž mají smluvní vztah, zatímco jsou k dispozici i jiné léky, ke kterým není třeba platit žádný doplatek.

Která z navrhovaných opatření jsou vám sympatická, a která naopak považujete za nesmyslná?

Autor článku

Zakladatel serveru Vitalia.cz a jeho šéfredaktor v letech 2008 až 2009

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).