Hlavní navigace

Zdravotnictví chybí uchopení člověka jako celku. Lázně jdou směrem holistické péče

22. 6. 2016

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com
Pojedete-li do lázní, nemělo by to být kvůli uhličité koupeli, minerálnímu zřídlu, romantické kolonádě, okolním lesům, dokonce ani kvůli Karlu Gottovi. Mělo by to být kvůli všemu dohromady (s výjimkou mistra).

Krásné město, minerální prameny, voňavý vzduch a klid. Jedno bez druhého nefunguje.

Pobyt v lázních by v ideálním případě měl na člověka působit komplexně, jednotlivé složky neúčinkují vytrženy z celkového kontextu. Holistické, celostní pojetí lázeňství bylo tématem sympozia přírodní léčby v Mariánských Lázních. Toto lázeňské město nabízí celoročně všechny uvedené benefity, pravda, až na Karla Gotta. Zlatý slavík však shodou okolností právě v době konání sympozia v Mariánských Lázních skutečně pobýval a svým vzkazem holistické pojetí lázní potvrzuje: „Dopřávám si zde blahodárný lázeňský léčebný pobyt, s rodinou se procházím po kolonádě a nechávám na sebe působit i tóny proslulé Zpívající fontány,“ píše fanouškům.

Holismus: V přírodě neexistují buňky psa, ale pes

Myšlenka holismu není žádnou novinkou jednadvacátého století, zformuloval ji již Aristoteles v díle Metafysika, odkud pochází také citát „Celek je víc než souhrn jeho částí“. Doc. Petr Petr, vedoucí Pracoviště klinické farmakologie Nemocnice České Budějovice a velký příznivec holistického přístupu, přibližuje podstatu holismu na citátu největšího českého holisty, profesora Bělehrádka, biologa, fyziologa, lékaře a rovněž prvního zástupce někdejšího Československa ve Světové zdravotnické organizaci. Jan Bělehrádek učil: „V přírodě neexistují buňky psa, ale pes.“

„V přírodě neexistují ledviny člověka, jícen člověka, mozek člověka, v přírodě existuje člověk,“ přibližuje Petr Petr. Tento celkový přístup má podle něj inspirovat současné lékaře, kteří jsou mnohdy hnáni k prakticismu dneška, nahánění bodů a peněz. „Je to přístup, který ctí bio-psycho-sociální dimenzi člověka, a bez něhož medicína existovat nemůže,“ říká.

Holismus můžeme stručně charakterizovat jako učení, které tvrdí, že celek není prostou sumou jeho částí. Celek není suma částí, celek je víc. Autorem termínu holismus je Jan Christiaan Smuts, který právě před devadesáti lety vydal jakousi bibli holismu – knihu Holismus a evoluce. „Studovat vztah těla a mysli a vynechat přitom osobnost, je jako hrát Hamleta bez prince dánského,” píše Jan Smuts, někdejší významný jihoafrický státník, voják a filozof. Kromě různých vládních postů byl několikrát předsedou vlády Jihoafrické unie. Během dětství se často toulal sám a zkoumal okolní krajinu, což v něm probudilo zájem o přírodu, které zůstal věrný po celý život. „Ve své zemi je znám spíše jako státník,“ popisuje velvyslankyně Jihoafrické republiky Franki Verwey, která přijala osobní patronát nad sympoziem v Mariánských Lázních, „ale jako politik s velmi otevřenou myslí, takže nepřekvapuje, že i v biologii a medicíně jsou jeho podněty využívány.“ Podle velvyslankyně je i v JAR celostní přístup v současnosti velice populární a lidé si uvědomují, že přerušení řetězu přírodních dějů má velmi špatný dopad na lidské zdraví.

Galerie: Sympozium léčivá síla pramenů v Mariánských lázních

Nejlepší chemik je pánbůh

Podle doc. Petra je v západním zdravotnictví vše hodně atomizované a chybí uchopení člověka jako celku. „Měli bychom opět spojit rozkol mezi sociálním a zdravotnickým přístupem k člověku,“ říká. Upozorňuje také na mylné dělení „chemie“ versus „příroda“. „Tohle vnímání je zkreslené,“ říká, „nejkrásnější laboratoř je příroda a nejlepší chemik je pánbůh. Pánbůh uvařil, co farmaceuté dávají do tabletek, v tabletkách je převážně to, k čemu nás inspirovala příroda. Moje babička, když se uhodila, vzala sekyru a na kameni roztloukla mladé vrbové proutky a natřela na poranění. A víte, co si to udělala? Aspirinovou mast. Protože kůra vrby obsahuje kyselinu salicylovou, my jsme k ní přidali jeden acetyl a vznikl aspirin,“ připomíná na příkladu, že není zásadní rozdíl mezi přírodou a chemií. „Příroda to uvařila a my jsme se to od ní naučili.“ 

Dalším dobrým příkladem jsou právě minerální vody, o jejichž „přírodnosti“ asi nikdo nepochybuje. Obsahují přitom tytéž látky, které se vyskytují v lécích registrovaných, evidovaných a široce používaných. Na sympoziu byly zastoupeny představiteli společnosti Bohemia Healing Mineral Waters (BHMW), která stáčí léčivé minerální vody v Bílině (Zaječická hořká, Bílinská kyselka) a nově i v Mariánských Lázních (Rudolfův pramen).

Doc. Petr upozorňuje také na další zkreslenou představu, kdy zastánci celostního přístupu jsou podezříváni z jakéhosi zpátečnictví až čarodějnictví: „Holistický přístup v žádném případě neznamená, že bychom vědu nahrazovali nějakou magií. Ale máme tu systém, který je liberálně-ekonomický a založený na tom, kolik vykážete bodů. To je úplný nesmysl.“

Lázně vás nejprve zastaví, abyste mohli jít dál

Nikoli dnešní zdravotnictví, ale právě lázeňství odpovídá nejvíce holistickému pojetí. „Holismus a jeho celostní přístup k péči o lidské zdraví zasahuje celou podstatu lidské bytosti. Lázně vždy byly postaveny na celostní péči, kterou byla péče o fyzickou stránku člověka skrze pitnou kúru a procedury na bázi přírodních zdrojů, strava a klimatoterapie, to vše uchopeno a zaštítěno medicínsky vyškoleným, odborným personálem,“ říká Veronika Všetečková, jedna z vůdčích postav sympozia, jednatelka společnosti Marienbad Medicare a ředitelka mariánskolázeňského Holistic Hotelu La Passionaria, v němž uplatňuje holistický přístup.

Mariánské Lázně podle ní ideálně snoubí klasickou západní medicínu s medicínou přírody, jež působí prostřednictvím přírodních léčebných zdrojů a terapeutických technik. „Málokdo si u nás v České republice uvědomuje, jak unikátní a ojedinělé je toto spojení. Zasazeno do místa bohatého na přírodní zdroje, vzniká koncepce zdravotní péče, která má schopnost holisticky působit na zdraví člověka.“

Velkou úlohou lázní je podle Veroniky Všetečkové dnešního člověka zastavit a nasměrovat jeho pozornost dovnitř. K nejrozšířenějším indikacím současnosti totiž patří problémy spojené s nervovou soustavou. „K tomu, aby byl člověk vůbec schopen celkového ozdravení, je třeba ho přivést do oázy klidu, kde se zdánlivě vše zastavuje. Pomocí přírodních zdrojů opečovat a otevřít fyzické tělo, skrze stravu nastavit správné fungování vnitřních orgánů, klimatoterapií a prostředím lahodícím duši vycentrovat jeho pozornost do svého středu. Tím se dostáváme do podstaty lidské bytosti a ovlivňujeme i psychiku. Všechny tyto vstupy se vzájemně podporují a působí holisticky. Každý člověk dostává tu svoji individualizovanou terapii šitou na míru,“ popisuje.

Díky zastavení dojde dle holistického přístupu k napojení člověka zpět do jádra vlastního já a probuzení vlastních regeneračních sil. A to je cíl lázeňství. Lázně ve své přirozené podstatě umí člověka provést na cestě za zdravím: „V takovém momentu se člověk stává svým vlastním lékařem a je schopen o sebe pečovat i po svém návratu domů. Přesah lázeňství a přírodní medicíny je tak velký, že má schopnost působit i v běžném lidském životě,” říká Veronika Všetečková. Důležité je, abyste přišli na svoji schopnost pečovat sami o své zdraví a místo léčby se tak věnovali prevenci.

Mariánské Lázně

  • Světoznámé léčebné lázně nabízejí tradiční léčebné procedury založené na zdejších přírodních léčivých zdrojích v podobě minerálních pramenů, Mariina pramene (vývěru přírodního plynu oxidu uhličitého), rašeliny a slatiny podávaných po ohřátí ve formě zábalů a mimořádně čistého ovzduší, díky kterému mají i statut tzv. klimatických lázní. Tento mix přírodních léčivých zdrojů je unikátní i ve světovém měřítku.
  • Základním bohatstvím jsou zdejší léčivé minerální prameny. Na malém území města jich vyvěrá více než čtyřicet a v širším okolí kolem stovky. Těsné sousedství velmi rozdílných pramenů (mají jiné minerální složení) je nejen geologickou zvláštností, ale i světovou raritou.
  • Teplota pramenů se pohybuje od sedmi do deseti stupňů, jsou to tedy typově tzv. studené železnaté kyselky s vysokým obsahem rozpuštěného oxidu uhličitého. V rámci léčby jsou minerální prameny využívány také k inhalacím a minerálním koupelím. Díky chemické rozmanitosti zdejších léčivých pramenů nabízejí velmi pestrou indikaci.
  • Stavebními kameny ověřených léčebných postupů jsou pitná léčba, minerální uhličité koupele, plynové injekce a v neposlední řadě peloidy, tedy slatiny a rašeliny podávané po ohřátí ve formě zábalů a obkladů. Výčet uzavírají plynové koupele, pro které je využíván oxid uhličitý z Mariina pramene.
  • Kromě těchto tradičních procedur stále více hostů oslovuje nabídka rekondičních, ozdravných a preventivních programů, wellness, beauty a relaxační pobyty, antistresová kúra či fit programy pro manažerky a podnikatelky.
  • Mariánské Lázně jsou aktuálně iniciátorem nové vize individualizované holistické péče, která lázeňství etabluje na přední příčku zdravotní péče.

Odborná spolupráce

Doc. MUDr. Petr Petr, Ph.D.

Vedoucí Pracoviště klinické farmakologie, Nemocnice České Budějovice a.s.

Člen Výboru ČSKF ( České společnosti klinické farmakologie) a ČLSJEP (České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně)
Působí také na Zdravotně sociální fakultě, Ústav fysiotherapie a vybraných medicínských oborů, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

Bc. Veronika Všetečková

Jednatelka společnosti Marienbad Medicare

Ředitelka mariánskolázeňského Holistic Hotelu La Passionaria

Autor článku

Redaktorka, editorka, dlouholetá šéfredaktorka serveru Vitalia.cz (do června 2022)

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).