Hlavní navigace

Kodex farmářských trhů má posílit důvěru zákazníků

1. 6. 2011

Sdílet

 Autor: Lenka Krbcová
Kodex farmářských trhů přitloukl ministr zemědělství na „vrata“ farmářského tržiště na Kubáni. „Nebude jen prázdným byrokratickým spiskem,“ tvrdí Ivan Fuksa.

Symbolické přibití na bránu má evokovat středověká tržiště, která dbala na poctivost trhovců a prohřešky tvrdě trestala. Sekání rukou ani máchání ve Vltavě se sice neplánuje, ale i tak by měla jasná pravidla pomoci zákazníkům v orientaci na farmářských trzích.

Prodejci, kteří se ke kodexu přihlásí, budou pro zákazníky na první pohled odlišitelní a může to tak pro ně představovat marketingovou výhodu. Jde o posílení důvěry zákazníků, že na trhu dostanou skutečně to, co očekávají a co trhy slibují – čerstvé, kvalitní a domácí potraviny přímo od výrobců.

Nebude to byrokracie, říká ministr

Na formulaci Kodexu, který Ministerstvo zemědělství iniciovalo, se podíleli například zástupci Asociace krajů, Svazu města a obcí a Sdružení místních samospráv, ale především významní organizátoři trhů, protože kodex chtěl vycházet z jejich konkrétních zkušeností, aby co nejlépe odpovídal místním podmínkám a nestal se další nepotřebným a prázdným byrokratickým spiskem.

Prodejci by neměli být zatěžováni nesmyslnými předpisy,“ říká v rozhovoru pořadatel trhů

Zveřejnění kodexu farmářských trhů je dalším koncepčním krokem ministerstva v dlouhodobé snaze o podporu kvalitních domácích potravin a jejich co nejkratší a nejpřímější cesty od výrobce k zákazníkovi.

„Snažíme se zajistit, aby na trhu prodávali skutečně farmáři a drobní výrobci, kteří jinak mají třeba problém prorazit do běžné tržní sítě, a ne překupníci,“ vysvětlil ministr Fuksa. „Stále častěji se přesvědčujeme o tom, že zákazník chce a potřebuje dostat pravdivé a úplné informace o zboží, které si vybírá. Základní zásadou je jednoznačně dohledatelnost, tedy jasná identifikace původu prodávaného zboží i pěstitelů nebo chovatelů, jejichž produkty se na trzích prodávají,“ dodal ministr.

Primárním kontrolorem a ukazatelem kvality zboží i trhu bude samotný zákazník, který však musí dostat co nejvíce informací, aby věděl, jaké standardy má na trzích očekávat a také vyžadovat. Role Ministerstva při přípravě kodexu byla a i dále bude hlavně koordinační a koncepční, naplňování kodexu zajistí samotný organizátor.

Hledejte logo

„V posledních měsících se velmi diskutovalo o tom, jestli ti prodejci, kteří se na trzích vyskytují, jsou ti správní, a já jsem uvítal iniciativu ze strany zákazníků a pořadatelů trhů, jejímž výsledkem je tento kodex,“ řekl ministr Fuksa při slavnostním představení kodexu. „Je to postaveno na dobrovolné bázi. Skutečně dobrý a kvalitní organizátor má zájem na tom, aby měl na trhu skutečné farmáře, výrobce, malopěstitele; aby mu nepřišel nějaký překupník, který nakoupí zboží v supermarketu a vydává ho za farmářské. V Praze tento problém není, protože je tu o ně zájem a jezdí sem hodně prodejců. Ale my chceme, aby farmářské trhy byly v každém okresním městě.“

Logo by mělo být viditelně umístěno na každém trhu, který se na bázi dobrovolnosti k projektu připojí, označeny budou i jednotlivé stánky prodejců, kteří splňují body kodexu farmářských trhů.

„Vedle toho samozřejmě pro všechny prodejce platí stejné hygienické a potravinářské normy jako na jakýkoli standardní prodej,“ připomněl ministr.

Co říká kodex:

  • Prodávané zboží pochází od farmáře nebo výrobce, který garantuje původ prodávaného zboží z vlastních zdrojů a je schopen tento původ při prodeji prokázat.
  • Provozovatelé trhů a farmáři u nabízeného zboží dodržují a splňují základní legislativní požadavky.
  • Provozovatel farmářských trhů preferuje zejména farmáře, kteří prodávají zboží z daného regionu.
  • Provozovatel trhu, který se hlásí k principům kodexu, zajistí označení vlastním jednotným a viditelným logem ty stánky prodejců, kteří splňují kritéria kodexu.
  • Provozovatel trhu je povinen umístit znění kodexu na viditelném místě.
  • Každá osoba (spotřebitel, farmář, prodejce, inspektor), která se domnívá, že došlo či dochází k prodeji zboží v rozporu s kodexem (např. zboží evidentně nepochází z farmy a je nakoupené ve velkoskladu atd.), má právo upozornit na tento stav provozovatele. Provozovatel trhů je povinen neprodleně zajistit nápravu.

Definici a Kodex farmářských trhů v plném znění najdete zde.

„Významní organizátoři trhů nyní připravují Asociaci farmářských trhů,“ uvedl Jiří Sedláček ze sdružení Archetyp, které organizuje trhy na Kubáni, Jiřáku, Náplavce a Františku. Kromě těchto tržišť jsou již zapojeni například také organizátoři farmářských trhů v Plzni, na Kulaťáku a další. „Zatím se jedná o přípravnou fázi,“ říká Jiří Sedláček, „všichni budoucí členové asociace by měli farmářský kodex dodržovat.“

Vše o farmářských trzích najdete u nás:

Autor článku

Šéfredaktorka serveru Vitalia.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).