Hlavní navigace

Kodex farmářských trhů má posílit důvěru zákazníků

Autor: Lenka Krbcová
Lenka Krbcová

Kodex farmářských trhů přitloukl ministr zemědělství na „vrata“ farmářského tržiště na Kubáni. „Nebude jen prázdným byrokratickým spiskem,“ tvrdí Ivan Fuksa.

Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Symbolické přibití na bránu má evokovat středověká tržiště, která dbala na poctivost trhovců a prohřešky tvrdě trestala. Sekání rukou ani máchání ve Vltavě se sice neplánuje, ale i tak by měla jasná pravidla pomoci zákazníkům v orientaci na farmářských trzích.

Prodejci, kteří se ke kodexu přihlásí, budou pro zákazníky na první pohled odlišitelní a může to tak pro ně představovat marketingovou výhodu. Jde o posílení důvěry zákazníků, že na trhu dostanou skutečně to, co očekávají a co trhy slibují – čerstvé, kvalitní a domácí potraviny přímo od výrobců.

Nebude to byrokracie, říká ministr

Na formulaci Kodexu, který Ministerstvo zemědělství iniciovalo, se podíleli například zástupci Asociace krajů, Svazu města a obcí a Sdružení místních samospráv, ale především významní organizátoři trhů, protože kodex chtěl vycházet z jejich konkrétních zkušeností, aby co nejlépe odpovídal místním podmínkám a nestal se další nepotřebným a prázdným byrokratickým spiskem.

Prodejci by neměli být zatěžováni nesmyslnými předpisy,“ říká v rozhovoru pořadatel trhů

Zveřejnění kodexu farmářských trhů je dalším koncepčním krokem ministerstva v dlouhodobé snaze o podporu kvalitních domácích potravin a jejich co nejkratší a nejpřímější cesty od výrobce k zákazníkovi.

„Snažíme se zajistit, aby na trhu prodávali skutečně farmáři a drobní výrobci, kteří jinak mají třeba problém prorazit do běžné tržní sítě, a ne překupníci,“ vysvětlil ministr Fuksa. „Stále častěji se přesvědčujeme o tom, že zákazník chce a potřebuje dostat pravdivé a úplné informace o zboží, které si vybírá. Základní zásadou je jednoznačně dohledatelnost, tedy jasná identifikace původu prodávaného zboží i pěstitelů nebo chovatelů, jejichž produkty se na trzích prodávají,“ dodal ministr.

Primárním kontrolorem a ukazatelem kvality zboží i trhu bude samotný zákazník, který však musí dostat co nejvíce informací, aby věděl, jaké standardy má na trzích očekávat a také vyžadovat. Role Ministerstva při přípravě kodexu byla a i dále bude hlavně koordinační a koncepční, naplňování kodexu zajistí samotný organizátor.

Hledejte logo

„V posledních měsících se velmi diskutovalo o tom, jestli ti prodejci, kteří se na trzích vyskytují, jsou ti správní, a já jsem uvítal iniciativu ze strany zákazníků a pořadatelů trhů, jejímž výsledkem je tento kodex,“ řekl ministr Fuksa při slavnostním představení kodexu. „Je to postaveno na dobrovolné bázi. Skutečně dobrý a kvalitní organizátor má zájem na tom, aby měl na trhu skutečné farmáře, výrobce, malopěstitele; aby mu nepřišel nějaký překupník, který nakoupí zboží v supermarketu a vydává ho za farmářské. V Praze tento problém není, protože je tu o ně zájem a jezdí sem hodně prodejců. Ale my chceme, aby farmářské trhy byly v každém okresním městě.“

Logo by mělo být viditelně umístěno na každém trhu, který se na bázi dobrovolnosti k projektu připojí, označeny budou i jednotlivé stánky prodejců, kteří splňují body kodexu farmářských trhů.

„Vedle toho samozřejmě pro všechny prodejce platí stejné hygienické a potravinářské normy jako na jakýkoli standardní prodej,“ připomněl ministr.

Diners_Vanoce2019

Co říká kodex:

  • Prodávané zboží pochází od farmáře nebo výrobce, který garantuje původ prodávaného zboží z vlastních zdrojů a je schopen tento původ při prodeji prokázat.
  • Provozovatelé trhů a farmáři u nabízeného zboží dodržují a splňují základní legislativní požadavky.
  • Provozovatel farmářských trhů preferuje zejména farmáře, kteří prodávají zboží z daného regionu.
  • Provozovatel trhu, který se hlásí k principům kodexu, zajistí označení vlastním jednotným a viditelným logem ty stánky prodejců, kteří splňují kritéria kodexu.
  • Provozovatel trhu je povinen umístit znění kodexu na viditelném místě.
  • Každá osoba (spotřebitel, farmář, prodejce, inspektor), která se domnívá, že došlo či dochází k prodeji zboží v rozporu s kodexem (např. zboží evidentně nepochází z farmy a je nakoupené ve velkoskladu atd.), má právo upozornit na tento stav provozovatele. Provozovatel trhů je povinen neprodleně zajistit nápravu.

Definici a Kodex farmářských trhů v plném znění najdete zde.

„Významní organizátoři trhů nyní připravují Asociaci farmářských trhů,“ uvedl Jiří Sedláček ze sdružení Archetyp, které organizuje trhy na Kubáni, Jiřáku, Náplavce a Františku. Kromě těchto tržišť jsou již zapojeni například také organizátoři farmářských trhů v Plzni, na Kulaťáku a další. „Zatím se jedná o přípravnou fázi,“ říká Jiří Sedláček, „všichni budoucí členové asociace by měli farmářský kodex dodržovat.“

Vše o farmářských trzích najdete u nás:

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).