Hlavní navigace

Došlo ke změnám v Pravidlech lezení pískovcových skalních oblastech v Čechác

Denisa Křížová

Valná hromada Českého horolezeckého svazu změnila Pravidla lezení v pískovcových skalních oblastech v Čechách. Na základě těchto pravidel mohou oblastní vrcholové komise zpřísnit Pravidla v ustanoveních týkajících se ochrany přírody a v některých ustanoveních týkajících se prvovýstupů.  Zároveň byl z Pravidel vyňat absolutní zákaz používání magnésia a obdobných prostředků. To nahradilo ustanovení, které říká, že používání těchto prostředků není součástí tradice lezení na písku a je nevhodné…

Doba čtení: 1 minuta

Valná hromada Českého horolezeckého svazu změnila Pravidla lezení v pískovcových skalních oblastech v Čechách.

Na základě těchto pravidel mohou oblastní vrcholové komise zpřísnit Pravidla v ustanoveních týkajících se ochrany přírody a v některých ustanoveních týkajících se prvovýstupů. 

sport-a-relax-outdoor-skalaZároveň byl z Pravidel vyňat absolutní zákaz používání magnésia a obdobných prostředků. To nahradilo ustanovení, které říká, že používání těchto prostředků není součástí tradice lezení na písku a je nevhodné hlavně v klasických oblastech a méně obtížných cestách.

Stále však platí ustanovení čl. 1 odst 2, na jehož základě jsou lezci povinni se řídit omezeními platnými pro danou skalní oblast a obecně závaznými předpisy.