Hlavní navigace

Co vám hrozí za kouření jointa?

15. 7. 2009

Sdílet

Když se člověk podívá na dění kolem konopí u nás, ztrácí dojem, že je marihuana zakázaná. Ale ona skutečně stojí mimo zákon, jak její držení, tak pěstování. Alespoň do konce roku 2009.

Nelegální je jakékoliv zacházení s drogami, tedy i marihuanou. Jediné, co není výslovně zakázáno, je užívání marihuany. Ale už pouhé její držení je dnes podle litery zákona trestným činem, držíme-li více než gram. Stejně tak je trestné pěstování rostlin konopí s obsahem THC vyšším než 0,2 procenta v sušině. Takže i pěstování jedné jediné plnocenné rostliny konopí může být policií stíháno jako trestný čin. Tolik litera zákona.

Jak je ale ve skutečnosti tento zákon vymáhán? Naštěstí poměrně laxně. Stran držení malého množství policie prakticky nevyvíjí iniciativu, stejně tak se nesnaží v postupu proti malým individuálním pěstírnám. Veškeré aktivity policie v oblasti konopí jsou dnes zaměřeny na odhalování (většinou jihoasijských) velkopěstíren, na pouliční a klubový prodej konopí a na distribuci směřující k mladistvým a nezletilým.

Marihuana, konopí

Tato situace ve společnosti je výsledkem dlouholeté celospolečenské diskuse a je dobrou vizitkou naší demokracie, že se protidrogová policie soustřeďuje především na heroin a jiné se životem neslučitelné jedy.

Právní úprava dnes

Současné zákony kolem konopí a vlastně celý trestní zákon platí jen do konce roku 2009, pak vstupuje v platnost již schválený nový trestní kodex. Jenom  pro připomenutí ale uvádíme, jaké zde dlouhá léta panovaly kolem konopí zákony:

§  187 – Nedovolená  výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů
(1) Kdo neoprávněně  vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabízí, zprostředkuje, prodá  nebo jinak jinému opatří nebo pro jiného přechovává omamnou  nebo psychotropní látku, přípravek obsahující omamnou nebo  psychotropní látku, prekursor nebo jed, bude potrestán odnětím  svobody na jeden rok až pět let.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán,
 a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako  člen organizované skupiny, nebo ve větším   rozsahu, nebo
  b)  spáchá-li takový čin vůči osobě mladší než osmnáct let.
(3) Odnětím svobody na osm až dvanáct let  bude pachatel potrestán,
  a) získá-li  činem uvedeným v odstavci 1 značný prospěch,
  b) spáchá-li  takový čin vůči osobě mladší patnácti let, nebo
  c)  způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.
(4) Odnětím svobody na deset až patnáct  let bude pachatel potrestán,
  a) způsobí-li  činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví více osob  nebo smrt,
  b) získá-li takovým činem prospěch velkého  rozsahu, nebo
  c) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou  skupinou působící ve více státech.
§  187a
(1) Kdo bez povolení  přechovává omamnou nebo psychotropní látku nebo jed v množství  větším než malém, bude potrestán odnětím svobody až na  dvě léta nebo peněžitým trestem.
(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,  spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve větším rozsahu.
§  188
(1) Kdo vyrobí, sobě nebo jinému opatří anebo přechovává předmět určený  k nedovolené výrobě omamné nebo psychotropní látky, přípravku  obsahujícího omamnou nebo psychotropní látku nebo jedu, bude  potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo zákazem  činnosti nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné  majetkové hodnoty.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán,
 a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve  větším rozsahu,
 b) spáchá-li takový čin vůči osobě  mladší než osmnáct let, nebo
c) získá-li takovým činem  značný prospěch.
§ 188a Šíření toxikomanie
(1) Kdo svádí jiného ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu nebo ho v tom podporuje anebo kdo zneužívání  takové látky jinak podněcuje nebo šíří, bude potrestán odnětím  svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.
(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět  let bude pachatel potrestán,
  a) spáchá-li čin uvedený  v odstavci 1 vůči osobě mladší než osmnáct let, nebo
  b)  spáchá-li takový čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou  počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

Shovívavější novela

Marihuana, konopí

Od Nového roku bude platit nový trestní zákon, který zúročuje dvacet let diskusí kolem konopí a konečně rozlišuje mezi drogami podle jejich nebezpečnosti. Paragrafy se tedy vztahují buď na konopí, nebo na jiné drogy – a tresty jsou podle toho přiměřené, za konopí menší:

§  252 – Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu
(35)  Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu přechovává v množství  větším než malém omamnou látku konopí a pryskyřici z konopí  nebo psychotropní látku obsahující jakýkoli tetrahydrokana­binol,  izomer nebo jeho stereochemickou variantu (THC), bude potrestán  odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím  věci nebo jiné majetkové hodnoty.
(37) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude  pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo  2 ve větším rozsahu.
(38) Odnětím svobody na dvě léta  až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený  v odstavci 1 nebo 2 ve značném rozsahu.
§ 253 – Nedovolené  pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku
(39)  Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu pěstuje v množství větším  než malém rostlinu konopí, bude potrestán odnětím svobody  až na šest měsíců, peněžitým trestem nebo propadnutím  věci nebo jiné majetkové hodnoty.
(40) Kdo neoprávněně  pro vlastní potřebu pěstuje v množství větším než malém  houbu nebo jinou rostlinu než uvedenou v odstavci 1 obsahující omamnou  nebo psychotropní látku, bude potrestán odnětím svobody až  na jeden rok, peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo  jiné majetkové hodnoty.
(41) Odnětím svobody až na tři  léta nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li  čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve větším rozsahu.
(42)  Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel  potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve značném  rozsahu.
§ 255 – Šíření toxikomanie
(1)  Kdo svádí jiného ke zneužívání jiné návykové látky než  alkoholu nebo ho v tom podporuje anebo kdo zneužívání takové  látky jinak podněcuje nebo šíří, bude potrestán odnětím  svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.
(1) Odnětím  svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel  potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) jako  člen organizované skupiny,
b) vůči dítěti, nebo
c)  tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou  počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.
(1)  Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li  čin uvedený v odstavci 1 vůči dítěti mladšímu čtrnácti  let.

Jak tomu rozumět?

Co je množství větší než malé? Současné výklady policejních norem říkají, že tři a méně kusů rostlin konopí bude chápáno jako malé množství a bude pouhým přestupkem, nikoliv trestným činem. Stejně tak bude pouhým přestupkem držení méně než dvaceti cigaret marihuany. Nejde samozřejmě o legalizaci ani o zrovnoprávnění marihuany s alkoholem, nový zákon však znamená cestu k rozumnější a efektivnější protidrogové politice.

Autor je reportérem týdeníku Reflex.

Autor článku

Autor je reportérem týdeníku Reflex

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).