Hlavní navigace

Balíčky pro návrat do normálního života: školy, sport, kadeřnictví… kdy na ně dojde?

23. 4. 2021

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Vláda České republiky představila plán kroků pro obnovování dosud omezených činností při ústupu epidemie covid-19. Ministr zdravotnictví potvrdil, že kadeřnictví a další služby péče o tělo otevřou bez ohledu na počet případů nemoci způsobené koronavirem.

Jednotlivé kroky popsané dále v jednotlivých balíčcích záleží na vývoji epidemiologické situace. Hlavním kritériem bude incidence nových případů na 100 tisíc osob za 7 dnů, s přihlédnutím i k dalším ukazatelům šíření nákazy.

Jak potvrdil na dnešní tiskové konferenci ministr zdravotnictví Petr Arenberger, znovuotevření kadeřnictví a dalších služeb spadajících do kategorie „péče o tělo“ není podmíněno počtem nových případů a tyto služby mají být na rozdíl od většiny ostatních otevřeny k pevně stanoveném datu, tedy 3. května.

BALÍČEK 1: již schválený vládou a částečně realizovaný

Realizace: od 12. 4. 2021, další fáze 26. 4. 2021

Obnovené činnosti:

 • Obnovení výuky na 1. stupni základních škol v rotačním systému.
 • Obnovení výuky předškolních dětí v mateřských školách.
 • Obnovení maloobchodu s oblečením a obuví pro děti a papírnictví.
 • Obnovení provozu zoologických a botanických zahrad v omezeném režimu.
 • Obnovení venkovních trhů (pouze potraviny).
 • Obnovení praktické výuky na středních školách (všechny ročníky, 180 tisíc žáků nebo učňů ve střídavém režimu).
 • Obnovení praktické výuky na vysokých školách (pouze poslední ročníky – 30 tisíc studentů, částečně ve střídavém režimu).
 • Obnovení přístupu do venkovních prostor muzeí a expozic.
 • Zprovoznění mateřských škol + dětských skupin + lesních školek a podobných zařízení pouze v krajích, kde bude incidence k datu vyhlášení mimořádného opatření do 100/100 tis. obyvatel týdně s tím, že seznam krajů bude aktualizován 1× týdně. 
  • Od 26. 4. to budou kraje Karlovarský, Královéhradecký a Plzeňský.
  • S tím souvisí ukončení testování předškolních dětí, protože ty jsou v mateřských školách s menšími dětmi promíseny a testování malých dětí nepovažují autoři opatření za vhodné.
 • Organizovaný amatérský sport dětí a mládeže venku po dvojicích, celkem max. 12 osob (6 dvojic) na sportovišti o výměře min. 15 m2 na 1 osobu s podmínkou testování, kontroly dodržování hyg. epid. režimu a sledování výskytu nákaz v klubech (oddílech).

BALÍČEK 2: plán předložení ke schválení vládou dne 26. 4. 2021

Realizace: plán 3. 5. 2021 (nebudou-li k 26. 4. známky zhoršování epidemiologické situace)

Rozhodnutí o balíčku padne v době, kdy nebude ještě spolehlivě zhodnocen efekt ukončení nouzového stavu a částečného obnovení I. stupně ZŠ v rotačním systému, může se projevovat též efekt zprovozňování mateřských škol.

Obnovené činnosti:

 • 2. stupeň základních škol (a nižších stupňů víceletých gymnázií a 8leté konzervatoře) v rotačním systému po celých třídách a týdnech pouze v regionech s incidencí < 100/100 tis. týdně s testováním, ochranou dýchacích cest a hyg. epid. režimem.
  • V krajích, kde je již incidence < 100/100 tis. týdně, dojde k obnovení od 3. 5. 2021 (s odstupem jednoho týdne po MŠ).
  • V ostatních krajích, ve kterých incidence klesne pod 100/100 tis. týdně k pondělí příslušného týdne, dojde k obnovení od následujícího pondělí (společně s MŠ).
  • Ve všech zbývajících krajích dojde k obnovení v okamžiku celoplošného poklesu pod 100/100 tis. týdně (společně s MŠ) s výjimkou silně postižených okresů.
 • Služby péče o tělo v režimu 1 poskytující : 1 zákazník s přísným hyg. epid. režimem, oba musí mít negativní test na SARS-CoV-2 (antigenní nebo PCR) a ochranu dýchacích cest, s vyloučením činností, při kterých dochází k narušení integrity kůže.
 • Maloobchod dosud uzavřený (24 % prodejen) s přísným hyg. epid. režimem, pouze bude-li celostátní incidence < 100/100 tis. týdně.
 • Venkovní trhy (veškerý sortiment) s přísným hyg. epid. režimem, pouze bude-li celostátní incidence < 100/100 tis. týdně.
 • Lázně – zdravotní péče samoplátci – pouze post-covid (nástup do 90 dnů po infekci) s vyloučením krátkodobých pobytů a omezením zahraničních hostů s přísným hyg. epid. režimem a s podmínkou předložení výsledku testu na covid-19.
 • Galerie, muzea a památky bez skupinových prohlídek pouze v regionech s incidencí < 100/100 tis. týdně s přísným hyg. epid. režimem.
 • Organizovaný amatérský sport dětí a mládeže venku pouze v regionech s incidencí < 100/100 tis. týdně ve skupinách max. 20 osob (na jednom odděleném sportovišti o ploše min 15 m2 na 1 osobu) bez ochrany dýchacích cest s podmínkou testování, kontroly dodržování hyg. epid. režimu a sledování výskytu nákaz v oddílech. Uvedené se vztahuje i na tělesnou výchovu a sportovní činnosti ve školách ve venkovním prostředí.
 • Provozovny péče o zvířata.

BALÍČEK 3: dle epidemiologické situace (< 100/100 tis. týdně)

Realizace: až dojde k setrvalému poklesu na uvedenou hodnotu, předpoklad mezi 10.–17. 5. 2021 při příznivém vývoji.

Rozhodnutí o balíčku padne v době, kdy bude již dobře zhodnocen efekt ukončení nouzového stavu. První balíček limitovaný incidencí, nelze přesně predikovat termín realizace.

Obnovené činnosti:

 • Ostatní služby s ochranou dýchacích cest a s omezením.
 • Praktická výuka na vysokých školách s testem a ochranou dýchacích cest.
 • Svatby a pohřby – navýšení počtu účastníků venku na max. 30 osob.

BALÍČEK 4: dle epidemiologické situace (< 75/100 tis. týdně)

Realizace: až dojde k setrvalém poklesu na uvedenou hodnotu, předpoklad ve 2. polovině května při příznivém vývoji, nejméně 1 týden po balíčku 3.

Balíček přináší značný nárůst mezilidských kontaktů a rizika přenosu nákazy, bude realizován jen při příznivém a komplexně posouzeném vývoji epidemie.

Vláda bude ještě řešit možnost zavedení systému T-N-O (test, prodělaná nemoc, očkování), který by měl zvýšit bezpečnost balíčku.

Obnovené činnosti:

 • Divadla, koncerty venku s hyg. epid. režimem.
 • Hrady a zámky s hyg. epid. režimem.
 • Zahrádky restaurací s hyg. epid. režimem.
 • Hotely a penziony na max 25 % kapacity s testem, s hyg. epid. režimem, s vyloučením nočních akcí.
 • Sport venku ve skupinách max. 20 osob s vyloučením vnitřních prostor.
 • Sport uvnitř v režimu 1:1 s testem.
 • Sport s diváky s omezením a hyg. epid. režimem.
 • Svatby a pohřby – navýšení počtu účastníků uvnitř na max. 30 osob, venku na max. 50 osob.

BALÍČEK 5: dle epidemiologické situace (< 50/100 tis. týdně)

Realizace: až dojde k setrvalém poklesu na uvedenou hodnotu, předpoklad je velice nejistý, snad červen/červenec, nejméně 1 týden po balíčku 4.

Platí jako u balíčku 4, že přináší výrazný nárůst mezilidských kontaktů a rizika přenosu nákazy; realizován bude jen při příznivém vývoji. Rovněž je zde v úvaze doplnění systémem T-N-O (test, prodělaná nemoc, očkování), který by zvýšil bezpečnost balíčku.

Obnovené činnosti:

 • Divadla a koncerty uvnitř s omezeními, hyg. epid. režimem a ochranou dýchacích cest.
 • Kina s omezením a testem.
 • Interiéry restaurací s testem, omezením, hyg. epid. režimem.
 • Bazény, sauny, wellness s testem, omezením, hyg. epid. režimem.
 • Sport uvnitř s testem, omezením, hyg. epid. režimem.
 • Svatby a pohřby – navýšení účastníků uvnitř max. 100 osob, venku max. 250 osob s ochranou dýchacích cest.

BALÍČEK 6: dle epidemiologické situace (< 25/100 tis. týdně)

Ochrana dýchacích cest a další opatření budou upřesněna.

Zdroj: Vláda ČR

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Všeobecné dotazy, připomínky a tipy směřujte na adresu redakce@vitalia.cz.

Tiskové zprávy zasílejte na e-mail press@vitalia.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).