Ateroskleróza

ateroskleróza, arterioskleróza

(též arterioskleróza) Tímto pojmem se označuje kornatění tepen, jež vzniká ukládáním tukových látek do stěny tepny a postupně vede k jejímu poškození. Významný podíl na vzniku aterosklerózy (označované také jako arterioskleróza) má „špatný“ cholesterol. Zvýšený cholesterol v krvi, které vznikají špatnou stravou a špatným životním stylem, postupně přeměňují cévní stěny a zužují tepny.

Přímým důsledkem tohoto zužování tepen bývá horší průtok krve, špatné okysličování vnitřních orgánů a jejich postupné poškozování. Špatně průchodné tepny se mohou také ucpat a vést k infarktu myokardu, cévní mozkové příhodě a dalším smrtelným chorobám. Rozvinutou aterosklerózu prakticky nelze vyléčit, proto je dobré dbát na vyváženou stravu a nevyhýbat se pohybu.

Určitou roli pro vznik aterosklerózy hrají i genetické předpoklady. Dlouho může probíhat nepozorovaně, už od mládí. Výrazně vyšší riziko vzniku aterosklerózy je u kuřáků.

Obrázek: http://www.me­dicastore.com

Část těla: břicho, končetiny

Délka léčby: dlouhodobá

Způsob léčby: domácí léčba, nutná hospitalizace

Věk: dospělí, senioři

Vaše zkušenosti s nemocí Ateroskleróza