Hlavní navigace

Změna zdravotní pojišťovny má nová pravidla

4. 9. 2015

Sdílet

 Autor: Shutterstock.com
Pokud uvažujete o registraci k jiné zdravotní pojišťovně, máte možnost právě teď. Musíte to ale stihnout do konce září.

Novela zákona (Transparenční novela zákona o veřejném zdravotním pojištění) mění od září 2015 podmínky pro změnu zdravotní pojišťovny.

I nadále platí, že přihlášku k jiné pojišťovně je možné podat pouze jednou v kalendářním roce, pojištěnec tedy bude moci změnit pojišťovnu pouze jedenkrát ročně jako doposud.

Nově má však na výběr dva možné termíny, kdy tuto změnu udělat.

Na co všechno dostanete příspěvek? Vyberte si BENEFITY ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN.

 

Kdy nahlásit změnu pojišťovny

Nově je možná přeregistrace ve dvou termínech během roku – vždy od začátku pololetí po dobu tří měsíců. To znamená od ledna do března, nebo od července do září.

Od kdy změna pojišťovny platí

Pojištěncem nové zdravotní pojišťovny se po podání přihlášky stáváte od následujícího pololetí.

„Přihlášku musíte podat v průběhu kalendářního pololetí bezprostředně předcházejícího tomu, ve kterém má ke změně pojišťovny dojít, nejpozději tři měsíce před požadovaným dnem změny. To znamená od 1. ledna do 31. března, abyste byli přehlášeni k 1. červenci téhož roku, či od 1. července do 30. září, abyste byli přehlášeni k 1. lednu roku následujícího. Ve druhém a čtvrtém čtvrtletí kalendářního roku přihlášku k jiné zdravotní pojišťovně podat nelze,“ říká Oldřich Tichý, mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Chcete se přehlásit? Stihněte to do konce září

Pojištěnci, kteří nevyužili nebo nestihli dosavadní přehlašovací termín do 30. 6. 2015 a přeregistrovat by se ještě chtěli, mohou podat přihlášku ještě nyní až do 30. září. Přeregistrováni k nové pojišťovně pak budou k 1. lednu 2016.

Tedy stejně jako ti, kteří podle dosavadního znění zákona podali přihlášku šest měsíců předem.

Už jste se letos přeregistrovali?

Pokud jste se v tomto roce již dříve rozhodli změnit zdravotní pojišťovnu a přeregistrovali jste se k ní v termínu dle původního znění zákona, tedy do 30. 6. 2015, stanete se od ledna 2016 jejím pojištěncem. Novela pro tyto případy nic nového neznamená, z již podané registrace se nelze „vyvléknout“.

„Zákon i nadále říká, že přihlášku je možno podat pouze jednu v kalendářním roce. Pokud to pojištěnec již udělal, k případným dalším přihláškám se již nepřihlíží, a to ani tehdy, jsou-li podány ve stanovené lhůtě,“ upřesňuje mluvčí VZP a uvádí konkrétní příklad: „To vše znamená, že pokud jste se letos do 30. června přehlásil k jiné pojišťovně, budete k ní 1. ledna 2016 přeregistrován a další změnu můžete případně realizovat přihláškou podanou od 1. července do 30. září 2016. U nové pojišťovny pak budete od 1. ledna 2017.“

Výjimku mají novorozenci

Bez uvedeného omezení je možno přehlásit pouze děti. „Dnem narození se dítě stane pojištěncem pojišťovny své matky, nebo nově otce, pokud matka není účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění. Přehlásit ho zákonný zástupce může po přidělení rodného čísla dítěti, a to k prvnímu dni kalendářního pololetí,“ říká Oldřich Tichý. Poté již pro děti platí stejná pravidla jako pro dospělé pojištěnce.

Je tedy zřejmé, že změnu zdravotní pojišťovny je dobré si řádně promyslet, ověřit si smlouvy svých lékařů a rozhodnutí neuspěchat. Zpět ho nevezmete a další možnost je až po roce.

Konkrétní postup změny zjistíte u zvolené zdravotní pojišťovny, registrace je možná osobně, poštou a někdy i online.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Redaktorka, editorka, dlouholetá šéfredaktorka serveru Vitalia.cz (do června 2022)

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).