Hlavní navigace

Zdravější potraviny? V nedohlednu!

21. 4. 2015

Sdílet

 Autor: Photl.com
„Co je nového?“ „Nic.“ „A to je dobře, nebo špatně?“ Právě zde je často těžké najít odpověď, ale „nic“ mnohdy znamená to druhé. Psát o něčem, co se nestalo, nebývá zvykem. Ale tentokrát stojí za to učinit výjimku.

Ač to může znít zbytečně odborně, v dotačním titulu 3.a. ministerstva zemědělství se nic nezměnilo. Podpora upřednostňování ochrany rostlin biologickými prostředky před chemickými, čehož se zmíněný bod týká, prostě není v kurzu.

Na konci minulého roku ministr zemědělství Marian Jurečka slíbil v internetovém pořadu A Dost! reportérům Tunovi a Klingohrovi, že bude finančně motivovat české zemědělce k tomu, aby používali méně pesticidů. To se jevilo jako velice rozumné a navíc celkem snadno splnitelné, jelikož návrh výše a systému dotací pro letošní rok byl ještě v připomínkovém řízení.

Nic se nezměnilo

Ministerstvo obdrželo naprosto konkretizovaný návrh na úpravu výše zmíněného titulu. Lépe řečeno šlo o narovnání určitých podmínek a především o celkové zjednodušení a zprůhlednění podmínek pro čerpání této dotace. Například žadatel byl nucen se zavázat k používání pouze biologické ochrany rostlin na dobu pěti let. V případě, že se v této době rozhodl pro jiné postupy v ochraně rostlin, byl nucen celou dotaci vyplacenou i v minulosti vrátit. Což samozřejmě prakticky znevýhodnilo jednoduchý zemědělcův pokus „rok či dva to zkusím s nechemickými prostředky, a pak se uvidí“.

Krátce a srozumitelně: nezměnila se ani čárka. „Národní dotační program 3.a. ´Biologická ochrana jako náhrada chemické ochrany rostlin´ již rutinně poskytuje finanční zvýhodnění použití biologických prostředků ochrany rostlin v České republice. Finanční podpora je určena nejen pro okrasné rostliny a vybrané druhy skleníkové zeleniny, ale zejména pro nejvýznamnější druhy polních plodin. Rozsah a zaměření dotačního programu přitom respektují jak pravidla Evropské unie pro poskytování národních dotací, tak také objem dostupných finančních prostředků, které lze každoročně na podporu biologické ochrany rostlin uvolnit.

V roce 2014 tak bylo na základě 135 žádostí o podporu poskytnuto celkem 5 606 733 Kč na podporu biologické ochrany rostlin, použité zejména v řepce (2 704 109 Kč). Žadatelé o tuto podporu čestně prohlašují, že budou přednostně využívat biologickou ochranu rostlin po dobu pěti let. Tímto dobrovolným závazkem je zajištěn environmentální přínos zcela ve smyslu implementace integrované ochrany rostlin,“ napsal v odpovědi na návrh změn ministr zemědělství Marian Jurečka.

Komu se to ne/hodí?

Takže se vlastně můžeme poplácat po zádech, jak nám všechno hezky rutinně běží. Celých 5, 6 milionu z 16,5 miliardy nalitých do zemědělství ze státního rozpočtu za loňský rok spolkla podpora bioagens! Zhruba tři promile. Proč podporovat něco, co by mohlo alespoň minimálně zvýšit kvalitu běžně dostupných potravin, které nemají přívlastek bio- a eko-? Proč snižovat počet a množství reziduí pesticidů v jídle? „Když už není vyžadováno dodržování české i unijní legislativy, která náhradu chemie biologickými prostředky přímo nařizuje, jako první rychlý krok k nápravě této situace mělo být používání těchto prostředků výrazně zvýhodněno. Následovat by měla úprava bodového systému, který obcházení zákona umožňuje,“ říká David Palán z Asociace pro bezpečné potraviny. Ale to se chemické lobby, kde jedním z největších distributorů pesticidů je třeba společnost Agrofert, zjevně moc nehodí.

Autor článku

Autor je volný novinář.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).