Hlavní navigace

Prokrastinoval tak dlouho, až zmeškal Titanic

10. 1. 2013

Sdílet

 Autor: Isifa.cz
Snad jediný pozitivní příklad prokrastinace, tedy oddalování plnění povinností, zachránil údajně dotyčnému život. Jinak však chroničtí odkládači podávají horší výkon a častěji chybují.

Pojem prokrastinace, užívaný od 70. – 80. let minulého století, je vymezován jako „sklon k oddalování plnění úkolů a povinností“.

Prokrastinace je mj. vlastní lidem depresivním, neboť i běžné úkoly jsou pro ně náročné až nezvladatelné. Velkým problémem může být i tzv. nepřekonatelný odpor. Něco prostě děláme velice neradi a jen pod nátlakem nezbytnosti.


Autor: Isifa.cz

Prokrastující ani nejsou líní. Jen dělají něco jiného, než by zrovna měli

Odkládání bývá vysvětlováno v souladu s obranným mechanismem racionalizace.

Využívány jsou formulace typu:

  • času dost
  • je to v pořadí
  • jsou důležitější věci na světě
  • když nejde o život, nejde o nic
  • musím to ještě promyslet
  • kdo si počká, ten se dočká
  • zítra je také den
  • možná to vyhnije samo
  • ono to nějak dopadne atd.

Zapomínáme hlavně to, co udělat nechceme

Oblíbenou obezličkou je zapomnětlivost. Na skutečnost, že zapomínáme mnohdy to, co udělat nechceme, poukázal již Sigmund Freud. Častá bývá volba náhradní činnosti, tou se postižený intenzivně zabývá. Na původní úkol tudíž „nemá čas“ a musí jej odložit.

Dále k tématu: Prokrastinace – odkládání povinností jako diagnóza

Prokrastinace bývá svými vyznavači zdůvodňována málem filosoficky. To od výroku mylně prezentovaného jako moudro J. Á. Komenského: „Všeliké kvaltování toliko pro hovada dobré jest.“ Až po tvrzení typu: „Nehodlám ustupovat nátlakovým skupinám požadujícím to a to. Udělám to, až budu sám chtít.“

Jeden odklad prokrastinaci nedělá. Bývá jich víc a počet předchozích zvyšuje pravděpodobnost nové reakce tohoto typu. Muži i ženy prokrastinují v souhrnu stejně. Ohromné rozdíly ovšem mohou být mezi konkrétními lidmi.

Díky prokrastinaci nebyl na Titanicu

Jsou odborníci tvrdící, že prokrastinace je „zbytečná, kontraproduktivní a zdržující“. Ne vždy tomu tak musí být. Historicky je např. prokázáno, že jistý občan Rakouska-Uherska, původem z Čech, odkládal nákup lodního lístku na Titanic tak dlouho, až bylo vyprodáno.

Prokrastinace souvisí s některými osobnostními rysy. V poslední čtvrtině minulého století bývala v této souvislosti často zmiňována instabilita a emoční nezralost. V současnosti se hovoří spíše o nízké úrovni svědomitosti. Ta souvisí s impulzivitou, pohodlností, poživačností atd. 

Paradoxně může prokrastinaci podporovat i opak výše zmíněných rysů. Tj. vysoká míra svědomitosti. To ve smyslu pocitu „vím, že nic nevím, ještě musím mnoho studovat než…“ Známý starší český film z tzv. studentské série ukazuje typ středoškolského učitele hlubokých znalostí, leč i přesto odkládajícího absolvování zkoušky nutné k tzv. definitivě profesury.

Akademická prokrastinace

V literatuře bývá zmiňována tzv. akademická prokrastinace. Jde o odkládání přípravy na zkoušku, eventuálně odklad plnění jiných studijních povinností. Jedna z mých klientek ve zkouškovém období vždy tloustla. Za učení se odměňovala jídlem do té míry, že jedla a jedla…

Existuje i prokrastinace ve vztahu k úředně daným záležitostem. Viz fronty v poslední den, kdy je bez následků možno podat daňové přiznání, vyměnit různé dokumenty typu občanského či řidičského průkazu. Zajímavý případ prokrastinace u svých klientů zmínila Česká spořitelna v inzerátech o miliardách uložených na tzv. anonymních vkladních knížkách, jež od roku 2013 již nebude možné vybrat.

Fejeton: Zase na poslední chvíli

Prokrastinace a pozdní příchody

Klasické vysvětlení v rámci Psychopatologie všedního života Sigmunda Freuda odkazuje na „vmísení nepřiznaných motivů“, tj. na „protichůdnou vůli“. Mnohdy nejsou motivy pozdního příchodu zcela nepřiznané a neznámé. 

Mnoha lidem se docela obyčejně a vědomě „nechce domů“, eventuálně „se netěší do práce“. Muž, který nesnáší nakupování a osud jej donutil jít s manželkou zakoupit v zcela nesnesitelném případě její, v jen nepatrně snesitelnějším případě své boty, přijde na schůzku s ní pozdě. Má totiž mnoho práce, doprava dostatečně nefungovala atd. 

Přečtěte si: Jsem závislá… na nakupování!

Variant zpoždění v důsledku vědomé i nevědomé nechutí může být nespočetně. Rebelující typy osobnosti tímto způsobem ostentativně projevují svoji nezávislost. Nezřídka tak kompenzují i vlastní pocity podřízenosti ve vztahu. Rády užívají výmluvy na katastroficky působící „vyšší moc“. Samy svůj podíl viny nepřiznají. Na eventuální projevy nedůvěry reagují rozhořčeně. Pozdní příchody mohou mít mj. i formu „testu lásky“. To v rámci úvahy typu „pokud na mne vydržíš čekat na mraze půl hodiny, máš mne asi rád/a“. Existuje i pozdní příchod coby projev dominance – „jen ať si počká a změkne“. Klasická prokrastinace ovšem takto vědomá nebývá. Vystačí si s okřídleným: „Nestíííháám …mám toho moc“.

Boj s prokrastinací neodkládejte zase do nekonečna

Chroničtí odkládači podávají horší výkon, častěji chybují. Mnohdy jsou tak úzkostní, že začnou pracovat nebo se vydávat na cestu příliš pozdě. Stihnout patřičné pak nemohou.

Přečtěte si: Kolikrát kontrolujete, jestli jste zamkli?

Co proti tomu? Zvládnout depresi, úzkost. Mít reálný plán. Vědět, „kudy z nudy“. Zapomenout na bohémské čekání na inspiraci. Volit techniku systematických drobných kroků. Dokázat podřídit krátkodobé cíle dlouhodobým. Lépe je pracovat ve skupině než sám z domu. Odhadnout, co umím a co chci. Umět říci ne na nepřijatelné požadavky – včas.

Autor článku

PhDr. Tomáš Novák – poradenský psycholog, autor řady článků a knižních publikací.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).