Hlavní navigace

Přehled opatření proti koronaviru: omezí kulturu, sport, restaurace, svatby i pohřby

9. 10. 2020

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com
Vláda ČR oznámila přijetí krizových „anti-covid“ opatření. Podívejte se přehledně, jaké zákazy a omezení platí v oblasti hromadných a kulturních akcí, v nákupních centrech či stravovacích zařízeních od 9., 12. a 19. října 2020.

Do prodejen a provozoven jen ve dvou

Prakticky obecně platí ve veřejném prostoru omezení svobody pohybu a pobytu tak, že lze vstupovat do nákupních center, do prodejen a provozoven služeb, s výjimkou provozoven stravovacích služeb, a pobývat v nich nejvýše ve skupinách po dvou osobách a tak, že mezi skupinami je rozestup alespoň 2 metry; toto omezení se nevztahuje na osoby mladší 15 let doprovázející zletilou osobu ze společné domácnosti.

Od 12. října usnesení rovněž omezuje právo se shromažďovat tak, že shromáždění se může účastnit celkem nejvýše 500 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry, přičemž každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének.

Opatření platná od 9. do 11. října 2020

Hromadné akce

Zákaz: hromadných akcí nad 10 osob ve vnitřních prostorech a nad 20 osob ve vnějších prostorech.

Výjimky: členové domácnosti, výkon povolání, podnikatelské ap. činnosti, svatba a registrované partnerství, pohřeb, schůze/zasedání apod. akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů ap. konaných na základě zákona.


Kulturní akce

Zákaz: koncertů, divadelních představení ad. představení a slavností, při kterých se převážně zpívá, včetně zkoušek.

Omezení: počtu účastníků divadelních, filmových aj. uměleckých představení (při kterých se převážně nezpívá) na max. 500 osob, povinné je místo k sezení, nesmí se prodávat občerstvení, podrobněji v usnesení vlády.


Sport a wellness

Zákaz: provozu a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center. Dále zákaz provozu a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní.

Výjimky: tělocvik na 1. stupni ZŠ a v mateřských školách. Bazény a wellness v rámci poskytování zdravotních služeb.

Omezení: sportovních akcí v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, podrobněji v usnesení vlády.


Restaurace, kluby

Zákaz: přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase mezi 20 a 6 hod., produkce živé hudby a tance, možnosti bezdrátového připojení na Internet pro veřejnost.

Výjimky: neveřejné provozovny (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních), prodej mimo provozovny (např. výdejová okénka, prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny), svatební hostiny (ev. registrované partnerství) se mohou konat do 00 hod.

Omezení: vnitřní provozovny – max. 4 osoby u stolu (s výjimkou členů domácnosti), mezi stoly odstup min. 1,5 m; povinné je místo na sezení; mimo vnitřní provozovny – při konzumaci rozestupy min. 2 m (s výjimkou členů domácnosti a venkovních zahrádek).


Nákupní centra

Zákaz: možnosti bezdrátového připojení na Internet pro veřejnost, shlukování osob.

Omezení: rozestupy min. 2 m, v prostorách pro konzumaci nakoupených pokrmů u jednoho stolu max. 2 osoby.


Další

Zákaz: provozu heren a kasin, návštěv zoologických zahrad, provozování a návštěv „kroužků“ – pro děti a mladistvé ve věku 6 až 18 let.

Omezení: bohoslužby – počet osob na max. 100, povinná jsou místa na sezení, nesmí se zpívat.

Usnesení vlády ČR k přijetí krizových opatření s účinností od 9. do 11. října 2020 v plném znění.

Opatření platná od 12. do 25. října 2020

Hromadné akce

Vztahuje se i na bohoslužby a jiné náboženské obřady, slavnosti, taneční akce, spolkové akce, sportovní akce, přehlídky a ochutnávky.

Zákaz: akcí nad 10 osob ve vnitřních prostorech a nad 20 osob ve vnějších prostorech.

Výjimky: členové domácnosti, výkon povolání, podnikatelské ap. činnosti, činnosti ze zákona, schůze/zasedání apod. akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů aj. konaných na základě zákona a politických stran a hnutí, podrobněji v usnesení vlády.


Kulturní akce

Zákaz: koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových aj. uměleckých představení, cirkusů a varieté; společného zpěvu více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb; prohlídek muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků apod.

Výjimky: nevztahuje se na zpěv v místě bydliště a mateřských školách.


Sport a wellness

Zákaz: provozu a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center; provozu a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní.

Výjimky: tělocvik na 1. stupni ZŠ a v mateřských školách; bazény a wellness v rámci poskytování zdravotních služeb.


Restaurace, kluby

Zákaz: přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase mezi 20 a 6 hod., produkce živé hudby a tance, možnosti bezdrátového připojení na Internet pro veřejnost.

Výjimky: neveřejné provozovny (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních), prodej mimo provozovny (např. výdejová okénka, prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny), svatební hostiny (ev. registrované partnerství) se mohou konat do 00 hod.

Omezení: vnitřní provozovny – max. 4 osoby u stolu (s výjimkou členů domácnosti), mezi stoly odstup min. 1,5 m; povinné je místo na sezení; mimo vnitřní provozovny – při konzumaci rozestupy min. 2 m (s výjimkou členů domácnosti a venkovních zahrádek).


Nákupní centra

Zákaz: možnosti bezdrátového připojení na Internet pro veřejnost, shlukování osob.

Omezení: rozestupy min. 2 m, v prostorách pro konzumaci nakoupených pokrmů u jednoho stolu max. 2 osoby.


Další

Zákaz: poutí apod. tradičních akcí, veletrhů, provozu heren a kasin, kongresů aj. vzdělávacích akcí, návštěv a prohlídek zoologických zahrad, hvězdáren a planetárií; provozování a návštěv „kroužků“ – pro děti a mladistvé ve věku 6 až 18 let.

Výjimky: školní družiny (zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost)


Opatření platná od 19. do 25. října 2020

Svatba, registrované partnerství, pohřeb

Omezení: účast max. 30 osob na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, pohřbu, dále na následné oslavě, resp. smuteční hostině (konaných nejpozději následujícího dne); zákaz přítomnosti v provozovnách stravovacích služeb pouze v čase mezi 00 a 6 hod.

Usnesení vlády ČR k přijetí krizových opatření s účinností od 12. do 25. října 2020 v plném znění.

Vláda současně vydala usnesení k omezení provozu škol a k omezení zdravotních a sociálních služeb. Jejich znění najdete na níže uvedených odkazech. Kompletní a aktualizované informace pak zveřejňuje ministerstvo zdravotnictví na webu Koronavirus.mzcr.cz.

Usnesení vlády ČR ze dne 8. 10. 2020 č. 997 o přijetí krizového opatření s účinností od 12. do 25. října 2020 – omezení škol

Usnesení vlády ČR ze dne 8. 10. 2020 č. 998 o přijetí krizového opatření s účinností od 12. do 25. října 2020 – omezení poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Redaktorka, editorka, dlouholetá šéfredaktorka serveru Vitalia.cz (do června 2022)

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).