Hlavní navigace

Tři výjimky nepovinného očkování, které hradí pojišťovny

Redakce

Nepovinná očkování se provádějí na vyžádání klienta a ten si je i sám hradí – jak cenu vakcíny, tak i cenu její aplikace. Jsou (zatím) pouze tři výjimky: u očkování proti chřipce, proti pneumokokům a proti papilomavirům, které mohou způsobit rakovinu děložního hrdla.

Doba čtení: 2 minuty

V uvedených případech očkování proti chřipce, pneumokokům a papilomavirům kdy i nepovinné očkování zaplatí zdravotní pojišťovna, je vakcína hrazena v provedení nejméně ekonomicky náročném. Hradí se i její aplikace. Ovšem ne každému.

Skupiny osob, na které se vztahuje možnost absolvovat uvedená očkování jako pojišťovnou hrazená, stanoví zákon o veřejném zdravotním pojištění. To znamená, že tuto možnost nemají všichni pojištěnci.

  • To, která vakcína je tou ekonomicky nejméně náročnou, vychází z rozdílu aktuálních cen jednotlivých vakcín a výše jejich úhrad pojišťovnou, což určuje Státní ústav pro kontrolu léčiv.
  • Pokud si klient vybere vakcínu jinou než ekonomicky nejméně náročnou, musí si uhradit rozdíl v ceně (aplikaci i u dražších vakcín ale hradí pojišťovna).
  • Čerpat na tento doplatek příspěvek VZP z fondu prevence není možné – ten se vztahuje jen na očkování, které si pojištěnec plně zaplatil. 

Odpovězte na následující věty buď „ano“ (souhlasím, tak to je), nebo „ne“ (nesouhlasím, tak to není).
A uvidíte, na čem jste. Nejen na Silvestra.

Za každou kladnou odpověď si připočtěte jeden bod.

1.Nepříjemnosti a únavu je nejlépe spláchnout alkoholem.
2.Stalo se, že vám během posledního měsíce někdo vytknul chování v podnapilém stavu.
3.Bavit společnost dokážete až po několik skleničkách.
4.Měl/a jste někdy výčitky v souvislosti s pitím alkoholu.
5.Alkohol ničí národy, ale jednotlivcům neškodí.
6.Nesnášíte ty věčné morality o škodlivosti alkoholu.
7.Souhlasíte s rčením: „Alkoholik je ten, kdo pije víc než jeho lékař.“
8.Měl/a jste někdy potíže v souvislosti s řízením motorového vozidla pod vlivem alkoholu.
9.„Napil jsem se vody, je mi zle…“ to se vám 31. 12. stát nemůže.
10.Teprve s třetím, čtvrtým pivem je žízeň krásná.
11.Máte doma patřičnou zásobu alkoholu.
12.Co by to bylo za Silvestra, kdybychom se nepokusili domácí zásoby alkoholu zlikvidovat.
13.„Pít na žalost nebo na radost“ je na konci roku vlastně jedno. Hlavně, že je co.
14.Když to někdy s pitím přeženete, platí: „S čím ses pokazil, tím to i naprav.“
15.Pokud se nenapiji, sex obvykle nestojí za nic.
16.Pil/a jste v průběhu roku něco podřadného, třeba nevalné víno. Okena to zrovna být nemusí, ale může.
17.Měl/a jste minulý měsíc kocovinu.
18.Na Silvestra se mají opít i abstinenti.
19.Pijete nejen ve společnosti, ale i sami.
20.První skleničku vypijete vždy na ex.

0 bodů

Stará píseň z legendárního Apolináře dí: „Skálou, docentem Skálou, chci se stát…“ Co do abstinence máte šanci vyrovnat se legendárnímu lékaři. Stejně jako on si o silvestrovské půlnoci můžete jít zaběhat.

1-4 body

Zdá se, že velké problémy s pitím nemáte, a pokud ano, do jisté míry je zvládáte. Leč staří latiníci říkali: „Omnis alcoholicus mendax“ - každý alkoholik lže. Rozumí se v tom, kolik toho vypil a jaké měl problémy s pitím.

5-15 bodů

Pijete první ligu.

16-20 bodů

Jste na samé špici první ligy. Máte velkou šanci k účasti v lize mistrů. Jmenuje se „Delirium tremens liga“.

Bonus

Odpověď „ano“ v položkách 3, 9, 12, 13, 18 + další 1-4 body vás opravňuje k užívání titulu „alkoholik amatér“.

CHŘIPKA

Očkování proti chřipce pojišťovna hradí u čtyř zákonem stanovených rizikových skupin osob.

  • Všichni pojištěnci nad 65 let věku. 
  • Pacienti po odstranění sleziny nebo po transplantaci krvetvorných buněk.
  • Pacienti, kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, dýchacích cest, ledvin nebo diabetem.
  • Osoby umístěné ve zdravotnických zařízeních dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem.

Ekonomicky nejméně náročnou variantou očkovací látky je zde Influvac, u kterého SÚKL stanovil úhradu pojišťovny od 1. 4. 2015 na 139,23 Kč za jednu dávku.

Pokud si pojištěnec vybere jinou vakcínu než plně hrazený Influvac, musí rozdíl lékaři na místě doplatit. Rozdíl by byl od cca 2030 Kč (Vaxigrip, Fluarix) po cca 180–190 Kč (Optaflu, Preflucel). 


OČKOVÁNÍ PROTI PNEUMOKOKŮM

  • Očkování proti pneumokokům je jako nepovinné hrazeno u dětí, pokud tři dávky očkovací látky byly aplikovány do sedmého měsíce věku pojištěnce (hrazeno je pak i přeočkování provedené do patnáctého měsíce věku).
  • Od září 2015 je očkování proti pneumokokovým infekcím jako nepovinné hrazeno také seniorům nad 65 let.

Očkovací látkou nejméně ekonomicky náročnou je pro děti Synflorix (úhrada pojišťovnou je 998,68 Kč) a pro seniory Pneumo 23 (s úhradou 482,33 Kč).


OČKOVÁNÍ PROTI LIDSKÉMU PAPILOMAVIRU

  • Očkování proti lidskému papilomaviru, který by mohl způsobit rakovinu děložního hrdla, mají podle zákona hrazené z veřejného zdravotního pojištění dívky, je-li očkování zahájeno od dovršení 13. do dovršení 14. roku věku.

Očkovat je možno vakcínou Cervarix (bivalentní = chrání proti dvěma typům papilomavirů) nebo Silgard (čtyřvalentní). U Cervarixu je úhrada stanovena na 1765,79 Kč a právě Cervarix je tou ekonomicky nejméně náročnou variantou, bez doplatku. Pokud si dívka vybere Silgard, který může mít cenu až 3376 Kč (reálně se ale prodává levněji), musí si rozdíl doplatit, protože i u něj je stanovena úhrada pojišťovnou ve výši 1765,79 Kč. Cervarixem i Silgardem se očkuje standardně dvěma dávkami.