Hlavní navigace

Lékař popisuje postup při vyšetření na rakovinu prostaty

21. 3. 2017

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Rakovina prostaty se zpočátku nijak neprojevuje, příznaky se objeví, až když už je onemocnění pokročilejší. Včasné vyšetření je proto nejlepší prevencí. Co přesně pacienty čeká?

Proč rakovina prostaty vzniká, lékaři nevědí, jisté pouze je, že svou roli hraje genetika. Onemocnění rakovinou prostaty u otce či bratra zvyšuje riziko vzniku, a to až dvou a půl násobně. Pokud jsou v rodině postiženi tímto nádorem dva příbuzní, narůstá riziko ještě výrazněji.

Rakovina prostaty

  • Patří k nejčastějším onkologickým onemocnění mužů středního a vyššího věku. Z tohoto důvodu by měl každý muž po padesátce pravidelně navštěvovat urologa.
  • Je u českých mužů nejčastějším zhoubným nádorem.
  • Zároveň se jedná o druhou nejčastější příčinu úmrtí Čechů na zhoubný nádor.
  • Dle nejnovějších dat u nás v roce 2014 žilo 49 941 mužů s touto diagnózou.
  • Medián věku, kdy je mužům zjištěna, je v současnosti 68 let.

„Obecně se soudí, že vyšší příjem masa a živočišných tuků, stejně jako například kouření, může riziko vzniku zvyšovat, ale přímá souvislost dosud prokázána nebyla,“ říká urolog Jakub Fejfar z Nemocnice Nový Jičín. „Jedinou nadějí je včasné zachycení. Pokud je onemocnění diagnostikováno brzy, má muž velkou šanci na vyléčení. Je tedy velmi důležité, aby muži poctivě docházeli na pravidelná preventivní vyšetření,“ zdůrazňuje lékař a dále popisuje, co pacienty čeká. „Obavy mužů z vyšetření nejsou na místě, není zvlášť nepříjemné, jedná se o zhruba dvacetiminutovou kontrolu, která ale může dotyčnému zachránit život,“ podotýká.

Preventivní vyšetření se skládá z několika kroků

Muži, kteří už oslavili padesáté narozeniny, mají na vyšetření prostaty nárok jednou za dva roky při preventivní prohlídce u praktického lékaře. Pokud se ale mezi přímými příbuznými (bratr, otec) rakovina prostaty vyskytla, měl by se muž nechat jednou ročně zkontrolovat již od čtyřiceti let. V tomto případě si ale prohlídku hradí sám, pokud mu nebyly diagnostikované potíže.

Vyšetření prostaty krok za krokem

  • Všeobecná preventivní prohlídka.
  • Krevní test k určení hladiny prostatického specifického antigenu (PSA).
  • Vyšetření prostaty pohmatem.
  • Pokud výše uvedená vyšetření vedou k podezření na nádorové onemocnění, biopticky se odebírá vzorek prostatické tkáně za účelem potvrzení, či vyvrácení této diagnózy.
  • Eventuálně další vyšetření, zejména ultrazvuk, CT, magnetická rezonance či scintigrafie kostí vedou k upřesnění diagnózy.

1. krok: všeobecná preventivní prohlídka u praktického lékaře

Preventivní prohlídku u praktického lékaře by měl absolvovat jednou za dva roky každý, i když nemá žádné zdravotní obtíže. Jedná se o celkové vyšetření, jehož součástí je doplnění pacientovy anamnézy. Zde je kladen důraz na výskyt kardiovaskulárních, plicních a nádorových onemocnění, poruchy metabolizmu tuků, hypertenze či diabetu.

Lékař provede zhodnocení výsledků předepsaných preventivních vyšetření a kompletní fyzikální prohlídku, která zahrnuje např. kontrolu srdce a plic poklepem a poslechem, pohmatem štítnou žlázu. Lékař zkontroluje stav žil a tepen na dolních končetinách, změří krevní tlak a zjistí index tělesné hmotnosti, ověří sluch a zrak a provede další případná vyšetření. „Při pozitivní rodinné anamnéze na rakovinu prostaty se lékař zaměří na vyšetření prostaty konečníkem a výsledek laboratorních testů. Při podezření na onemocnění prostaty praktický lékař doporučí pacienta ke specializovanému urologickému vyšetření, jehož detaily jsou popsány níže v bodech,“ doplňuje Jakub Fejfar. Na prohlídku je vhodné se předem objednat.

2. krok: krevní test na hodnoty PSA

Na přelomu 80. a 90. let bylo do klinické praxe zavedeno vyšetření prostatického specifického antigenu (PSA), díky kterému se daří odhalovat onemocnění v nižších stadiích. Jedná se o jednoduchý krevní test ke zjištění hladiny PSA v krvi. „Prostatický specifický antigen, zkráceně PSA, je bílkovina, která je tvořena buňkami prostatických žlázek. Buňky těchto žlázek vylučují tekutinu, která se stává součástí ejakulátu vycházejícího z penisu při pohlavním vyvrcholení. Malé množství tohoto antigenu se dostává do krevního oběhu, a proto může být detekováno z krevního vzorku. Samotný PSA není nebezpečný, ale jeho zvýšená hladina může signalizovat problém týkající se prostaty,“ vysvětluje lékař. Vyšetření PSA se provádí z malého vzorku krve pomocí přesné laboratorní imunologické metody a jeho hodnoty se udávají v nanogramech na mililitr (ng/ml).

3. krok: vyšetření pohmatem

Při preventivní prohlídce se kromě testování PSA v případě karcinomu prostaty k diagnostice využívá také vyšetření pohmatem – per rektum. Toto vyšetření může zajistit jak praktický lékař, tak internista či urolog. „Při prohlídce si lékař všímá zejména velikosti, tuhosti a ohraničení prostaty. Svá zjištění dá poté dohromady s výsledky krevního testu na PSA,“ říká Jakub Fejfar. Všeobecně se dá říci, že pokud je hodnota PSA nižší než 2,5 ng/ml a zároveň je kontrola konečníkem bez podezření, lze považovat nález za negativní. Nicméně svou roli taktéž může hrát velikost prostaty i rychlost vzestupu koncentrace PSA, proto je ideální každého pacienta víceméně posuzovat individuálně.

4. a 5. krok: biopsie a další testy

V případě, že je hodnota PSA posouzena jako patologická nebo vyšetření pohmatem ukáže nějakou nepravidelnost či zatvrdnutí, je potřeba doplnit odběr vzorku tkáně z prostaty – biopsii. Tento vzorek je následně prozkoumán pod mikroskopem. „Právě biopsie diagnózu rakoviny potvrdí, nebo vyvrátí. Pokud se prokáže podezření na karcinom prostaty, mohou následovat další vyšetření za účelem detailnějšího posouzení stadia onemocnění, například počítačová tomografie, magnetická rezonance nebo scintigrafie kostí. Další kontroly jsou nutné také v případě, že se biopsií neprokáže rakovina prostaty, ale při dalších krevních testech se potvrdí rychlý nárůst hodnot PSA,“ objasňuje lékař. Toto vyšetření je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

Prognóza při rakovině prostaty: větší šance je v raném stadiu nemoci

Aby byla léčba rakoviny prostaty úspěšná, je nutné odhalit karcinom včas, v raných stadiích. Pokud je nádor diagnostikován v pokročilejším stadiu, vyhlídky nemocného se rapidně zhorší. „Lze konstatovat, že v současné době je pacientům dostupná široká paleta léčebných postupů, které dokáží rakovinu prostaty v ideálním případě zcela vyléčit. Ovšem i zde platí, že tuto šanci dostanou pouze pacienti, u kterých se onemocnění odhalí v raném stadiu, lokalizované pouze na prostatu. V opačném případě lze již průběh onemocnění pouze zpomalit. Proto důrazně doporučuji dodržovat pravidelné intervaly preventivních prohlídek, ať je šance na odhalení tohoto onemocnění co největší,“ uzavírá Jakub Fejfar.

MUDr. Jakub Fejfar

Lékař se specializovanou způsobilostí v oboru urologie. Od roku 2008 působí v rámci Komplexního onkologického centra Nemocnice Nový Jičín a.s., kde se v rámci urologie specializuje na léčbu rakoviny prostaty.

Zdroj: TZ Nemocnice Nový Jičín

Autor článku

Všeobecné dotazy, připomínky a tipy směřujte na adresu redakce@vitalia.cz.

Tiskové zprávy zasílejte na e-mail press@vitalia.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).