Hlavní navigace

Konopí na předpis je zpět, ale za jakou cenu

29. 1. 2018

Sdílet

 Autor: FN u sv. Anny v Brně
Je už léčebného konopí v lékárnách dostatek? Proč nebylo k sehnání a kdo jej na předpis vůbec dostane? Zjišťovali jsme také, co a kdo určuje cenu konopí na předpis.

V médiích se nedávno objevila řada zpráv o tom, že konopí pro léčebné účely na předpis nebylo v tuzemsku k sehnání a muselo se vozit ve velkém ze zahraničí. Co je na tom pravdy? A proč se měnily ceny léčebného konopí?

Zjišťovali jsme také, jak to funguje, pokud pacient potřebuje tuto bylinu pro svou léčbu, a jak probíhá její vydávání na předpis. Odborníci vysvětlí i to, na jaké diagnózy vůbec může být konopí předepisováno.

Léčebné konopí na předpis – bylo, nebylo…

Informace o nedostatečných zásobách léčebného konopí jsou podle Radovana Hřiba, vedoucího lékaře Centra léčby bolesti FN u sv. Anny v Brně, pravdivé jen zčásti.


Autor: FN u sv. Anny v Brně

MUDr. Radovan Hřib, vedoucí lékař Centra léčby bolesti FN u sv. Anny v Brně. Věnuje se praktickým otázkám zavádění léčebného konopí do lékařské praxe

„Pokud to shrnu od roku 2015, kdy naše pracoviště začalo léčebné konopí předepisovat, a vynechám doprodejové akce před koncem expirace, byla situace následovná. Nejdříve jsme měli k dispozici asi tři odrůdy konopí z Holandska, v ceně 300 korun za 1 gram. Toto došlo zhruba v říjnu či listopadu 2015. Od začátku dubna 2016 jsme používali léčebné konopí vypěstované v ČR, pouze jednu odrůdu v ceně 100 korun za 1 gram. I toto konopí však došlo, respektive proexpirovalo na konci ledna 2017,“ vysvětluje odborník a pokračuje: „V květnu 2017 se podařilo individuálnímu dovozci zajistit léčebné konopí opět z Holandska, s velmi krátkou expirací (polovina července 2017) a opět vysokou cenou zhruba 300 korun za 1 gram. Od června 2017 do prvního týdne roku 2018 jsme byli opět bez konopí. Na začátku roku 2018 dodal dovozce na český trh léčebné konopí z Kanady, celkem dvě odrůdy podle obsahu THC a CBD, v ceně necelých 200 korun za 1 gram, respektive 250 korun za 1 gram. Z Německa se léčebné konopí nevozilo, naopak Německo by bylo vhodnou destinací pro vývoz našeho, tedy českého konopí,“ upřesňuje lékař.

Hana Pavlíčková z tiskového oddělení Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) k tomu dodává, že dostupnost konopí pro léčebné použití je v souladu s právními předpisy České republiky zajištěna ze dvou zdrojů. Jednak je to cestou dovozu ze zahraničí (Nizozemsko, Kanada), který realizují distributoři léčiv, a dále prostřednictvím pěstování v tuzemsku, které je zajišťováno SÚKLem v souladu se zákonem o návykových látkách a zákonem o zadávání veřejných zakázek. Dovoz konopí pro léčebné použití ze zahraničí probíhá na základě povolení k dovozu, které vydává tuzemské ministerstvo zemědělství. Cena dovozového konopí pro léčebné použití vychází zejména z ceny stanovené zahraničním pěstitelem, přičemž zahraniční pěstitelé u nás nepodléhají režimu výběrových řízení.

Proč nebylo konopí k sehnání?

Je už nějaký český dodavatel, který poptávku našich pacientů dokáže vyřešit? A proč vlastně došlo k uvedeným komplikacím? Odborník Radovan Hřib vysvětluje, že smlouva mezi českým pěstitelem a státem, zastoupeným Státní agenturou pro konopí pro léčebné použití (SAKL), byla uzavřena v roce 2016; po splnění administrativních povinností SAKL vykoupil první dodávku léčebného konopí. Poté nastaly komplikace.

Nejdříve, v roce 2017, nevykoupil SAKL od českého pěstitele další tři dodávky pro nedodržení nasmlouvaného postupu (certifikáty, balení). Na konci ledna 2017 došlo k ukončení doby použitelnosti první vykoupené dodávky. Mezitím SAKL vypisuje několik výběrových řízení, do nichž se pro značně nevýhodné podmínky nikdo nehlásí, případně přihlášený uchazeč nesplňuje podmínky. „Až v létě 2017 dochází k uzavření rámcové dohody mezi SAKL a českým pěstitelem, poté další administrativní úkony, v současné době (leden 2018) dle udání pěstitele již roste nové české konopí. Paradoxem celé situace je skutečnost, že máme jednoho z cca pěti pěstitelů léčebného konopí na světě v naší republice a stále jsou potíže s jeho dodávkami,“ podotýká lékař a upozorňuje, že u léčebného konopí jde nejenom o vypěstování, ale i o zpracování.

Cenu by snížilo zvýšení produkce a vývoz konopí

Produkce léčebného konopí totiž podléhá stejně přísným předpisům jako výroba léků: Vzhledem k náročnosti celého procesu se produkce stává levnější s vyšší množstvím vypěstovaného a zpracovaného konopí. Zásobování pouze českého trhu je ekonomicky vcelku nevýhodné pro pěstitele. Předpokládám, že zvýšení produkce a vývoz léčebného konopí by zvýšily dostupnost a snížily cenu pro český trh. Ovšem léčebné konopí může vyvážet pouze stát či jím určená organizace (SAKL). Tady však dochází k obrácení úsloví ‚co není zakázáno, je povoleno‘ na ‚co není výslovně povoleno, je zakázáno‘. A nějakou kreativitu nelze od státního úřadu očekávat,“ komentuje situaci lékař.


Autor: FN u sv. Anny v Brně

Kapsle s konopím připravované ve FNUSA jsou nápadem Radovana Hřiba

Státní ústav pro kontrolu léčiv ve svém vyjádření uvádí, že na základě úspěšně realizovaného výběrového řízení z roku 2017 má platně uzavřenou rámcovou dohodu na dodávky konopí pro léčebné použití vypěstovaného u nás pro české pacienty se společností Elkoplast Slušovice s.r.o. „Komplikace s dřívějšími dodávkami způsobené ověřováním jeho kvality dodavatelem by měly být již vyřešeny. Jeho opětovné dodávky měly být na základě uzavřené smlouvy obnoveny v první polovině letošního roku. Do této doby by mělo být podle dostupných informací k dovozu od zahraničního dodavatele,“ vysvětluje Hana Pavlíčková ze SÚKLu.

Začátky léčebného konopí na předpis v ČR:

  • Květen 2015 – FN u sv. Anny v Brně (FNUSA) se stává prvním státním zdravotnickým zařízením, které začalo předepisovat léčebné konopí.
  • Srpen 2015 – nemocniční lékárna FNUSA vydává poprvé konopí (260 Kč/g),
  • Listopad 2015 – vysazeno první české konopí. Na trhu je „konopíprázdno“.
  • Prosinec 2015 – přestává fungovat e-recept, předepisuje se na „opiátový recept“.
  • Únor 2016 – blíží se sklizeň prvního českého konopí. Na trhu stále není žádné. Úvaha nad novým podáním léčebného konopí lékařů a lékárníků FNUSA.
  • Březen 2016 – ve FNUSA domluva na podání tobolek s dekarboxylovaným konopím. České konopí na trhu.
  • Duben 2016 – 5. 4. Centrum léčby bolesti FNUSA vystavuje první recept na české konopí. 13. 4. České konopí v lékárně FNUSA. 14. 4. Dva pacienti si vyzvedávají české konopí v tobolkách jako v jediné lékárně v ČR. Lékárna FNUSA patří v této chvíli mezi 4 lékárny, která může vydávat české konopí (2× Praha, 1× Uherské Hradiště a 1× FNUSA).

Jak získat konopí na předpis

Pokud léčebné konopí pro svou léčbu pacient potřebuje, jak vlastně funguje jeho vydávání na předpis?

Pokud je indikováno podání léčebného konopí pacientovi na jeho obtíže, může mu ho předepsat příslušný lékař jako individuálně připravovaný léčivý přípravek s obsahem konopí pro léčebné použití, a to výhradně formou elektronického receptu s omezením. Jedná se o vyšší úroveň povinného elektronického receptu. „Lékař, který chce předepisovat konopí pro léčebné použití, musí o této skutečnosti informovat SÚKL podáním Žádosti o předepisování konopí pro léčebné použití. V žádosti uvede titul, jméno, příjmení, datum narození, dosažené specializované způsobilosti a IČZ (identifikační číslo poskytovatele zdravotních služeb). Žádost se uvádí volnou formou, není pro tento účel zřízený formulář,“ říká oslovený odborník z brněnské nemocnice.

Galerie: Podívejte se, jak se pěstuje konopí pro léčebné účely a kosmetiku

Kdo léčebné konopí předepisuje? Podle zástupkyně SÚKLu mohou léčebné konopí předepisovat lékaři, kteří mají specializovanou způsobilost (stanovenou přílohou č. 3 vyhlášky č. 236/2015 Sb.). „Mohou to být lékaři těchto oborů: klinická onkologie, radiační onkologie, neurologie, paliativní medicína, léčba bolesti, revmatologie, ortopedie, infekční lékařství, vnitřní lékařství, oftalmologie, dermatovenerologie, geriatrie, psychiatrie,“ uvádí k tomu lékař.

Konopí pro léčebné účely jen pro některé diagnózy

Na jaké diagnózy může být konopí předepisováno? Jsou opět definovány vyhláškou o konopí. „Je to hlavně chronická bolest různého původu, potíže při roztroušené skleróze, při Parkinsonově chorobě a dalších neurologických onemocněních, glaukom, nauzea, zvracení, stimulace apetitu v souvislosti s léčbou onkologického onemocnění nebo s léčbou onemocnění HIV, Gilles de la Tourette syndrom, povrchová léčba dermatóz a slizničních lézí,“ vyjmenovává Radovan Hřib z brněnského Centra léčby bolesti. „Předepisuje se i při úrazech páteře s poškozením míchy či při úrazech mozku,“ dodává Hana Pavlíčková ze SÚKLu.

Odborná spolupráce:

MUDr. Radovan Hřib

Algeziolog, anesteziolog, vedoucí lékař Centra léčby bolesti Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Věnuje se algeziologii a léčbě bolesti, v posledních letech se zabývá praktickými otázkami zavádění léčebného konopí do lékařské praxe. Kombinuje léčbu konopím s klasickou evropskou medicínou při využití předností obou cest. Z jeho impulsu se stala FN u sv. Anny v Brně prvním státním zdravotnickým zařízením v ČR, které začalo předepisovat léčebné konopí a které stále předepisuje. Vymyslel podávání léčebného konopí v kapslích, které začal jako jediný realizovat prostřednictvím nemocniční lékárny FNUSA. Podílel se na mnoha klinických studiích, včetně studií s konopným lékem Sativex.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Novinář, který stál u začátku i konce projektu Naše adresa. Byl editorem v Deníku, regionálním redaktorem i hudebním publicistou. V současné době spolupracuje na různých PR zakázkách a externě píše do několika médií.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).