Epiglotitida

epiglotitida, Haemofilus influenzae

Zánět hrtanové příklopky. Způsobuje jej zejména bakterie Haemofilus influenzae. Projevuje se bolestmi při polykání, které u postiženého vedou až k odmítání příjmu potravy. Nemocného zároveň postihuje dechová tíseň, horečka a schvácenost. Nejčastější je u dětí do deseti let, ale nevyhýbá se v podstatě nikomu.

Hrtanová příklopka je při zánětu naprosto prosáklá infekcí, takže je natolik oteklá, že téměř vyplní prostor nad hrtanem, což ztěžuje nebo zcela brání polykání. Akutní fáze této nemoci může postiženého během několika hodin přímo ohrozit na životě. Jinak se vyvíjí pozvolna a začíná jako jakékoli jiné onemocnění horních cest dýchacích. Postupně se ale přidává bolest při polknutí a pocity „knedlíku v krku“.

V pokročilé fázi pacient sedí, odmítá si lehnout, protože v sedě se mu lépe dýchá. Ve chvíli, kdy nemocný nedokáže polknout ani vlastní slinu, je nutný okamžitý převoz rychlou záchrannou službou do nemocnice, přičemž po celou dobu převozu by pacient měl sedět, nikoli ležet. Při transportu vleže hrozí udušení.

Foto: http://sitemaker.umich.edu

Část těla: hrudník

Délka léčby: krátkodobá

Způsob léčby: nutná hospitalizace

Věk: děti, dospívající, dospělí

Vaše zkušenosti s nemocí Epiglotitida