Hlavní navigace

Výskyt rakoviny prostaty stoupl o padesát šest procent

14. 10. 2015

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Z nově dostupných dat vyplývá, že výskyt zhoubného nádoru prostaty se trvale zvyšuje, nicméně osud pacientů a jejich dosahované přežití se zlepšují.

Z nově dostupných dat Národního onkologického registru (NOR) a mezinárodní studie EUROCARE 5 vyplývá, že výskyt zhoubného nádoru prostaty se trvale zvyšuje, nicméně osud pacientů a jejich dosahované přežití se zlepšují. Počet nově vzniklých případů rakoviny prostaty průměrně meziročně vzrostl od roku 2008 do roku 2012 o šest procent. A tento trend i nadále pokračuje. Zatímco v roce 2012 v České republice žilo 43 913 mužů, kteří rakovinu prostaty měli nebo ji v minulosti prodělali, pro rok 2015 se předpokládá výskyt až 59 293 případů – to představuje nárůst o třicet pět procent.

Rakovina prostaty je nejčastější nádorové onemocnění u mužů

Výskyt rakoviny prostaty v české populaci zaznamenal za posledních deset let růst o padesát šest procent. „Rakovina prostaty v posledních letech dokonce překonala výskyt rakoviny tlustého střeva, která byla doposud nejčastějším zhoubným nádorovým onemocněním mužů v České republice. Dle nejnovějších dat se tato čísla budou i nadále zvyšovat – v roce 2016 zde bude žít odhadem 63 424 mužů se zhoubným nádorem rakoviny prostaty, v roce 2020 počet pacientů stoupne téměř až na osmdesát tisíc,“ varuje Marek Babjuk, přednosta Urologické kliniky Fakultní nemocnice v Motole a 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

Fakulta všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2009 až dosud je přednosta Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol. Byl na několika stážích v Německu a USA. Je předsedou České urologické společnosti ČLS JEP, členem České onkologické společnosti a Světové urologické společnosti.

Paralelně se vzrůstajícím počtem případů tohoto zhoubného onemocnění ovšem klesá úmrtnost, která se za posledních deset let snížila o 14 %. „Je to důkaz, že současná medicína dokáže úspěšně bojovat s rakovinou prostaty a postupně snižovat úmrtnost pacientů. Česká republika v tomto ohledu výrazně předběhla zbytek států východní Evropy a dohání vyspělé západní země. Současně z toho ale vyplývá, že se prudce zvyšuje počet pacientů, kteří s tímto onemocněním žijí. Za posledních deset let evidujeme nárůst této skupiny obyvatelstva až o 200 %,“ vysvětluje Marek Babjuk.

Komplexní onkologická centra zachrání více životů

Nárůst výskytu rakoviny prostaty je způsoben především včasnějším zachycením onemocnění, ale stále zůstává přibližně dvacet procent případů, které jsou odhaleny v pozdějších stádiích a představují větší riziko pro přežití pacienta. „Je důležité si uvědomit, že zde nemluvíme o malém počtu případů. Pro rok 2015 předpokládáme odhalení rakoviny prostaty v pokročilých stádiích až u třinácti tisíců mužů. Za velký úspěch moderní medicíny ale můžeme považovat to, že v současnosti až čtyřicet pacientů v posledním stádiu rakoviny prostaty, tzv. kastračně rezistentní fázi onemocnění, přežije déle než pět let. To je zcela ojedinělé,“ říká profesor Bohuslav Melichar, přednosta Onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc.

V léčbě pozdějších stádií onemocnění i přesto existuje výrazný prostor pro zlepšení. Především by onkologičtí pacienti měli mít možnost využívat služby Komplexních onkologických center (KOC). „Každý pacient v dobrém fyzickém stavu s odhalenou rakovinou v pokročilém stádiu by měl být léčen v KOC. V České republice ale pozorujeme velké regionální rozdíly v dostupnosti péče, kterou KOC poskytuje. Téměř čtyřicet procent pacientů tuto možnost nevyužívá, což lze považovat za alarmující číslo. Je potřeba kontinuálně pracovat na zvýšení počtu pacientů, kteří KOC navštíví,“ upozorňuje Bohuslav Melichar.

poporodni_deprese

prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

přednosta Onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc

Rakovina prostaty je diagnostikována stále mladším mužům

Nová data současně potvrzují trend snižování věku pacientů, kterým je karcinom prostaty diagnostikován. V roce 2012 byl průměrný věk, kdy byl nádor u pacientů zjištěn, šedesát devět let, zatímco mezi roky 1982–1986 byl tento věkový průměr sedmdesát tři let. „Podíl mladých mužů u tohoto onemocnění nepřetržitě roste. Průměrný věk mužů v České republice je přitom výrazně nad sedmdesáti pěti lety, a je tedy patrné, že kvalitní léčba v rámci KOC může znamenat velký pokrok směrem k ještě výraznějšímu snížení úmrtnosti na rakovinu prostaty. Současně je nutné neustále apelovat na mužskou populaci, aby nepodceňovala lékařské vyšetření. Je-li totiž rakovina prostaty odhalena včas, člověka prakticky neohrožuje na životě,“ uzavírá Marek Babjuk.

Zdroj: TZ rakovinaprostaty.org

Autor článku

Všeobecné dotazy, připomínky a tipy směřujte na adresu redakce@vitalia.cz.

Tiskové zprávy zasílejte na e-mail press@vitalia.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).