Hlavní navigace

Názor k článku Novela vymáhá povinné očkování pokutami pro lékaře i školky od Zákony (světské) ignorující - Ty si ale také uvědom (podle mne si...

 • 23. 1. 2015 14:44

  Zákony (světské) ignorující (neregistrovaný) ---.les.net

  Ty si ale také uvědom (podle mne si to uvědomuješ a jsi za to rád), že lidé v Česku se k "odborné" (lze li tak vaše poznání vůbec nazvat) argumentaci uchylují jen pro to, jakou mají historickou zkušenost, kvůli tomu jak je utlačena jejich duše, a jakou si dovolují mít ještě naději (v co si dovolují doufat) při své neochotě bojovat (potřebným způsobem) za to co by pro každého z nich mělo být svaté - a oni to vnitřně cítí a není v silách kohokoli, ani stana, tento cit utlačit (což opět jen utlačuje jejich již dostatečně soužené duše, pro vás zlé co chodíte v těle jediná a nestabilní ochrana před jejich pomstou).

  Prostě a jasně. Ti lidé se bojí, jsou předposraní, že kdyby naplno řekli co chtějí tak neuspějí, že už si dovolili příliš. Mají dostatečnou historickou zkušenost a cítí se těmi posledními z posledních jenž jsou podřízeni jakési pochybné vrchnosti. Ti lidé si neuvědomují, že každý politik i každý státní úředník, a osoba placená z jejich (jakoukoli oklikou, fíglm přerozdělením - tedy naprosto všichni) je váš zaměstananec, jsou to lidé placení i živení z práce v potu vaší tváře, navíc samozvaní a každou chvíli nějaký přibude!. A ty to ty prostitutko (vzkaz pro redakci: Tohle není sprosté slovo, ale normální, dokonale výstižný, termín. Dával jsem si záležet.), manipulující jejich vědomím a dále je zastrašující, moc dobře víš, na jejich zotročení jsi přímo životně závislý a dnes už se za to ani nestydíš.

  Vy lidé utíkáte sami před sebou, snad si chráníte cosi jako důstojnost. Prostě něco co vám má umožnit dále sami se sebou žít. Neodsuzuji to ani se nedivím, prostě jsem díky Bohu a jeho milosti jiný a uvědomuji si, že je to jen jeho zásluha. To ale neznamená, že se kolem vás má chodit jako kolem horké kaše, nebo přecitlivělých mrzáků, protože i ve vás je síla se tomu vzepřít. Bůh nám tu sílu vzdorovat zlu dal každému a každého nás také chrání i když si to neuvědomujete.

  Uvaž sám logicky, ty co jsem tě nazval prostitutkou. Co jiného by mohli ti lidé udělat, když by vznesli, podle jejich ustrašeného vědomí, přílišné nároky a neuspěli by.
  Stáhnou se a strpí další křivdu? Strpí ji i ti co si myslí, že je ohrožujete na životě? Nechají si to jen pro sebe? Budou chránit jen sebe? Jak dlouho dokáží sami vzdorovat? Kdo jim zaručí, že očkování bude jediný případ státem nařízené zvůle kde koho? Není jedno kolika zvůlím podlehnou, je jedna méně hrozná než dvě, a pro každého? Uvědomí si že to není jediná věc ve které sami sebe obelhávají a že existuje určitá hranice, kterou již překročili a že čím dále se vzdálí tím je jasnější že jsou mrtví (ve všech smyslech které vás napadají, nemám sílu to rozebírat, bylo by to na celý článek) a ztrácejí schopnost se navrátit?

  Uvědomí si, že je smrtelné použít osvědčenou metodu (ke které jsou mimochodem puzeni řádem tohoto světa, kterému mají moc se vzepřít) čekání na lepší časy (vhodnější podmínky k životu, podobně jako to dělá celá řada životních forem na zemi, když prostě jen přežívá), protože tu šanci v tom koloběhu nekonečného čekání na lepší podmínky k životu právě promarňují a po celém světě ubývá ostrůvků, kde lidé tuto reálnou šanci mají? Co když už to nebude nikdy lepší?

  Ty odpadlý, kdo to čteš, si myslíš, že hrozba sankcí či vězením, nebo i vražda, jsou (pro ty napomáhajací zlu) natolik dobrá a stabilní ochrana, že by mohli zastavit i Bohem vyvolé, a nebo že přestanou platit Boží zákony? Dovolím si vyzdvihnout, že co zasejeme to sklidíme, a že pokud půjdou lidé Bohu libou cestou Bůh je ochrání ještě více než je chrání normálně (před tím aby propadli zlu)? Ne!
  Dovolil sice aby lidé byli od něj odvedeni (tříbí nás), ale jeho zákony platí a pomoc které se vám případně dostane není žádná nerálná záležitost (jako je tomu v mnoha případech u nereálného dobra viditelného po vakcinaci) ale reálná a vnímatelná pomoc a zásah ve vašem životě (stejně jako někteří vnímají zlo které vakcína přinesla a přesto vám jiní tvrdí že neexistuje i když váš soused by se vsadil že máte pravdu).

  Ještě zobecním. Když už jsem opustil čistě problematiku toho jak konkrétně a fyzicky (na to musíte najít odpověď sami v sobě) naložit se zlem a těmi co mu slouží. A zkuste mi vysvětlit jak může být zbavení mé a vaší svobody, jinými lidmi (navíc ovládanými satanem), pro mne či vás přínosné, nádherné, Bohu libé... Očekávejte v odpověď slovíčko prospěšné a pak hromadu podobných lží, které opět popřou sami své zoufalé výkřiky že teď se o odbornosti přece nebavíme, že teď jsme chtěli jiná témata, jako je svoboda, přirozené lidské právo, Boží vůle,...

  Vše co potřebujete abyste se postavili zlu máte k dispozici. Ale abyste snadno nepodlehli zoufalství, nebo nebyli zvyklatelní ve svém postoji, neustále vnímejte i to, že mnohé bylo předpovězeno. Pokud se neobrátí dostatek lidí, tělesné zlo které ve světě vnímáte viditelně (záleží i na ostrosti vašeho pohledu) nepomine.
  Pokud však patříte mezi povolané, nebo povoláni budete, tedy jste například vůbec schopní pochopit co vám tu píši, nenechte se tím zvyklat a vnímejte působení Boha ve svém životě.
  Podpora o které jsem hovořil je pochopitelně individuální záležitostí, každé Boží dítě může mít odlišné potřeby pro svůj růst, život i vývoji. Svatý Otec, Stvořitel jenž si vás vyhlédl i jeho Svatý Syn, vzkříšený vykupitel, který vykoupil i vás, vaše potřeby znají a pomohou vám. Jen je třeba se zlu postavit a chovat se jak se na Boží dítě sluší a patří.

  Ještě jednou si dovolím zdůraznit, že i ti co nejsou Otcem zavoláni, jsou i tak pod jeho značnou ochranou vzdorovat zlu. Krom jiného cítí co je správně. Nikdy neudělají špatně pokud se budou chovat jak jim tento cit velí, protože Otec to může jen odměnit. Kdyby snad při konání věcí Bohu libých měli ztratit život, bude to Bohem ohodnoceno a naopak ti co jim život sebrali budou za to souzeni. Satan sám ani démoni vám život neodeberou, nesmí, ale pošlou proti vám další lidi. Takže je i ve vašem zájmu abyste získaly cit pro Boží vůli a směrování a naučili ji vnímat i druhé, včetně vašich nepřátel (což je také nepochybně Bohu libá věc).

  Poněkud jsem to mohl pro někoho zkomlikovat. Prostě buďte sami sebou a nechte dobré ve vás vyjít na povrch, ale zároveň se nebojte postavit zlu. Pokud tedy necítíte jen zlo a touhu zabíjet a ubližovat.

  Bůh s námi všemi.

  Jednou se možná v boji s některými z vás setkám, na jaké budete straně záleží jen na vás. Já navždy zůstávám na straně Boha, i kdybych měl zemřít a i kdych neměl dosáhnout (snad jen kvůli svému minulému chování, i když ani tak by to nebyl protimluv) na život věčný a společenství s Bohem.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).