Hlavní navigace

Názor k článku „Nesnáším buzeranty“ od Pravdu hlásající - Vidím to podobně, přesto značně odlišně. Homosexualita, i jakékoli...

 • 13. 10. 2014 22:58

  Pravdu hlásající (neregistrovaný) ---.privacyfoundation.ch

  Vidím to podobně, přesto značně odlišně.

  Homosexualita, i jakékoli jiné nepřirozené obcování, je jeden z božích trestů za provinění. Takoví lidé jsou zanechání nečistým pudům a propadají touze po stejném pohlaví. Nemohou tedy plodit děti a tím je naplněno Boží varování: Pokolení těch, co opustí cesty Boží, vzplanou touhou po stejném pohlaví, nerozmnoží se a vymřou bez potomstva.

  Pokud je takto člověk postižen, neznamená to že nemá šanci a nezbývá mu než svůj trest začlenit do života. Naopak, je třeba se bránit, ukázat Bohu snahu, požádat ho o pomoc a smilování.

  Jde totiž i o to, že takto postižený člověk může být (a často bude, hlavně v budoucnu) postižen i démonicky (znásilnění, incest - velmi často je démon přítomen a takto dochází i k démonickému zamoření nové osoby; homosexualita, obzvláště spojená s násilím do toho spadá také). Jednak bude k nesprávnému chování ponoukán, jednak nebude schopen pochopit že se vzpírá Bohu (vůbec v Boha uvěřit).
  Démonům vás přitom mohou otevřít rodiče, prarodiče (až do třetího kolene, tedy i již nežijící),... a to na sobě nezávisle, každý zvlášť, i několikrát a několika různým.

  Proto myslím, že podobně postižený člověk, který by svým tělesným rozumem naznal že by se chtěl podobného trestu i démonů zbavit, by měl poprosit nějakého Křesťana (což je samo o sobě docela težké, takového najít, někoho kdo má s Bohem opravdový vztah, má dar Ducha Svatého) aby se před něj postavil (do cesty útoku satana a démonů, na úrovni ducha), nebo alespoň u Boha přimluvil, aby mohl bez démonského vlivu (zbaven démonské svázanosti) vyslechnout evangelium. Za těchto okolností, bez vlivu démonů, má šanci poznat že je pravdivé a může požádat Pána (jednorozeného syna Stvořitele, vzkříšeného Vykupitele všech lidí Ježíše Krista) o pomoc, tedy ochranu a další vedení.
  Určitě to ale může mít těžší než normální lidé. Nelze chvíli odporovat božím přikázáním a chvíli prosit Boha o slitování. Se satanem a démony bude mít problémy téměř určitě a to tak jako tak, tedy i když se Boha opět vzdá. Důležité je pochopit, že ochránit a spasit ho může jenom Bůh. Pojmem spasit je myšlen doslova proces zbavení se prvotního hříchu a opětovného růstu v duchu (tedy celkově přijmutí Ježíše Krista za spasitele, a zřeknutí se satana vydal li se mu kdo), tak aby měl člověk šanci obdržet dar Ducha Svatého a pro jiné démony již nezůstalo místo.
  Nebudu vám nalhávat že to je běžná věc. Velmi málo lidí, kteří se hlásí ke křesťanům se stanou opravdu Křesťany (Kristovci, součást Kristovi Církve svaté) a já nevím jak to u takových lidí probíhá a jak dlouho dokáží vzdorovat pokud nebudou mít s Bohem společenství ješte když budou chodit po zemi. V každém případě cesta je je možná jen jedna a vždy stejná, snažit se mít neustále vztah s Pánem, žádat ho o pomoc proti satanu, démonům, duchům zlých lidí a nepodléhat pudům nečistým a žádat o odpuštění a zbavení utrpení.


  No a teď se na to podívejme ještě z hlediska dnešního světa, kdy moc satana (odpůrce, Božího odpůrce) neustále sílí a pravděpodobně bude brzy propuštěn (Podle La Salettské panny Marie, v kterou nevěřím protože myslím že se za Marii opět vydával démon, byl již dokonce satan propuštěn již v roce 1964. Ostatní okolnosti neznám, ale tak mne napadá že možná mělo jít o část svodu, kdy satan nebo antikrist se prohlásí za Ježíše který přišel zpět na zemi a teprve započne jeho tisíciletá říše. Celé je to nesmysl přímo odporující Bibli, ale docela dost rozšířený).

  Satan, když se nebudou rodit noví lidé, kteří by se mohli stát Bohu společníky tehdy až času nebude třeba (což je důvod proč Bůh učinil vůbec Stvoření) a všichni lidé (až na vyvolené a ještě jen díky Boží milosti a zkrácení doby utrpení - jinak i ti by podlehli) se od Boha odvrátí a nebudou dodržovat boží zákony (bude neskonale šťastný). Aby mohl ještěji snadněji provést svůj finální klam, a odvést úplně všechny až na ty vyvolené od Boha (což bylo předurčeno a Bohem povoleno) velmi se mu hodí zničení rodin a zejména pak rodin křesťanských, kde se stále udržují Boží hodnoty. Takže týrání juvenálními justicemi i celý ten bordel se soudci, lékaři, sociálními pracovníky, státními zástupci,... mu prostě příjde jen vhod. Utrpení lidí miluje a lidé nemají sílu a čas se starat o cokoli jiného než prosté přežívání, případně jsou přímo součástí toho zla (když jste mohli výt se správnými vlky za války i za kamančů...). A proč homosexuálové, lékaři, soudci,... (doslova by se hodilo všichni ti zapojení buzer---) to nevidí a jednou v tom? Většinou opět démoni, ti mocnější (veškeré vedení, soudci, lidé dělající zákony,...) vědomně slouží zlu a satanovi (i když může každý jednotlivec být vystaven jiné lži a jinému zastrašování a trýznění - satan je schopný každého zpracovat individuálně, ale myslím že většinou jedni lidi tlačí na jiné lidi jako například za Hitlera a bývají mnohdy méně vynalézaví než satan, ale přesto často bestiálnější a krutější, a to se tomuto knížeti který svou moc uplatňuje na ovečkách v cizím panství musí líbit a co teprve až bude propuštěn).


  Takže ač to tak na první pohled nevypadá, vše souvisí se vším, respektive stále jde o stejnou věc - boj o naši duši, v stále trvajícím příběhu Stvoření, které je důvodem našeho bytí. A je to docela jednoduché a podle mne i nevyvratitelné. Ale chápu, že potrefený a svedený, spíše než jen nevěřící, to může vidět vidět jinak a může vykonstruovat několik lží kterými se mi to pokusí vyvrátit. I kdyby jedna lež odporovala druhé.
  Otázka je co hodláte udělat vy ostatní, z těch co jste můj příspěvek dočetli až sem a nemáte pocit že lžu nebo jsem pomatený? Jediná správná věc je najít v sobě opět člověka (Boží dítě) a svého Otce a Stvořitele. Ale počítejte, že i když se vám to podaří a obrátíte se (přestanete se chovat způsoby které zde odsuzuji), pravděpodobně se neobrátí dost lidí a utrpení všech (zejména pak těch vidících zlo, Křešťanů a ostatních lidí bez démonského vlivu a vlivu nezdravých mocností) bude vzrůstat přesně jak bylo proroky již v dávné minulosti vypovězeno a jak Bůh dovolil aby satan lidi tříbil.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).