Hlavní navigace

Jak dlouho platí recept?

Redakce

Odmítli vám v lékárně vydat předepsané léky s tím, že recept už není platný? Jaká je doba platnosti lékařských předpisů a k čemu je tzv. opakovací recept?

Doba čtení: 2 minuty

Recept z pohotovosti: 1 den

 • Nejkratší dobu platí recept vystavený lékařskou pohotovostní službou nebo pohotovostní službou v oboru zubního lékařství.
 • Ten platí jen jeden den – nejdéle do konce prvního kalendářního dne následujícího po dni jeho vystavení.

Akutní péče u nesmluvního lékaře: 1 den

 • Stejně tak jen jeden den platí recept označený slovy Neodkladná péče nebo Akutní péče.
 • Takový léčivý přípravek byl předepsán na účet veřejného zdravotního pojištění nesmluvním lékařem v rámci jím poskytnuté neodkladné nebo akutní péče.

Recept na antibiotika: 5 dnů

 • Recept na antibiotika a antimikrobiální chemoterapeutika platí pět kalendářních dnů počínaje dnem vystavení receptu (pokud nejde o léčivé přípravky na místní použití).

Ostatní recepty: 14 dnů až rok

 • Recept na ostatní léčivé přípravky platí čtrnáct kalendářních dnů počínaje dnem vystavení receptu, neurčí-li lékař jinak.
 • Lékař může na receptu uvést i jinou dobu platnosti (například 1 měsíc atd.), nejdéle ale 1 rok.

„Doba platnosti receptů se na dnešních 1, 5 a 14 dnů prodloužila z dřívějších 1, 3 a 7 dnů už v roce 2008, vyhláškou č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů,“ uvádí Oldřich Tichý z Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Odpovězte na následující věty buď „ano“ (souhlasím, tak to je), nebo „ne“ (nesouhlasím, tak to není).
A uvidíte, na čem jste. Nejen na Silvestra.

Za každou kladnou odpověď si připočtěte jeden bod.

1.Nepříjemnosti a únavu je nejlépe spláchnout alkoholem.
2.Stalo se, že vám během posledního měsíce někdo vytknul chování v podnapilém stavu.
3.Bavit společnost dokážete až po několik skleničkách.
4.Měl/a jste někdy výčitky v souvislosti s pitím alkoholu.
5.Alkohol ničí národy, ale jednotlivcům neškodí.
6.Nesnášíte ty věčné morality o škodlivosti alkoholu.
7.Souhlasíte s rčením: „Alkoholik je ten, kdo pije víc než jeho lékař.“
8.Měl/a jste někdy potíže v souvislosti s řízením motorového vozidla pod vlivem alkoholu.
9.„Napil jsem se vody, je mi zle…“ to se vám 31. 12. stát nemůže.
10.Teprve s třetím, čtvrtým pivem je žízeň krásná.
11.Máte doma patřičnou zásobu alkoholu.
12.Co by to bylo za Silvestra, kdybychom se nepokusili domácí zásoby alkoholu zlikvidovat.
13.„Pít na žalost nebo na radost“ je na konci roku vlastně jedno. Hlavně, že je co.
14.Když to někdy s pitím přeženete, platí: „S čím ses pokazil, tím to i naprav.“
15.Pokud se nenapiji, sex obvykle nestojí za nic.
16.Pil/a jste v průběhu roku něco podřadného, třeba nevalné víno. Okena to zrovna být nemusí, ale může.
17.Měl/a jste minulý měsíc kocovinu.
18.Na Silvestra se mají opít i abstinenti.
19.Pijete nejen ve společnosti, ale i sami.
20.První skleničku vypijete vždy na ex.

0 bodů

Stará píseň z legendárního Apolináře dí: „Skálou, docentem Skálou, chci se stát…“ Co do abstinence máte šanci vyrovnat se legendárnímu lékaři. Stejně jako on si o silvestrovské půlnoci můžete jít zaběhat.

1-4 body

Zdá se, že velké problémy s pitím nemáte, a pokud ano, do jisté míry je zvládáte. Leč staří latiníci říkali: „Omnis alcoholicus mendax“ - každý alkoholik lže. Rozumí se v tom, kolik toho vypil a jaké měl problémy s pitím.

5-15 bodů

Pijete první ligu.

16-20 bodů

Jste na samé špici první ligy. Máte velkou šanci k účasti v lize mistrů. Jmenuje se „Delirium tremens liga“.

Bonus

Odpověď „ano“ v položkách 3, 9, 12, 13, 18 + další 1-4 body vás opravňuje k užívání titulu „alkoholik amatér“.

Opakovací recept: 6 měsíců až rok

 • Takzvaný opakovací recept je recept s předepsanými léčivými přípravky, jejichž výdej se má několikrát opakovat.
 • Platí počínaje dnem jeho vystavení 6 měsíců, nestanoví-li předepisující lékař jinak, nejdéle však 1 rok.
 • Lékař uvádí na takovém receptu datum vystavení, pokyn k opakování výdeje (většinou latinským výrazem repetatur) a číslicí i slovy údaj o celkovém počtu výdejů.
 • Bez těchto údajů není opakování výdeje možné. Lékárník pak vyznačí každý výdej na receptu razítkem.

Výpis z receptu

 • Není-li v lékárně k dispozici předepsaný počet balení nebo jestliže jsou na receptu předepsány dva druhy léčivých přípravků, z nichž některý není k dispozici a ani nemůže být urychleně obstarán, vystaví lékárník na chybějící léčivý přípravek výpis z receptu.
 • Na výpis se vztahuje stejné ustanovení o době platnosti jako na původní recept.
 • Doba platnosti výpisu se ale počítá ode dne jeho vystavení, čímž se vlastně prodlouží platnost původního předpisu.
 • Výpis musí být samozřejmě pořízen v době platnosti původního receptu.

Omamné látky: žádanka platí 14 dnů

 • Léčivé přípravky obsahující omamné látky nebo psychotropní látky se předepisují na žádanku.
 • Ta platí nejdéle 14 kalendářních dnů počínaje dnem jejího vystavení.

Zdroj: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, www.vzp.cz