Hlavní navigace

Hloupý kuřák spermie darovat nemůže

22. 9. 2015

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Darovat vajíčka nebo spermie párům, které mají potíže s početím, není dnes nic překvapivého. Co všechno musí dárci splňovat?

Mnoho párů podstupujících v rámci léčby neplodnosti IVF (Oplodnění ve zkumavce – In Vitro Fertilizace) se neobejde bez darovaných pohlavních buněk – vajíček a spermií. Kdo se může stát jejich dárcem?

Je to fifty fifty

U dvojic, které se potýkají s neplodností, je problém zhruba v padesáti procentech případů na straně ženy a v padesáti procentech na straně muže. Důvodů, proč dvojice nemůže počít spontánně, je celá řada. „V praxi se stále častěji setkáváme s páry, které k početí potřebují darované pohlavní buňky. U žen bývá problém s nízkým počtem vajíček, případně s jejich kvalitou. Některé ženy se pro neplodnost léčí i proto, že u nich došlo k předčasnému vyhasnutí funkce vaječníků. U mužů jde obvykle o poruchu tvorby spermií, či genetickou zátěž. Samostatnou skupinou jak ze strany žen, tak ze strany mužů jsou vyléčení onkologičtí pacienti, u nichž došlo během absolvování terapie k poškození tkání reprodukčních orgánů,“ vysvětluje úvodem Kateřina Veselá ředitelka Sanatoria Repromeda.

MUDr. Kateřina Veselá, Ph.D.

ředitelka Sanatoria Repromedia

V klinické praxi se zabývala zejména reprodukční medicínou (endoskopickou operativou, gynekologickou endokrinologií, ultrazvukovou diagnostikou a asistovanou reprodukcí). Od roku 2000 se v rámci reprodukční medicíny intenzivně věnuje reprodukční genetice a preimplantační genetické diagnostice.

Dárcovství pohlavních buněk je v ČR legální a zcela anonymní. „Dárkyně ani příjemkyně o sobě navzájem nevědí. To samé platí i v případě dárcovství spermií,“ říká lékařka a doplňuje: „Motivací, které vedou k darování, je víc. U žen je to velmi často potřeba pomoci druhému. Dárci také mohou počítat s finanční kompenzací nákladů spojených s darováním v řádu několika tisíc korun.“

Darování vajíček

Dárcovství vajíček ze zákona vyžaduje splnění několika podmínek.
„Dárkyní může být pouze plnoletá žena ve fertilním věku. Věková hranice je v tomto případě osmnáct až třicet tři let. Základním předpokladem je plodnost, dobrý zdravotní stav a absence psychických a psychiatrických poruch. Kritéria však centra mohou mít různě nastavená, a tím pádem i různě přísná,“ uvádí Kateřina Veselá.

Předpoklady k dárcovství vajíček:

 • věk od 18 do 33 let
 • dobrý zdravotní stav
 • normální Body Mass Index
 • absence dědičných a psychiatrických onemocnění v rodině
 • bez anamnézy neplodnosti
 • bez anamnézy drogové závislosti
 • nekuřačka
 • pravidelný menstruační cyklus
 • ukončené středoškolské vzdělání

Pokud se žena rozhodne, že se stane dárkyní, je zařazena do seznamu dárkyň. V okamžiku, kdy přijde žena – příjemkyně, je dárkyně oslovena a je u ní zahájen proces stimulace vaječníků za účelem odebrání vajíček. „Vhodná dárkyně pro pár je vybírána i na základě fyziognomických znaků, zájmů i vzdělání. Vzhledem k tomu, že zmražení a rozmražování vajíček obnáší určitá rizika, je vhodnější odebrání naplánovat až na dobu, kdy bude známá příjemkyně,“ doplňuje lékařka.

Darování spermií

Určitá pravidla vyžaduje i dárcovství spermií. „I zde je zákonem dané věkové rozhraní, podmínkou je taktéž dobrý zdravotní stav,“ říká lékařka.

Předpoklady k dárcovství spermií

 • věk od 18 do 35 let
 • dobrý zdravotní stav
 • absence dědičných a psychiatrických onemocnění v rodině
 • bez anamnézy neplodnosti
 • bez anamnézy drogové závislosti
 • nekuřák
 • minimálně středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou

I v případě použití darovaných spermií je brán ohled na vzdělání a společné fyzické znaky dárce a příjemců. U mužů je proces dárcovství jednodušší, a to nejen proto, že před darováním nepotřebují žádnou hormonální stimulaci. „Vzhledem k tomu, že spermie jdou velmi dobře zamrazit, tak není nutné s darováním čekat až do doby, kdy se objeví vhodný neplodný pár. Muž může spermie darovat kdykoli, v případě potřeby jsou spermie jen rozmraženy a použity k oplodnění,“ dodává Kateřina Veselá.

Zdroj: TZ Repromedia.cz

Autor článku

Všeobecné dotazy, připomínky a tipy směřujte na adresu redakce@vitalia.cz.

Tiskové zprávy zasílejte na e-mail press@vitalia.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).