Hlavní navigace

Barbora Červenková

Barbora Červenková

Mgr. Barbora Červenková

Pracuje jako klinický logoped a Bobath terapeut v Centru Kociánka v Brně, což je zařízení pečující o klienty s tělesným či mentálním postižením nebo kombinovanými vadami od narození do dospělosti. Vede certifikovaný kurz Terapie orální pozice v klinické logopedii. Specializuje se především na terapeutické vedení klientů s poruchami příjmu potravy a klientů s celkovým psychomotorickým opožděním, u kterých se opožďuje nástup mluvené řeči v raném věku. Dlouhodobě se zajímá o problémy ve zpracování senzorických informací u dětí, senzorickou integrační terapii.