Hlavní navigace

Čeká pseudoefedrin zákaz kvůli mrtvicím? Obsahují ho běžné léky proti nachlazení

13. 3. 2023

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Pseudoefedrin pomáhá mírnit příznaky chřipky a nachlazení a je součástí běžných léků prodávaných bez předpisu. Evropský lékový úřad teď přehodnocuje jeho používání, a to na základě vážných nežádoucích účinků v podobě výskytu mrtvice nebo infarktu.

Bezpečnost pseudoefedrinu začala Evropská léková agentura (EMA) přezkoumávat v únoru na žádost francouzského lékového úřadu. EMA o tom informuje ve zprávě na svém webu, kterou převzal také český Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Přehodnocení se týká všech léčiv, které obsahují pseudoefedrin, ať už samotný, či v kombinaci s jinými léčivými látkami. V ČR jde o šest léčiv, patří mezi ně třeba Modafen, Nurofen StopGrip nebo Paralen Plus. 

Proč zkoumat pseudoefedrin

Důvodem přezkumu je výskyt dvou syndromů, jež jsou lékařům známy pod zkratkami PRES a RCVS. „Přehodnocení bylo zahájeno na základě nových pozorovaných případů PRES a RCVS u pacientů užívajících léčivé přípravky obsahující pseudoefedrin, které byly nahlášeny do farmakovigilančních databází nebo publikovány v odborné literatuře,“ uvádí na webu SÚKL.

U obou syndromů dochází k postižení cév mozku. Ty se při nich zužují, což vede ke sníženému přívodu krve, tedy tzv. ischemii mozku. Projevuje se bolestmi hlavy, nevolností a křečemi, poruchami zraku, ale i ztrátou vědomí. „PRES a RCVS mohou v některých případech způsobit významné až život ohrožující komplikace,“ upozorňují lékové úřady.

Při mozkové mrtvici jde hlavně o čas. Správnou pomocí můžete zachránit život Přečtěte si také:

Při mozkové mrtvici jde hlavně o čas. Správnou pomocí můžete zachránit život

Jak uvádí SÚKL ve vyjádření pro Vitalia.cz, v České republice se zatím tyto syndromy v souvislosti s užíváním pseudoefedrinu nevyskytly.

Nežádoucí účinky s následkem ischemie srdce a mozku jsou podle lékových úřadů u léčivých přípravků s pseudoefedrinem známé. A to včetně případů, kdy ischemie vede k mozkové příhodě. Jde ovšem o tak ojedinělé případy, že lékové autority na pseudoefedrin stále pohlížejí jako na účinnou látku, jejíž používání má větší benefity než rizika

To se ale nyní může změnit. Výskyt nových případů PRES a RCVS syndromů a podnět od francouzského lékového ústavu totiž úřad EMA přivedl k tomu, že používání pseudoefedrinu přehodnocuje.

První stanovisko nejdřív v květnu

Výsledek přehodnocování použití pseudoefedrinu v léčivech může mít tři podoby, které se dotknou trhu ve všech zemích Evropské unie:

 1. Zaregistrovaná léčiva s pseudoefedrinem budou ponechána na trhu – toto rozhodnutí by znamenalo, že výdej a prodej léčiv se nijak nezmění oproti dosavadní praxi.
 2. Lékové autority v celé EU upraví rozhodnutí o registraci léčiv – v tomto případě se nabízí více možností řešení, které ale mohou vést např. k tomu, že léčiva s pseudoefedrinem budou na čas z trhu zcela stažena nebo bude jejich dostupnost teoreticky už jen dočasná. Pokud se registrace u léčiv pozmění, může to vést k tomu, že výrobci budou nuceni např. pozměnit či zcela změnit složení léčiv tak, aby jejich složení minimalizovala rizika závažných vedlejších účinků.
 3. Registrace u léčivých přípravků s pseudoefedrinem bude zrušena. Léčiva se tedy fakticky dále nebudou moci používat a jejich prodej či výdej bude muset být s okamžitou platností zastaven.

Jak dlouho bude posuzování rizik použití pseudoefedrinu v léčivech trvat, se odhaduje těžko. První stanovisko by ale mohlo být známo už letos v květnu. Soubor doporučení by měl vydat Farmakovigilanční výbor pro hodnocení rizik EMA (PRAC). Na dotaz Vitalia.cz to sdělilo pracoviště EMA určené pro komunikaci s novináři s upozorněním, že květnový termín je ale předběžný a může se změnit.

Se souborem doporučení následně pracuje Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP), který na jejich základě přijme stanovisko. To putuje do Evropské komise, v jejíž kompetenci je přijetí konečného rozhodnutí závazného pro všechny členské státy Evropské unie.

„Při zahájení přehodnocení byl připraven seznam otázek pro všechny držitele rozhodnutí o registraci (tj. zpravidla výrobce, pozn. red.) léčivých přípravků s pseudoefedrinem v EU. V současné době držitelé připravují odpovědi, které předloží výboru PRAC ke zhodnocení. Po zhodnocení všech odpovědí zpravidla vyvstane potřeba některých dalších či detailnějších informací a držitelé dostanou další seznam doplňujících otázek,“ vysvětluje postup procesu mluvčí SÚKL Klára Brunclíková.

Jak bude proces rychlý, je otázkou. Otázky a hodnocení odpovědí mohou probíhat dle potřeby v několika kolech. Na řadu mohou poté přijít také konzultace s klinickými odborníky. Jisté je, že tato doba bude v řádu měsíců, některá komplexní přehodnocení trvají déle než rok, dodává Klára Brunclíková

Například když EMA v roce 2011 řešila přehodnocení léčivého přípravku Revlimid (užívaného pacienty s mnohočetným myelomem), trvalo to půl roku. Ve finále EMA upravila doporučení pro lékaře i pacienty. Lék na trhu zůstal, byť jeho užívání může vést ke vzniku nových nádorů.

Mnohem složitější bylo opakované posuzování toxicity titanové běloby. Tím se ovšem nezabývala EMA, ale Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), který zkoumal vliv titanové běloby na zdraví léta. Jak jsme vás již dříve a podrobně informovali, látku nakonec v potravinách včetně doplňků stravy zakázal, v lécích má její využití zatím výjimku.

Oxid titaničitý podezřelý z toxicity musí skončit i v doplňcích stravy Přečtěte si také:

Oxid titaničitý podezřelý z toxicity musí skončit i v doplňcích stravy

Je i v lécích bez předpisu

Pseudoefedrin je účinná látka, která je zahrnuta v léčivech užívaných ústy, tedy tzv. perorálně. V tuzemsku byla první léčiva s pseudoefedrinem registrována v roce 1976. Nejvíce léčivých přípravků (12), které obsahovaly pseudoefedrin (případně v kombinaci s jinými látkami), bylo podle SÚKL zaregistrováno v roce 2003. „Od té doby počet léčivých přípravků s výjimkami klesá a v současné době je zaregistrováno šest léčivých přípravků, podotýká mluvčí lékového ústavu. V nich je pseudoefedrin vždy kombinován s jinými účinnými látkami, a to buď s analgetiky (látky léčící bolest a zánět), nebo antihistaminiky (proti svědění či otokům).

Ale i na tato léčiva se přehodnocení vztahuje. „Nelze všeobecně konstatovat, že riziko pro kombinaci pseudoefedrinu s jinými látkami je jiné než pro samotný pseudoefedrin,“ podotýká mluvčí SÚKL a dodává: V některých případech může být riziko vázáno na velikost dávky léčivé látky, která může být v kombinovaných přípravcích nižší. Ale rozhodně to nelze obecně předjímat, až závěry přehodnocení ukáží, zda je riziko stejné pro všechny, nebo se týká např. jen určité síly či lékové formy.

Léky s obsahem pseudoefedrinu

Léčivo – jakým způsobem je v lékárnách dostupné

V kombinaci s analgetiky:

 • Grippecton – bez lékařského předpisu s omezením
 • Modafen – bez lékařského předpisu s omezením
 • Nurofen StopGrip – bez lékařského předpisu s omezením
 • Paralen Plus – bez lékařského předpisu s omezením

V kombinaci s antihistaminiky:

 • Aerinaze – na lékařský předpis
 • Clarinase Repetabs – na lékařský předpis

Zdroj: SÚKL / Databáze léků

Podle SÚKL bylo od roku 2004 až dosud v souvislosti s pseudoefedrinem v ČR hlášeno celkem 25 podezření na nežádoucí účinkyJedná se o pouhá podezření, nikoli prokázané nežádoucí účinky. Mezi nejčastěji hlášené reakce patří bolest hlavy, neklid, bušení srdce, nadměrné pocení, závratě, alergické vyrážky, poruchy zraku. Syndromy PRES ani RCVS nebyly dosud v ČR nahlášeny,uvádí mluvčí Klára Brunclíková.

Výrobci léčiv: Přehodnocení podporujeme

Léky s pseudoefedrinem napomáhají při projevech nachlazení, chřipky nebo alergiích, protože napomáhají uvolnit ucpaný nos. Spolu s dalšími účinnými látkami léky s pseudoefedrinem potlačují bolest hlavy i celého těla, horečku nebo projevy alergické rýmy (kýchání, výtok z nosu, pálení nosu i očí).

Léčebný efekt pseudoefedrinu je postavený na tom, že stimuluje nervová zakončení, aby uvolňovala tzv. noradrenalin, jenž způsobuje zúžení krevních cév. „Tímto je snížena propustnost cév vedoucí k menšímu otoku a nižší produkci hlenu v nose,“ uvádí na webu SÚKL.

Užíváte léky s pseudoefedrinem?

Pseudoefedrin ale není jedinou účinnou látkou, která dokáže snížit otok sliznice nosu. V tuzemsku se prodávají také léky s fenylefrinem, nafazolinem nebo xylometazolinem. Je tedy otázkou, zda je pseudoefedrin případně nahraditelný. „Na tuto otázku nelze jednoduše odpovědět, právě výstupem přehodnocení bude, zda přínosy pseudoefedrinu převažují nad jeho riziky,“ říká mluvčí SÚKL Klára Brunclíková.

Server Vitalia.cz s touto otázkou oslovil také část výrobců těchto léčiv, která patří mezi tzv. generika, prostřednictvím České asociace farmaceutických firem (ČAFF). Výrobci se k této otázce konkrétně nevyjádřili, uvedli ale, že „jednoznačně podporují“ činnost PRAC, a tedy i přehodnocení přípravků s obsahem pseudoefedrinu. „Neboť bezpečnost léčiv je naprosto základním předpokladem úspěšné léčby, uvádí zaslané stanovisko ČAFF. Asociace také připomíná, že už v minulosti byla z obav o bezpečnost pacientů některá léčiva z trhu stahována.

Nežádoucí účinky léčiv s obsahem pseudoefedrinu

 • Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů): potíže se spaním 
 • Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů): žízeň; nervozita; ospalost; deprese; neklid; ztráta chuti k jídlu; závrať; sucho v ústech; bušení srdce; bolest v krku; rýma; zácpa; nevolnost; sucho v ústech; bolest hlavy; únava.
 • Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů): zmatenost; třes; zvýšené pocení; návaly horka; změny chuti; abnormální slzení očí; zvonění v uších; krvácení z nosu; abnormální srdeční rytmus; časté nebo abnormální močení; svědění.
 • Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů): hlášené po uvedení přípravku na trh: závažná alergická reakce, zahrnující vyrážku, kopřivku a otok obličeje; závrať; křeče; nepravidelný tlukot srdce; vysoký krevní tlak; kašel; zúžení průdušek; poruchy funkce jater; potíže s močením; vypadávání vlasů.
 • Není známo (z dostupných údajů nelze určit): zvýšení tělesné hmotnosti; během prvních dvou dnů léčby může dojít k náhlému nástupu horečky, zarudnutí kůže nebo vzniku četných malých neštoviček (možné příznaky akutní generalizované exantematózní pustulózy – AGEP); zánět tlustého střeva v důsledku jeho nedostatečného krevního zásobení (ischemická kolitida); snížený průtok krve do zrakového nervu (ischemická optická neuropatie).

Zdroj: SÚKL / Souhrn informací o přípravku, příbalové informace dotčených přípravků s obsahem pseudoefedrinu

Proč je výdej omezen

Pseudoefedrin patří spolu s efedrinem k látkám, ze kterých je možné vyrobit metamfetamin čili pervitin náležející mezi nelegální návykové látky. „Pervitin je možné vyrobit více způsoby. Pokud je zdrojem pseudoefedrin či efedrin a je při výrobě požitý jod, říká se výrobě tzv. česká cesta, protože jde o typický způsob výroby v ČR,říká epidemiolog Viktor Mravčík, poradce národního protidrogového koordinátora.

Způsob výroby pervitinu z efedrinu i pseudoefedrinu je shodný. Rozdíl je v tom, že pokud máte efedrin v léčivech, nikoliv jako čistou látku, musíte jej nejdříve separovat,“ podotýká Viktor Mravčík. Liší se ovšem účinky pervitinu vyrobeného z efedrinu a toho z pseudoefedrinu, alespoň podle Drogové poradny organizace Sananim.

Jenže zatímco léčiva s efedrinem (na trhu v ČR jsou nyní registrovány dva přípravky) jsou výhradně na předpis, léčiva s pseudoefedrinem lze sehnat i bez něj. Nicméně jejich výdej je od května roku 2009 omezený. To znamená, že zájemce o lék musí předložit občanský průkaz a lékárník musí zaevidovat vydané množství, které nesmí za týden přesáhnout 900 mg pseudoefedrinu.

„Léky s pseudoefedrinem nejsou na předpis, protože jejich použití na nachlazení a při respiračních infekcích je velmi široké, proto byla shoda na tom, že jejich dostupnost nebude omezena preskripcí,“ vysvětluje Viktor Mravčík. „Výdej s omezením u nás funguje a nemá smysl jej zpřísňovat, protože by to vedlo jen k omezení dostupnosti léčiv pro pacienty,“ říká lékař. Většina léků, ze kterých se pervitin vyrábí, se sem totiž vozí nelegálně ze zahraničí. Tedy z evropských zemí, kde je jejich prodej neregulovaný nebo méně regulovaný než v ČR„Pokud by se pravidla pro dostupnost pseudoefedrinu měla měnit, muselo by to být celoevropské, protože jinak to nemá smysl,“ dodává Viktor Mravčík. 

Autor článku

Redaktorka serveru Vitalia.cz. Vystudovala žurnalistiku a češtinu na Univerzitě Palackého v Olomouci, pracovala v Deníku, na webu TV Nova a v iDNES.cz. Píše o zdravotnictví. Je držitelkou novinářské ceny Psychiatrické společnosti ČLS JEP za rok 2021.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).