Hlavní navigace

S jógou v čase krize

29. 3. 2020

Sdílet

 Autor: Archív Barbory Hu
Současná situace s sebou přináší mnoho výzev, omezení, stejně jako příležitostí k revizi dosavadně fungujícího, či nefungujícího, ale zažitého. Mnoho lidí v ní pod vlnou mediálního tlaku, zcela přirozeného strachu a také plejády úzkostí z mnoha existenciálních nejistot, zažívá stres. A neřešený a dlouhodobý stres zdraví rozhodně nepřispívá.

Jóga může být jedním, byť netvrdím, že jediným, velmi užitečným nástrojem, jak danou situací proplout s co nejmenší újmou na fyzickém, a zejména také duševním zdraví.

Jakou cestou a nač je dobré si dávat při praxi doma pozor, se pokusím co nejobecněji shrnout v následujících řádcích.

Když nemůžeš ven, můžeš dovnitř

Tento mem se v posledních dnech šíří sociálními sítěmi, stejně jako celá řada jógových lekcí streamovaných online, či předtočené praxe, které se snaží lektoři svým studentům po čas karanténních opatření nabízet.

Je pravdivý. Mnoho úzkostí a trudomyslnosti vyplývá nejen ze strachu o zdraví, ale také z vnímané ztráty jistot a pocitu ztráty kontroly.

Jóga není zdaleka jen fyzické cvičení na podložce. I to je ale v těchto dnech, kdy je omezen pohyb venku, což se dotýká i pohybu jako takového, velmi důležité.

Jóga je cestou, která vede k bytostné integritě, skrze sebepoznání. Na úrovni jednotlivce pak zahrnuje soulad mezi tělem, myslí a duchem.

Jednou z klíčových a velice prostých idejí, na kterých jóga staví, je přítomnost jako uvolněné „bytí při tom, co je“.

Většina duševní bolesti a mentální tenze obvykle vyplývá ze snahy vyvarovat se nepříjemnému nebo fixovat příjemné. Situace krizí, jako je tato, nám dávají na kolektivní i individuální úrovni zřetelně pocítit, že život nejde plně ochočit.

To, co se ale můžeme naučit, je co nejlepšími a sobě dostupnými prostředky „na to, co je“ uměřeně reagovat.

Jógová KPZ

Je poměrně nesnadné nakládat v jógovém poli s obecností, nicméně do „krabičky poslední jógové záchrany“ lze myslím zařadit pár jednoduchých principů a praktických doporučení.

1. Sebeaktualizace a zpřítomnění

Je důležité najít v nové denní rutině řád, ve kterém bude mít každý člen domácnosti své potřebné časové minimum pro to, aby si mohl skrze krátký vnitřní audit uvědomit, jak se mu daří – tělesně i emocionálně; a pokusil se v něm sám pro sebe vyjádřit, co potřebuje k tomu, aby mu bylo lépe.

Pokud žijete sami, může být v jistém ohledu snazší takový časoprostor vytvořit. Samota má svá jiná úskalí, stejně jako je může mít nepřerušené soužití s početnou rodinou. Učme se z toho, co je dostupné. Přestože mnoho lidí současná situace uzavřela doma, od spousty jiných vyžaduje kontinuální nasazení, bez možnosti potřebné regenerace.

Buďme vděční a nepropadejme zbytečné sebelítosti, vzteku a obviňování, stojí to energii, kterou můžeme potřebovat jinde nebo využít jinak.

2. Disciplína a pravidelné rituály

Jóga je cestou sebepoznání skrze sebezkušenost a jejím hlavním nástrojem je pozornost. Buďme pozorní k potřebám vlastního těla. Zkusme na denní bázi cvičit jednoduché sestavy, které odpovídají našim možnostem.

Patřím mezi ty, kteří pro jógu výrazně preferují bezprostřední zkušenost a úzký kontakt, nicméně v situaci, kdy prostě není možný, může být dobré překročit svůj komfort a zkusit se inspirovat dostupnými kanály. Pokud máte svoji praxi, není co řešit, jen je pro ni třeba najít vhodný kontext nebo ji novým podmínkám uzpůsobit. Pokud nic takového nemáte, ale jste zvyklí na konkrétní jógový styl či lektora, je užitečné pokračovat sami na částečně probádané půdě.

Netvrdím, že je nesmysl ochutnávat skrze moře online příležitostí nové zkušenosti! Pokud ale nemáte mnoho těch dosavadních, doporučuji zúžit hledáček tak, abyste na svém jógovém talíři neměli naráz padesát ingrediencí, které dohromady chutnají podivně a obtížně se tráví.

Pokud jste zkušeným jógovým nomádem, moje doporučení v tomto poli asi nepotřebujete.

Důležitým aspektem v jógové rutině je disciplína (tapas), která by však měla probíhat nenásilně. Tělesná vitalita vyžaduje velmi zeširoka a zjednodušeně řečeno rovnováhu mezi pohybem a klidem. Jóga tělo a mysl neodděluje a stejná věc je poplatná i pro rovnováhu mezi mentální aktivitou a odpočinkem.

3. Práce se záměrem, exprese, manifestace

Užitečným nástrojem může být i princip vědomého záměru (sankalpa).

Prakticky se může dotýkat toho, že si dnes na základě zmíněného zpřítomnění se, ve kterém přijdu na to, že je mi smutno a mám stažený hrudník, stanovím záměr něco s tím udělat. Jinými slovy, přijmu za svoje pocity zodpovědnost a zároveň vyjadřuji také základní kompetenci s nimi pracovat.

Takový záměr pak mohu řešit třeba několika cviky na uvolnění hrudní oblasti, jemnou prací s dechem do břicha, mohu si pustit hudbu, která mi pomůže emoci vyjádřit tělem nebo své pocity verbalizovat formou deníkového záznamu, povídky, básně nebo namalovat obraz. Pokud mám vztek, nemusím samozřejmě malovat krajinku, ale pracovat s konkrétním fyzickým vybitím a následným usměrněním energie v meditaci.

4. Práce se stínem

Jóga je cestou do nitra a skrze kontakt s nitrem pak cestou ven.

Ač to lidé neradi slýchávají, při pohledu dovnitř obvykle nenacházíme jen skryté poklady. Krizové situace nám často ostřeji nastavují zrcadlo, ve kterém vidíme, co všechno v nás je.

Vracím se k důležitému bodu, který byl již zmíněn: „Být s tím, co je.“ Pokud jsme smutní, učíme se o sobě skrze smutek, pokud jsme klidní, učíme se o sobě skrze klid. Platí to pro celé spektrum!

Dalším důležitým principem, o který se jóga opírá, je skutečnost, že vše vnímá jako proces – kontinuum. Vše co je, je zde jen na chvíli. Každá emoce, myšlenka, pocit nebo situace mají svoji nepopiratelnou váhu a informační potenci, ale je třeba vnímat, že skrze nás jen procházejí.

Buďme přítomní a zkusme nedělat předčasné závěry. Vždyť i slunce se každý den probouzí z temné noci. Pokud si pamatujete své sny, zkuste si je psát, jsou dobrými průvodci světem nevědomí, ve kterém bydlí spousta ,,strašidel“, ze kterých se o sobě můžeme mnoho naučit a se kterými se můžeme časem skamarádit. Jóga snu je důležitou praxí. Když si své sny nepamatujete, piště básně nebo povídky, pracujte s mentální koncentrací.

5. Cesty sebepéče

Každý den, po krátké vnitřní revizi v sedu nebo lehu, zkuste na základě svého výchozího stavu zformulovat svůj záměr a orientovat svoji pozornost v jeho směru. Jóga často opakuje, že energie jde v cestě pozornosti. Sama dodávám, že pozornost míří obvykle za významem.

Pokud to vaše zdraví dovolí, dejte si ráno studenou sprchu a promasírujte svoje tělo třením od hlavy až k patám. Tahle jednoduchá technika, bez přísného protokolu, zesílí cirkulaci, skrze kterou si tělo lépe uvědomujeme.

Cvičte jednoduchý set ásan (nebo jiný pohyb, adekvátní denní době), kterým se mírně zahřejete a protáhnete. Pokud jste v tenzi, několikrát nadechněte nosem a zhluboka vydechněte ústy, klidně se zvukem. Ke zmírnění napětí lze použít jednoduchou dechovou praxi, kdy nadechujete nosem na čtyři doby a vydechujete ústy na šest dob.

K ukotvení mysli v těle praktikujte pozice, které pracují s chodidly a nohama, stejně jako se zadní polovinou těla (předklony a pozice vleže).

Po každém cvičení chvíli relaxujte v lehu na zádech (šavásana) kvůli doznění a integraci praxe.

Meditujte. Pokud nevíte jak, tak si jen v sedu nebo kleku „s dlouhou páteří“, bez napětí, zavřete na chvíli oči a sledujte svoji pravidelnou dechovou vlnu – příliv nádechu a odliv výdechu. Nepřemáhejte se, hledejte klidnou pravidelnost.

Pokud vám to pomůže, můžete pracovat s vnitřní repeticí mantry (antar džapa). Krásná a jednoduchá je mantra só ham, která přeneseně řečeno znamená: „Já jsem to.“ „To“ představuje neměnného ducha, jehož podstatou je klid a láska. Pokud nechcete pracovat s cizokrajnými mantrami, stejnou službu může vykonat slovo nebo jméno, které pro vás má pozitivní citový náboj.

Vnitřní svět „óm-line“

Navzdory svému přenesení z jiného kulturního i dobového kontextu má inteligentně a pokorně uzpůsobená jóga dnešnímu člověku co nabídnout. Věřím, že každému, kdo chce, avšak leckdy je potřeba některé praxe a konkrétní postupy uzpůsobit.

Pokud v současné situaci sáhnete k online streamovaným, anebo přetočeným lekcím a máte nějaký zdravotní problém či psychické oslabení, je dobré o nich konkrétního lektora předem informovat, tak, aby věc vzal na zřetel a případně vám doporučil, jak v dané situaci postupovat.

Online výuka, ke které se nyní jógový svět (včetně mě) pod tlakem situace uchýlil, není a priori špatná věc, ale je třeba ji zodpovědně ošetřit, protože je v ní ztížena zpětná vazba.

Přeji nám všem, abychom z této nelehké situace vyšli poučeni a posíleni na všech myslitelných úrovních.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autorka je zkušená lektorka jógy, vystudovaná indoložka a kulturoložka, autorka několika knih o józe, www.barborahu-yoga.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).