Hlavní navigace

Rekordně málo sňatků

[Tisková zpráva] ČSÚ: Pohyb obyvatelstva – rok 2009: V roce 2009 se počet obyvatel České republiky zvýšil o 39,3 tisíce na 10 506,8 tisíce. Počet narozených převýšil počet zemřelých o 10,9 tisíce osob, zahraniční migrací přibylo celkem 28,3 tisíce osob. Přistěhovalých bylo však oproti roku 2008 téměř o polovinu méně, vystěhovalých naopak dvojnásobek. Méně bylo i rozvodů (o 2,2 tisíce), živě narozených dětí (o 1,2 tisíce) a potratů (o 0,9 tisíce), ale výrazně se snížil především počet sňatků (o 4,6 tisíce).

Sdílet


Podle předběžné statistické bilance měla Česká republika k 31. prosinci loňského roku 10 506 813 obyvatel. Celkový počet obyvatel se v roce 2009 zvýšil o 39,3 tisíce osob, zatímco v roce 2008 o 86,4 tisíce. Výrazně nižší než v roce předcházejícím byl loni přírůstek zahraniční migrací: 28,3 tisíce oproti 71,8 tisícům. Přirozeným pohybem se populace ČR zvětšila o 10,9 tisíce, což byl díky nižšímu počtu narozených a naopak vyššímu počtu zemřelých nárůst o 3,7 tisíce nižší než v roce 2008. 


V roce 2009 sev České republice živě narodilo 118,3 tisíce dětí, o 1,2 tisíce méně v předchozím roce. Současná vlna zvýšené porodnosti tak zřejmě dosáhla svého vrcholu v roce 2008. Od minima z roku 1999 nepřetržitě rostoucí úroveň plodnosti v loňském roce stagnovala, resp. se nepatrně snížila: průměrný počet dětí narozených jedné ženě klesl z 1,50 na 1,49. V roce 2009 však dále, i když méně výrazně než v předchozích letech, pokračoval trend posunu mateřství do pozdějšího věku. Průměrný věk žen při narození prvního dítěte se zvýšil na 27,4 roku, průměrný věk žen při porodu bez ohledu na pořadí dítěte na 29,4 roku. Mimo manželství se v roce 2009 narodilo 46,0 tisíce dětí, což znamenalo další zvýšení podílu dětí narozených nevdaným ženám. V roce 2009 se tak mimo manželství narodilo celkem 38,8 % všech živě narozených dětí, když v roce 2008 to bylo o 2,5 procentního bodu méně. Dětí s jiným státním občanstvím než českým se v loňském roce narodilo 3,1 tisíce, tj. 2,6 % úhrnu. Tento podíl v posledních letech pomalu stoupá (např. 2,2 % v roce 2008, 1,5 % v roce 2005).

Čtěte téma: Hledáte porodnici? Připravte se na fronty

Budete rodit? A už víte kde? Pokud ano, a přijali vás, gratulujte si. Vybrat si místo, kde chcete přivést dítě na svět, je v době vrcholícího babyboomu velký problém…

V roce 2009 zemřelo 107,4 tisíce osob, což bylo 2,5 tisíce více než v roce 2008. Pro muže vzrostla v loňském roce naděje dožití při narození o dvě desetiny roku na 74,2 let, pro ženy zůstala na úrovni roku 2008, tedy na 80,1 letech. Počet zemřelých kojenců i kojenecká úmrtnost byly v uplynulém roce nepatrně vyšší než o rok dříve: před dosažením jednoho roku věku zemřelo v roce 2009 celkem 341 dětí (338 v roce 2008), úroveň kojenecké úmrtnosti vzrostla na 2,9 zemřelých kojenců na 1000 živě narozených dětí (2,8 v roce 2008). Nižší než v roce 2008 byla však úmrtnost novorozenecká, tj. úmrtnost dětí do 28 dnů od narození.

Čtěte téma: Proč se nestaráme o svoje umírající? A kdo se postará o nás?

Smrt jsme vytěsnili. Umíráme v ústavech, přestože si všichni přejeme zemřít doma a mezi svojí rodinou… 

V roce 2009 bylo uzavřeno celkem 47,9 tisíce sňatků, což bylo o 4,6 tisíce méně než v roce předchozím. Je to nejnižší počet uzavřených manželství od roku 1918. Pokles zájmu o vstup do manželství v loňském roce se projevil zejména mezi svobodnými: při zachování úrovně sňatečnosti z roku 2009 by před dosažením 50 let věku vstoupilo do manželství pouze 56 % svobodných mužů a 63 % svobodných žen, když v roce 2008 to bylo 60, resp. 66 %. Na 31,9 let pro muže a 29,2 let pro ženy se v loňském roce zvýšil průměrný věk při prvním sňatku. Oproti roku 2008 se jednalo o zvýšení o 0,5 resp. 0,4 roku. Ve srovnání s rokem 2008 byla loni nižší i sňatečnost rozvedených. Další manželství by podle předběžných údajů nyní uzavřelo 40 % rozvedených mužů a 39 % rozvedených žen.

Čtěte téma: Nevěřím, ale svatbu chci mít v kostele

Může mít církevní svatební obřad i ten, kdo náboženskou víru nepraktikuje? A za jakých podmínek? 


V roce 2009 bylo rozvedeno 29,1 tisíce manželství, což byl počet o 2,2 tisíce nižší než v roce 2008. Nižší byla také míra rozvodovosti: podíl manželství končících rozvodem se snížil z rekordních 50 % dosažených v roce 2008 na 47 % pro rok 2009. Nejvyšší míra rozvodovosti se v roce 2009 vyskytovala po 2 až 4 dokončených letech od uzavření manželství a manželství do svého zániku rozvodem trvalo průměrně 12,5 roku. Průměrný věk rozvádějícího se muže v roce 2009 byl 41,8 roku, ženy 39,0 roku.


Potratů bylo v roce 2009 registrováno 40,5 tisíce, o 918 méně než o rok dříve, a to zejména díky nižšímu počtu provedených umělých přerušení těhotenství. Těch bylo oproti roku 2008 evidováno o 1,1 tisíce méně (celkem 24,6 tisíce). Po dvou letech stagnace se tak počty interrupcí opět snížily. Rovněž po dvou letech přerušení klesajícího trendu se v roce 2009 snížil, byť jen velmi mírně, i průměrný počet interrupcí připadajících na jednu ženu (z 0,34 na 0,33). Méně bylo v loňském roce také ukončení mimoděložních těhotenství, naopak samovolných potratů bylo oproti roku 2008 více (o 356).


Přírůstek obyvatel zahraniční migrací v roce 2009 ve výši 28,3 tisíce byl více než 2,5krát nižší než v roce 2008. Podle dat Informačního systému evidence obyvatel MV ČR se do České republiky v loňském roce přistěhovalo celkem 40,0 tisíce osob, když v roce předcházejícím to bylo 77,8 tisíce. Vystěhovalých bylo naopak dvakrát více (11,6 tisíce oproti 6,0 tisícům). Mezi přistěhovalými bylo nejvíce cizinců se státním občanstvím ukrajinským (8,1 tisíce), slovenským (5,6 tisíce), ruským (4,1 tisíce) a s občanstvím Spojených států amerických (2,5 tisíce). Mezi vystěhovalými byli nejpočetněji zastoupeni občané Slovenska (4,2 tisíce), České republiky (2,3 tisíce), Polska (2,0 tisíce) a Německa (1,8 tisíce). Nejvyšší kladné saldo zahraničního stěhování měla ČR s občany Ukrajiny (8,1 tisíce), Ruska (4,1 tisíce), Spojených států (2,5 tisíce) a Vietnamu (2,3 tisíce). V roce 2008 bylo pořadí mírně odlišné: Ukrajina, Vietnam, Slovensko, Rusko. Bilance stěhování občanů ČR byla stejně jako v roce 2008 i loni záporná. Podle údajů Ministerstva vnitra bylo k 31.12.2009 v ČR registrováno celkem 433 305 cizinců s povoleným pobytem. Jejich podíl v populaci ČR činí 4,1 %.

 Zdroj: Český statistický úřad

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).