Hlavní navigace

Nové programy VZP - od diabetu po onemocnění štítné žlázy

[Tisková zpráva] Všeobecná zdravotní pojišťovna připravuje v tomto roce se svými partnery celkem deset nových pilotních programů. Programy se týkají širokého spektra nemocí od diabetu po onemocnění štítné žlázy.

Sdílet

Největší počet pacientů by mohl mít prospěch z výstupů programů monitoringu efektivní léčby dvou velmi častých chorob – diabetu a ischemické choroby dolních končetin.

Cílem programu „Monitoring efektivní léčby diabetu mellitu 2. typu“ je přispět ke zlepšení koordinace péče o nemocné. Jeho výsledkem by mimo jiné měly být podklady pro hodnocení reálných nákladů na terapii diabetu při striktním dodržování doporučených postupů či vytvoření sítě spolupracujících ordinací praktických lékařů, diabetologů a specialistů pro rozvoj takzvaného disease managementu chronických onemocnění.

Katalog nemocí: Cukrovka (Diabetes mellitus)

V rámci programu „Monitoring efektivní léčby ischemické choroby dolních končetin“ bude při preventivní prohlídce pacientů nad 50 let věku prováděno vyšetření ABI (takzvaný „kotníkový index“ – zjištění hodnot systolického tlaku na všech končetinách), které dosud není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Touto metodou je možné neinvazivním a nepříliš nákladným způsobem zjistit přítomnost onemocnění a z naměřených hodnot usuzovat i na výši kardiovaskulárního rizika pacientů.

Čtěte téma: Nechte si změřit průchodnost tepen, možná si zachráníte život

Porucha prokrvení dolních končetin – nenápadná nemoc, která ovšem patří k nejzávažnějším civilizačním chorobám. Její zákeřnost spočívá v tom, že většina pacientů vůbec netuší, že ji má … 

Další pilotní programy se zaměřují na prevenci a léčbu závislosti na tabáku a poruch příjmu potravy, dva se týkají kouření.

Cílem programu „Dostupnost léčby závislosti na tabáku u dětí a adolescentů“ je získání poznatků, jak motivovat adolescenty k odvykání kouření, formulace příslušných doporučení na základě získaných poznatků a dosažení optimální spolupráce odborníků zabývajících se danou problematikou. Program „Národní linka pro odvykání kouření“ podpoří další rozvoj telefonické Linky pro odvykání kouření a zvýší informovanost široké i odborné veřejnosti o jejích službách.

Čtěte téma: Kouření  – drahý zloděj dětí a krásy

Kouříte? Pak zbytečně mrháte penězi za protivráskové krémy a také za snahu otěhotnět …

Program „Komplexní a diferencovaný plán primární prevence u poruch příjmu potravy v Centru pro poruchy příjmu potravy“ zas přispěje k rozvoji webových stránek o poruchách příjmu potravy a internetového chatu pro rodiče postižených, dále pak podpoří klubové aktivity pro ohrožené dívky a chlapce a telefonickou poradnu vedenou specializovanou sestrou. V rámci programu by měly vzniknout i manuály a materiály pro odborníky, pro pacienty a jejich rodiny a také příručka pro školy.

Čtěte téma: Poznáte, že vaše dítě propadlo anorexii?

Svoji nemoc umějí dokonale skrývat: umazané misky od jídla, účtenky z obchodu s jídlem a hlavně důmyslné lži. Jak poznáte, že má vaše dítě problém? 

V Ústeckém kraji proběhne v rámci pilotního programu „Koukají na nás správně?“ scre­eningové vyšetření zraku dětí od tří do šesti let. Jeho smyslem je aktivní vyhledání dosud nezjištěných refrakčních (dioptrických) vad u dětí a včasné zahájení účinné léčby, čímž se předejde dalšímu zhoršování zraku, zejména vzniku tupozrakosti.

Program „Sekundární prevence u pacientů po poškození mozku s využitím náramků pro monitoring pohybu a terapeutické kostky“ umožní dálkové sledování pohybu u pacientů po poškození mozku. Program povede k aktivnějšímu přístupu pacientů k fyzioterapii, k dodržování doporučených zásad a intenzity cvičení a umožní vlastní kontrolu správnosti cvičení a zlepšení funkce končetiny. Dojde tak ke zkrácení hospitalizace i snížení počtu ambulantních návštěv a zlepší se integrace pacientů po poškození mozku (hlavně po CMP a poranění mozku) do společnosti.

Program „Screening onemocnění štítné žlázy u těhotných žen“ navazuje na stejný projekt z minulého roku, při kterém došlo k velmi významnému záchytu patologií (až 30 procent). Včasný záchyt onemocnění sníží riziko poruchy vývoje plodu, a tím i budoucí náklady na zdravotní péči.

Zdroj: VZP