Hlavní navigace

Inspektoři kontrolovali hračky a výrobky pro péči o děti

[Tisková zpráva] Česká obchodní inspekce provádí celoplošnou kontrolní akci zaměřenou na hračky a výrobky pro péči o děti. Kontroly, které jsou prováděny všemi inspektoráty České obchodní inspekce, jsou naplánovány na celý rok 2010.

Doba čtení: 2 minuty

Cílem kontrol je ověřit, zda na trhu nejsou prodávány výrobky, které by mohly poškodit zdraví hrajících si dětí z důvodu nevhodných mechanických a fyzikálních vlastností hraček, špatné konstrukce výrobků či nedostatečných nebo nesprávných varování a dalších informací nezbytných pro splnění základních požadavků na bezpečnost.

Kontrolní akce jsou pak přímo zaměřeny na dodržování požadavků zákona o technických požadavcích na výrobky, nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na hračky a zákona o obecné bezpečnosti výrobků.

Hračky určené dětem mladším 36 měsíců

V I. pololetí bylo celkem provedeno 160 kontrol u distributorů a 2 dovozců, přičemž porušení právních předpisů bylo zjištěno u 20 distribu­torů.

Mezi nejčastější zjištěné nedostatky patřil prodej výrobků s označením a informacemi pouze v cizím jazyce, prodej výrobku neopatřených značkou shody (CE) a prodej výrobků bez označení výrobce nebo dovozce, případně dodavatele.

Za porušení právních předpisů byl v 5 případech uložen zákaz prodeje na 188 ks hraček v celkové hodnotě 16 110,– Kč, 6 případů bylo řešeno zahájením správního řízení, ve 2 případech byla dána pokuta formou příkazem na místě v celkové částce 1000,– Kč a dále bylo uloženo 11 opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

Hračky určené dětem od 3 do 14 let věku

V I. pololetí bylo celkem provedeno 602 kontrol u distributorů a 8 dovozců. Porušení zákonů inspektoři zjistili u 218 distribu­torů a 3 dovozců.

Mezi nejčastější zjištěné nedostatky patřil prodej výrobků s označením a informacemi pouze v cizím jazyce, prodej výrobku neopatřených značkou shody (CE) a prodej výrobků bez označení výrobce nebo dovozce, případně dodavatele. Dále prodej výrobků s rozpornými informacemi a bez posouzení shody a prodej výrobků bez návodu k použití.

Za výše zmíněné porušení zákonů byl u 173 případů uložen zákaz prodeje na 4 141 ks hraček v celkové hodnotě 415 750,– Kč, dále 132 případů bylo řešeno sankcí formou příkazem na místě v celkové částce 117 700, – Kč, v 72 případech bylo zahájeno správní řízení a bylo uloženo celkem 65 opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

Výrobky pro péči o dítě

V I. pololetí bylo celkem provedeno 115 kontrol u distributorů a 1 dovozce. Porušení právních předpisů bylo zjištěno celkem u 16 distribu­torů.

Mezi nejčastější zjištěné nedostatky patřil prodej výrobků s označením a informacemi pouze v cizím jazyce a prodej výrobků bez označení výrobce nebo dovozce, případně dodavatele.Za porušení právních předpisů bylo ve 4 případech zahájeno správní řízení, v 7 případech bylo porušení zákonů řešeno příkazem na místě v částce 12 500,– Kč a dále byl uložen zákaz prodeje na 47 ks v celkové hodnotě 50 865,–Kč.

„Z výše uvedeného vyplývá, že podstatná část nedostatků byla zjištěna v komoditě hraček pro děti od 3 let věku. Nedostatky jsou zapříčiněny opakovaným nerespektováním příslušných právních předpisů ze strany výrobců, dovozců a distributorů, “ uvedla RNDr. Jana Příhodová, ústřední ředitelka České obchodní inspekce.

 Zdroj: Česká obchodní inspekce