Hlavní navigace

Životní styl? Málo sportu, více času na internetu.

Výzkum životního stylu (LSS) jako exkluzivní kvantitativní výzkum kontinuálně realizovaný pro ATO na panelu TV metrových domácností dlouhodobě sleduje mediální, postojové a spotřební chování populace ČR. Pro rok 2008 byl významně aktualizován obsah výzkumu LSS tak, aby byly podchyceny nově vznikající trendy v mediální konzumaci Celkem bylo dotazováno 1 458 domácností s 3 181 jednotlivci staršími 15ti let. Generaci dětí do 15ti let zkoumá výzkum LSS děti, jehož poslední výsledky byly publikovány v srpnu 2008.

Doba čtení: 3 minuty

Jak se mění naše mediální chování?

Ve výzkumu byly zjišťovány preference jednotlivých médií v různých situacích. Televizi si na prvním místě vybere většina lidí při potřebě napětí, pro zahnání nudy, pobavení nebo jako téma rozhovoru s přáteli. Zároveň hraje televize hlavní roli při získávání aktuálních informací. Nejslabší pozici má televize v oblasti vzdělávání, kde si nepříliš zřetelné první místo drží knihy (30 %) a co je zajímavé, internet dosahuje s televizí shodné četnosti odpovědí (27 %).Rádio se profiluje zejména jako prostředek odpočinku (12 %), internet, kromě již zmíněného vzdělávání, je často uváděn jako nástroj získávání aktuálních informací (32 %). Video a DVD si více než pětina respondentů volí v případě potřeby napětí, pobavení se a poslechu hudby pro odpočinek (12 %), noviny jsou zase spíše zdrojem získání aktuálních informací (12 %).

graf-03

Graf 1: Očekávání lidí od médiíZdroj: LSS 2008 – Mediaresearch, ATO 2008

Při výběru televizního pořadu se lidé nejvíce řídí přehledem z médií (66 %) a tím, že pořady přepínají a hledají, co je zaujme (63 %). V roce 2008 vzrostl ve srovnání s předešlým obdobím počet lidí, kteří sledují pořady podle jejich vysílacích časů (62 %). Deníky představují stále nejvíce preferovaný zdroj informací o TV programech, avšak internet zaznamenává ze všech médií největší nárůst. Vzhledem k neustále se zvyšujícímu trendu používání internetu se dá předpokládat, že tento trend bude v nejbližších letech pokračovat.

V roce 2008 neměly přístup na internet už jen dvě pětiny osob starších 15ti let. Doma má přístup na internet 43 % dospělých osob. Lidé 15+ s přístupem na internet deklarují v průměru více než 6,5 hodiny na internetu týdně, tedy téměř hodinu denně strávenou online. Nejoblíbenější službou internetu je elektronická pošta (denně ji užívá 46 % uživatelů), specifickou činností je však Instant messaging, který využívá 43 % uživatelů alespoň někdy, ovšem pětina uživatelů tyto služby využívá denně.

graf-02

Graf 2: Vývoj možnosti přístupu na internetZdroj: LSS 2008 – Mediaresearch, ATO 2008

Sport ve volném čase od Čechů nečekejte

Nejfrekventova­nějšími činnostmi, kterými lidé tráví volný čas, jsou četba novin a časopisů a poslech hudby. Poměrně vysoko se mezi dotazovanými činnostmi umístil i internet a zábava s počítačem, u těchto aktivit ovšem oproti ostatním existuje velmi početná skupina, která se jim nevěnuje vůbec (40 %), což je samozřejmě závislé na mediální vybavenosti domácností.Poměrně vysoká část populace se podle výzkumu nevěnuje vůbec aktivnímu sportování (nikdy 39 %). Vysoké oblibě se naopak těší výlety a procházky, tři čtvrtiny lidí si na výlet či procházku najde čas alespoň jednou za měsíc, odpověď nikdy uvedla pouze 4 % respondentů.

Média v českých domácnostech

Dramatický nárůst vybavenosti pozorujeme již několik let po sobě u DVD přehrávače, vlastní jej již více než polovina domácností (54 %). Poměrně silný nárůst vybavenosti je zřetelný i u tiskárny k počítači (39 % domácností) a dále také pokračuje trend růstu u digitálních fotoaparátů (43 %). Počítač mladší tří let vlastní pětina domácností, u PC starších tří let je to více než čtvrtina. Téměř pětina domácností (18 %) uvádí také vybavenost notebookem (vč. firemního). Celkově, bez ohledu na stáří PC, je pak více než polovina (53 %) domácností vybavených osobním počítačem.

graf-01

Graf 3: Mediální vybavenost (položky nad 25 %)

Zdroj: LSS 2008 – Mediaresearch, ATO 2008* Dotazováno od roku 2008 

Pro bližší informace kontaktujte:

Jan Mazal, Asistent marketingu a PRMediaresearch, a.s., Českobratrská 1/2778, 130 00 Praha 3Tel.: +420 222 717 763–4, Fax: +420 222 717 762 E-mail: jan.mazal@mediaresearch.cz

Irena Wintrová, Ředitelka marketingu a PRMediaresearch, a.s., Českobratrská 1/2778, 130 00 Praha 3Tel.: +420 222 717 763–4, Fax: +420 222 717 762E-mail: irena.wintrova@mediaresearch.cz  Doplňující informace:

Společnost Mediaresearch je významnou výzkumnou agenturou s širokým portfoliem služeb v oblasti realizace marketingových a mediálních výzkumů, zpracování a analýz dat, marketingového poradenství a vývoje software. Je realizátorem tří z nejrozsáhlejších mediálních výzkumů v České a Slovenské republice – Elektronického měření sledovanosti televize (peoplemetry) v ČR, Výzkumu návštěvnosti a sociodemografie internetu v ČR (NetMonitor) a SR (AIMmonitor) a Monitoringu reklamních výdajů v médiích (Admosphere) a na internetu v ČR (AdMonitoring).