Hlavní navigace

Vysokoškolské vzdělávání se přizpůsobilo boloňským kritériím

[Tisková zpráva] Ústav pro informace ve vzdělávání zpracoval data za terciární vzdělávání v letech 2001/02–2009/10.

Sdílet

Z těchto údajů vyplývá, že ve sledovaném období 2001–2009 se počet poprvé zapsaných do prezenční formy studia v bakalářských programech na vysokých školách zvýšil více než čtyřnásobně, v navazujících magisterských programech pak šestinásobně. Naproti tomu počet poprvé zapsaných do prezenční formy studia v „dlouhých“ magisterských programech se během sledovaného období snížil o 77,8 %. V roce 2009 již počet poprvé zapsaných do bakalářských programů prezenční formy vzdělávání (58,5 tis.) devítinásobně převyšoval počet poprvé zapsaných do magisterských programů (6,5 tis.).

Důvodem je, že české vysoké školy pod vlivem Boloňské deklarace postupně přecházely na dvoustupňové studium, tzn. bakalářské a magisterské navazující. „Dlouhé“ magisterské programy jsou v současnosti realizovány zejména na lékařských fakultách a fakultě veterinárního lékařství, případně v některých oborech pedagogických a právnických fakult.  

Vysoké školy

Počet studentů se od roku 2001 zvýšil téměř dvojnásobně. V roce 2001 se na vysokých školách vzdělávalo 203,5 tis. studentů, v současnosti je to 389,2 tis. studentů.

V roce 2001 existovalo 24 veřejných a 17 soukromých vysokých škol, dnes je to 26 veřejných a 45 soukromých škol.

Největší podíl studentů se vloni vzdělával v ekonomických (25,1 %), technických (22,1 %) a humanitních a společenských vědách (17,0 %).  V roce 2001 se nejvíce studentů vzdělávalo v technických (28,3 %), ekonomických (19,7 %) vědách a v oblasti pedagogiky, učitelství a sociální péče (14,5 %).

Na vysokých školách v České republice se v současnosti vzdělává 34,6 tis. cizinců (tj. 8,9 % všech studentů vysokých škol). V průběhu let 2001–2009 se jejich počet téměř zčtyřnásobil. Nejvíce cizinců se vzdělává v ekonomických vědách (31,3 %).

V roce 2009 absolvovalo celkem 81,7 tis. studentů.

Čtěte téma: Víceletá gymnázia – silné místo v nevyrovnaném školství

Jejich znovuzrození umožnilo, aby v českém vzdělávacím systému vznikla schizofrenická situace. Děti jsou selektovány dřív, než se stačí rozkoukat… 

Vyšší odborné školy

V roce 2001 se na 166 vyšších odborných školách vzdělávalo 26,7 tis. studentů, nyní se jedná o 28,7 tis. studentů na 184 školách.

Do školního roku 2006/07 byl největší podíl studentů přijímán do oborů ekonomických, od té doby ale u nově přijatých dominují obory zdravotnické. Ve školním roce 2009/10 byl největší podíl studentů přijímán do oborů zdravotnických (22,8 %), ekonomických (16,3 %) a pedagogických (16,1 %).

V roce 2008/2009 absolvovalo celkem 6,2 tis. studentů.

Zdroj: ÚIV, příspěvková organizace MŠMT

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).