Hlavní navigace

Výsledyk sbírky Český den proti rakovině

[Tisková zpráva] Po úspěšném 14. ročníku celonárodní květnové sbírky Český den proti rakovině s radostí oznamujeme výsledek sbírky. Zároveň chceme informovat o podzimní putovní výstavě Každý svého zdraví strůjcem a plánovaných akcích na rok 2010.

Sdílet

1. INFORMACE O VÝSLEDCÍCH SBÍRKY ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ

 • Český den proti rakovině k 1. září 2010 vynesl: 14 559 000,– Kč
 • Čistý výtěžek sbírky: 8 467 000,– Kč
 • Na dlouhodobý program nádorové prevence: 4 350 000,– Kč
 • Na dlouhodobý program podpory kvality života onkologických pacientů: 3 232 000,– Kč
 • Na podporu onkologického výzkumu, kvality výuky a finančních dotací pro instrumentální dovybavení onkologických center: 1 200 000,– Kč

Z významných projektů uvádíme:

 • 3. ročník Putovní výstavy o nádorové prevenci v 8 městech České Republiky
 • 800 000 ks preventivních letáků rozdávaných během ČDpR
 • Brožury pro veřejnost o nádorové prevenci (cca 90 000 ks rozesláno ročně)
 • Kolektivní členské organizace získaly ze sbírky: 1 880 000,– Kč
 • Rekondiční pobyty pro onkologické pacienty
 • Hospicům bylo přiděleno: 200 000,– Kč
 • Krajská nemocnice Pardubice: 700 000,– Kč
 • Ústav radiační onkologie, FNB: 250 000,– Kč
 • Na individuální výzkumné projekty, Cenu Ligy za významnou onkologickou publikaci a Novinářskou cenu bylo vyčleněno: 300 000,– Kč

Čtěte také:  Rekonstrukce prsou mění ženám život

ROZHOVOR – Vítězství nad nemocí si v případě rakoviny prsu bere daň – část těla, která je zároveň symbolem ženství. Nadějí pro tyto onkologické pacientky je následná rekonstrukce prsu­. 

2. PUTOVNÍ VÝSTAVA „KAŽDÝ SVÉHO ZDRAVÍ STRŮJCEM“

Rčení „Každý svého štěstí strůjcem“ si LPR Praha v obměněné podobě zvolila za název úspěšné putovní výstavy, se kterou se už třetím rokem vydává na pouť po českých a moravských městech. Hlavním cílem akce je oddémonizovat závažné, deprimující téma rakoviny. Expozice netradiční formou informuje veřejnost o široké problematice onkologických onemocnění, akcent je kladen zejména na otázky prevence, vysvětlení rizik, na efektivní a osvědčená doporučení, jak se vyvarovat rakoviny zdravým životním stylem a životosprávou, jakož i účastí na screeningovém vyhledávání časných onemocnění, jak je nabízí naše zdravotnictví.

Osou prezentace je velkoprostorový stan s osvětovou expozicí „Labyrint zdraví“ na téma zdravý životní styl a prevence rakoviny.

Populární výklad je provázen kreslenými vtipy Vladimíra Jiránka, Jiřího Slívy, Miroslava Bartáka a úsměvnými reportážními fotografiemi Františka Dostála. / Jedna část výstavy, bohatě ilustrovaná a hravá, je určena dětem. /Inspirující testy pro návštěvníky, kteří jsou motivováni k jejich vyplnění drobnými cenami a dárky./ Projekce videonahrávek se zdravotní, preventivní a onkologickou tematikou.

„Zkus, jak jsi na tom“: soutěžní hrátky pro mládež i dospělé

Propagace zdravého životního stylu hravou interaktivní formou, kdy si děti i dospělí mohou otestovat nejen fyzickou zdatnost, ale i smyslové dovednosti, postřeh apod.

Ambulance

Zájemcům je zdarma nabízeno odborné vyšetření základních parametrů zdravotního stavu: krevního tlaku, míry tělesného tuku, výše cholesterolu, BMI (tzv. Body Mass Indexu). Ve spolupráci s  Českou akademií dermatovenerologie může LPR Praha nabídnout i konzultace s odbornými lékaři – dermatology, u kterých si zájemci mohou nechat vyšetřit i pigmentová znaménka či jiné anomálie na kůži.

Informační centrum

Bohatá nabídka informačních, vzdělávacích a preventivních publikací, vydávaných Ligou proti rakovině Praha.

Pódiová vystoupení

Moderovaná vystoupení sólistů a souborů, pěveckých, tanečních, amatérů i profesionálů dotváří živou atmosféru celé akce.

Stánek VZP

V každém městě série bude hlavní partner akce Všeobecná zdravotní pojišťovna  prezentovat svou nabídku služeb.

VSTUP NA VÝSTAVU, ZDRAVOTNICKÉ PUBLIKACE I VYŠETŘENÍ A ODBORNÉ PORADY JSOU ZDARMA!

Města, místa, termíny:

OPAVA - Dolní náměstí  7. až 8. 9.
POD ZÁŠTITOU PRIMÁTORA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY ING. ZBYŇKA STANJURY

ŠUMPERK – Sady 1. máje  9. až 10. 9.
POD ZÁŠTITOU STAROSTY MĚSTA ŠUMPERK MGR. ZDEŇKA BROŽE

PARDUBICE – Pernštýnské náměstí  13. až 14. 9.
POD ZÁŠTITOU STAROSTKY MO PARDUBICE 1  PAEDDR. HANY TOMANOVÉ

TÁBOR – náměstí T. G. Masaryka  15. až 16. 9.
POD ZÁŠTITOU MÍSTOSTAROSTKY MĚSTA TÁBOR MGR. ZUZANY PEČMANOVÉ

BRNO – náměstí Svobody  21. až 22. 9.
POD ZÁŠTITOU STAROSTY MČ BRNO – STŘED MGR. LIBORA ŠŤÁSTKY

PRAHA – Vítězné nám.  23. až 24. 9., 25. až 30. září pouze výstava
POD ZÁŠTITOU STAROSTY MČ PRAHA 6 MGR. TOMÁŠE CHALUPY

VSETÍN - Dolní náměstí  4. až 5. 10.
POD ZÁŠTITOU STAROSTKY MĚSTA VSETÍN BC. KVĚTOSLAVY OTHOVÉ

ZLÍN – náměstí Míru  6. až 7. 10.
POD ZÁŠTITOU NÁMĚSTKA PRIMÁTORKY MGR. MIROSLAVA KAŠNÉHO

Otevírací doba akce – 1. den 10.30h – 18.00h, 2. den 9.00h – 17.00h

3. HLAVNÍ AKCE LIGY PROTI RAKOVINĚ PRAHA V ROCE 2011

 • leden: Evropský týden prevence karcinomu děložního čípku, (ve spolupráci s ECCA)
 • 3. únor: Sympozium pro laiky a lékaře ve spolupráci s ČLS JEP a SVL JEP u příležitosti Světového dne proti rakovině
 • 22. únor: Plenární schůze Ligy proti rakovině Praha
 • 19. – 21. duben: Účast na veletrhu léčiv a lékařské techniky Pragomedica
 • 11. květen: Český den proti rakovině (celonárodní Květinová sbírka)
 • 31. květen: Mezinárodní den nekouření
 • červen: Děkovný koncert k Českému dni proti rakovině
 • září – říjen: 4. ročník putovní výstavy o nádorové prevenci „Každý svého zdraví strůjcem“
 • říjen: Sněm kolektivních členů Ligy proti rakovině Praha
 • prosinec: Vánoční koncert v Karolinu s vyhlášením držitele Ceny Ligy proti rakovině Praha za mimořádnou onkologickou publikaci v roce 2010 a udělení Novinářské ceny
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).