Hlavní navigace

Umění otěhotnět, nechte si zmonitorovat embrya

[Tisková zpráva] Téma, které ještě před pár lety řešily partnerské páry zcela minimálně, se poslední dobou stává více a více aktuálním. Problémy s otěhotněním totiž má v České republice 15 – 25 procent párů, které se pokoušejí o potomka. Podle MVDr. Daniela Hlinky, předního českého embryologa a spolupracovníka portálu lekari-online.cz za to může vyšší věk prvorodiček, pracovní vypětí a dlouhodobě zhoršená kvalita životního prostředí.

Doba čtení: 2 minuty

MVDr. Daniel Hlinka používá ve své praxi speciální metodu, díky níž může vybrat to nekvalitnější embryo. Metoda nazvaná permanentní monitoring embryonálního vývoje, tak umožňuje zvýšit procento úspěšnosti otěhotnění a dát tak novou naději párům, které svůj boj již vzdaly. Jedná se o počítačem řízené kontinuální sledování vývoje embryí, která nejsou v průběhu svého mimotělního vývoje rušena prohlížením, protože celý monitoring probíhá v uzavřeném inkubátoru. Následná analýza se provádí z pořízených digitálních záznamů.

„Úspěšnost asistované reprodukce, resp. procento úspěšnosti závisí do značné míry na legislativně jednotlivých zemí,“ říká MVDr. Daniel Hlinka, spolupracovník portálu lekari-online.cz a dodává: „Například v Itálii je možné oplodňovat maximálně tři vajíčka a úspěšnost se po přenosu čerstvých embryí pohybuje kolem dvaceti procent.“ V zemích, kde ale takováto omezení neplatí, jsou lékaři úspěšní u 35 až 45 procent případů. „Speciální ukazatel, který vyjadřuje procento těhotných na jeden cyklus, a který zahrnuje i přenosy zmražených embryí z daného léčeného cyklu, se dostává na úroveň přes 60 procent,“ doplňuje Hlinka.

Po třicátém roce se šance na úspěšnost asistované reprodukce u žen progresivně snižuje. „Zatímco u třicetiletých žen je tato šance mezi padesáti a šedesáti procenty, u čtyřicátnic je to pouze 15 %,“ komentuje výsledky několika různých studií Hlinka. „Samozřejmě je to velmi individuální a v případě využití darovaných vajíček se situace dramaticky mění v prospěch otěhotnění.“ 

Kombinace dvou metod

„Podle našich předběžných výsledků se šance zvyšují zhruba o 10 procent,“ říká MVDr. Daniel Hlinka, když mluví o kontinuálním využití dvou metod – monitoringu embryí a tzv. „PICSI. Díky možnosti exaktní analýzy vývoje, kterou umožňuje monitoring, jsme schopni vyloučit i abnormality, které poukazují na možný výskyt chromozomálních anomálií. Metoda PICSI zase minimalizuje přenos nezralých spermií. Současným využitím obou metod lze snížit výskyt předčasných potratů a zároveň minimalizovat stresové situace, které jsou důležité v léčbě neplodnosti,“ dodává spolupracovník portálu lekari-online.cz MVDr. Daniel Hlinka.