Hlavní navigace

Světový den bez tabáku 2010: Gender and Tobacco

[Tisková zpráva] Světová zdravotnická organizace (WHO) každoročně slaví Světový den bez tabáku, který si dává za cíl zdůraznit zdravotní rizika spojená s užíváním tabákových výrobků a prosazování efektivní politiky vedoucí ke snižování kouření. Užívání tabákových výrobků je po hypertenzi druhou největší příčinou úmrtí celosvětově a v současné době nese zodpovědnost za smrt jednoho z deseti dospělých lidí na celém světě.

Sdílet

Téma letošního Světového dne bez tabáku je „Gender and Tobacco“. Světová zdravotnická organizace tento den využije k tomu, aby zviditelnila škodlivé vlivy tabákového marketingu a kouření na ženy a dívky. Kontrola tabákové epidemie mezi ženami je důležitou součástí jakékoliv komprehensivní strategie kontroly tabáku. Letošní kampaň rovněž bude klást důraz na nutnost, aby všechny země, které již ratifikovaly Rámcovou úmluvu o kontrole tabáku (WHO Framework Convention on Tobacco Control, FCTC), důsledně zakázaly reklamu, propagaci a sponzoring tabákových výrobků podle ústav a ústavních principů jednotlivých členských států.

Čtěte téma: Jak vychovat z dítěte nekuřáka

Průměrný věk první cigarety je v Praze u dětí ve věku kolem deseti let. Výsledkem je, že máme v České republice čtvrt milionu adolescentních kuřáků.

WHO Rámcová úmluva o kontrole tabáku, která vstoupila v platnost roku 2005, varuje, že „kouření a užívání dalších tabákových výrobků ženami a mladými dívkami celosvětově vzrůstá“. Rámcová úmluva je první mezinárodní úmluvou realizovanou pod záštitou WHO a vznikla v odpověď na globální tabákovou epidemii a je to legislativní nástroj, který zdůrazňuje právo všech lidí na zdraví. Tato úmluva je milníkem v oblasti podpory veřejného zdraví poskytuje novou legislativní dimenzi pro mezinárodní zdravotnickou spolupráci. K dnešnímu dni Rámcovou úmluvu ratifikovalo 169 států, poslední v řadě je Andora, která úmluvu ratifikovala 17. května 2010 na 63. zasedání Světového zdravotnického shromáždění v Ženevě. Tímto se aktuální počet zemí Evropského regionu WHO, které FCTC ratifikovaly, zvýšilo na 47. Česká republika Rámcovou úmluvu o kontrole tabáku zatím neratifikovala a zůstává tak jedinou zemí Evropské unie, která se k boji proti tabákové epidemii legislativně nepřipojila.

Celosvětově kouří více než 1 miliarda lidí, z toho ženy čítají zhruba 20%. Nicméně, tabáková epidemie mezi ženami vzrůstá. Ženy jsou hlavní cílovou skupinou marketingových taktik tabákového průmyslu, který má potřebu získávat nové uživatele tabákových výrobků, aby tak nahradil téměř polovinu současných kuřáků, kteří předčasně umírají na nemoci spojené s užíváním tabáku.

Obzvláště znepokojující je vzrůstající prevalence uživatelů tabákových výrobků mezi dívkami. Nová zpráva WHO nazvaná Women and health: today’s evidence, tomorrow’s agenda poukazuje na fakt, že marketing tabákových výrobků se stále více soustředí na dívky. Data ze 151 zemí dokazují, že 7 % dospívajících dívek a 12 % dospívajících chlapců jsou kuřáci. V některých zemích se jsou čísla prevalence kuřáků mezi dívkami rovná těm mezi chlapci.

Světový den bez tabáku 2010 zdůrazňuje, jak důležité je kontrolovat vzrůstající tabákovou epidemii mezi ženami. Ředitelka Kanceláře WHO v ČR, Dr. Alena Šteflová potvrzuje, „ochrana a podpora zdraví žen je naprosto klíčové pro veřejné zdraví a rozvoj nejen současné populace, ale i generací budoucích“.  

Zdroj: Kancelář WHO v ČR

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).