Hlavní navigace

Novinka v rehabilitaci: Vyšší kvalita života hemodialyzovaných pacientů

[Tisková zpráva] Odborníci z Kliniky tělovýchovného lékařství a rehabilitace (KTLR) a II. interní kliniky (II.IK) Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA) se společně snaží zabránit nepříznivým vlivům, které působí v důsledku inaktivity hemodialyzovaných pacientů. Dochází k poklesu svalové síly a subjektivně ke zvýšené únavě svalstva dolních končetin, způsobené mj. i narušeným metabolismem a zadržováním toxických odpadních látek ve svalové tkáni.

Sdílet

Výsledky řady zahraničních studií jasně demonstrují příznivé působení tzv. intradialytického kondičního tréninku, prováděného pomocí speciálních bicyklových ergometrů u pacientů s chronickým selháním ledvin. Novinku v rehabilitaci hemodialyzovaných pacientů představuje nízkofrekvenční svalová elektrická stimulace (elektromyosti­mulace – EMS). Metoda je založena na přirozené přizpůsobivosti svalových vláken k přeměně jejich složení, pokud jsou dlouhodobě vystavena účinkům elektrického proudu o nízkých frekvencích 10 – 50 Hz. Jak uvádí Petr Dobšák,  přednosta KTLR: „V dlouhodobém horizontu elektrické impulzy zcela mění charakter stimulovaného svalu směrem k vyšší odolnosti vůči únavě a vedou k metabolické stabilitě. Jinými slovy, pomocí EMS lze docílit stejných nebo i lepších výsledků jako pomocí tvrdé tréninkové dřiny.“

Čtěte také: Mrtvice ještě nemusí znamenat „konec života“ 

Cévní mozková příhoda postihuje čím dál tím mladší lidi a zásadně změní život nemocného i jeho rodiny. Pacienti i jejich blízcí to často vzdávají, ale stojí za to bojovat, třeba navzdory pokročilému věku.

Přednosta II. IK  Miroslav Souček dodává:„Vzhledem k existenci nízkého kardiovaskulárního rizika při provádění řízeného intradialytického tréninku a z důvodů zabránění postupné ztrátě zdatnosti (a progresi onemocnění), by měli být všichni dialyzovaní pacienti považováni za osoby s vyšším rizikem vzniku srdečních příhod a nežádoucího poškození pohybového aparátu, pokud se neúčastní některé z forem pravidelné fyzické činnosti.“

Ve výzkumu a v klinické aplikaci EMS patří Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně mezi špičková pracoviště v celosvětovém měřítku, a tuto metodu dále rozvíjí ve spolupráci s francouzskými kolegy z kardiocentra v Dijonu a s japonskými odborníky v Sendai. S ohledem na získaná data a praktické zkušenosti lze konstatovat, že metody intradialytické rehabilitace nově zavedené v naší fakultní nemocnici mají absolutně stejný význam jako jakákoliv jiná terapeutická opatření, včetně vlastní hemodialýzy“, uvádí Petr Koška, ředitel FNUSA a doplňuje: „Avšak přesto, že je intradialytický kondiční trénink zcela evidentně moderním trendem v  péči o dialyzované pacienty, není této problematice v České republice doposud věnována patřičná pozornost. Je tedy nutné zvýšit úsilí a šířit informace o příznivých účincích fyzické aktivity pro pacienty v terminálním stádiu chronického selhání ledvin. Lze si jen přát, aby se intradialytický trénink brzy stal součástí standardní péče o pacienty ve všech českých zařízeních provádějících hemodialyzační program.“ 

Hemodialyzovaní pacienti, kteří mají v průměru kolem 60 let, stráví asi 800 hodin ročně vleže na lůžku nebo v polosedě v dialyzačním centru, průměrně 3× týdně po 3 – 4 hodinách.

Ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně máme při II. IK dvě hemodialyzační jednotky se 17 lůžky a dvacetičtyřho­dinovým provozem. Trend v počtu hemodialyzovaných pacientů bohužel stále stoupá. V roce 2008 bylo v pravidelném hemodialyzačním programu zařazeno 138 pacientů a bylo provedeno celkem 12 501 neakutních a 805 akutních hemodialýz. V roce 2009 bylo v pravidelném hemodialyzačním programu zařazeno již 144 pacientů a bylo provedeno celkem 13 863 neakutních a 836 akutních hemodialýz.

_____________­________________________­________________________­_________

Historie Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně se píše od roku 1786.

Poskytuje základní, specializovanou a vysoce specializovanou diagnostickou, léčebnou a ošetřovatelskou péči, rovněž výdej léčiv ve své Nemocniční lékárně. Disponuje 31 odbornými pracovišti, 961 lůžky, zaměstnává přes 2 500 zaměstnanců. V roce 2009 zde bylo hospitalizováno 28 639 pacientů, ambulantních ošetření a vyšetření bylo provedeno1 442 095.

Pracoviště jsou výukovými základnami Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, podílí se na výuce lékařských i nelékařských zdravotnických oborů v pregraduální i postgraduální výuce. Plní vědeckovýzkumné úkoly, provádí klinická hodnocení léčiv a zdravotnických prostředků. Spolupracuje v oblasti zdravotní péče a vědecko-výzkumné činnosti s ostatními fakultními nemocnicemi, zdravotnickými zařízeními, výzkumnými ústavy, Akademií věd České republiky a odbornými institucemi v České republice i v zahraničí.

Připravila unikátní vědecko-výzkumný program se špičkovými odborníky FNUSA a prestižní americkou Mayo Clinic známý pod zkratkou FNUSA – ICRC (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně– International Clinical Research Center). Výstavba ICRC byla v červnu 2010 zahájena.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).