Hlavní navigace

Mateřská, rodičovský příspěvek a porodné 2011 – časté dotazy

[Tisková zpráva] Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR připravilo přehled nejčastějších dotazů na téma aktuální situace v čerpání dávek – mateřská, rodičovský příspěvek a porodné.

Sdílet

Časté otázky:

Musím si o rodičovský příspěvek požádat nebo je vyplácen automaticky? Kde se o něj žádá? Co se stane, když si nemůžu vybrat nebo si zapomenu požádat o variantu RoP? 

Musíte si požádat, žádost se podává na úřadu práce – odbor státní sociální podpory, pod který spadáte podle místa Vašeho trvalého pobytu. Neprovedete-li volbu, budete pobírat RoP ve čtyřleté variantě.

Jak bude vypadat přechod u těch rodičů, kteří už příspěvek pobírají? Znamená to, že v únoru za leden už budou brát takovou částku, která jim přísluší podle nových pravidel podle věku dítěte? Například když má čtyřletou variantu a dítěti bude na přelomu roku 10 měsíců, bude brát už za leden 3 800 korun? 

Pokud mají rodiče dítě starší 9 měsíců a nezmění si čtyřleté čerpání na tříleté (na to mají rodiče s dětmi ve věku 9– 22 měsíců čas do konce února), pak budou automaticky dostávat 3 800 Kč.

Na koho se vztahuje hranice celkového příspěvku 216 600 korun? Jen na nové žadatele? Mám na mysli případ, že přechodem na nová pravidla někteří rodiče dostanou ve výsledku i na té čtyřleté víc. 

Celková vyplacená částka 216 600 (pozn. ta se vyplácí, pokud rodič nedává dítě do školky apod. – maximální částka) se vztahuje na všechny, kteří již dnes čerpají dvouletou variantu rodičovského příspěvku a nově (od 2011) také na ty, kteří si zvolí čtyřletou variantu. Ti rodiče, kteří mají již v letošním roce zvolenou čtyřletou variantu a jejich dítě je starší devíti měsíců, tak si po Novém roce buď změní čerpání (pokud mohou) na tříleté, nebo automaticky dostanou sníženou částku 3 800,– (ano, v některých případech bude v součtu po přechodné období těmto rodičům vyplacena v součtu vyšší částka).

Nemám nárok na mateřskou dovolenou, a tak se chci zeptat, když po porodu budu brát hned rodičovský příspěvek, mohu si vybrat 3letou variantu nebo musím pouze na nevýhodnou 4letou? 

Tříletou variantu čerpání rodičovského příspěvku mohou volit rodiče, kteří mají nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem. Pokud tuto podmínku nesplňujete, volbu tříleté varianty provést nemůžete a budete pobírat rodičovský příspěvek ve čtyřleté variantě čerpání (do 9 měsíců věku dítěte ve výši 7 600 Kč a následně ve výši 3 800 Kč měsíčně do 4 let věku dítěte).

Mám celkem tři děti, nyní čekám čtvrté, které by se mělo narodit do konce roku. Nejmladší syn má dva roky a já tedy ukončím RP na něj a přecházím rovnou na miminko bez nároku na mateřskou dovolenou. Chtěla jsem se zeptat, zda mám možnost v tomto případě volit prostřední variantu, nebo zda mi nebude volba umožněna a budu muset přijmout poslední a tedy pro mne nevýhodnou variantu RP. A musím si o tu nevýhodnou variantu žádat? 

Tříletou variantu čerpání rodičovského příspěvku mohou volit rodiče, kteří mají nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem. Pokud tuto podmínku nesplňujete, volbu tříleté varianty provést nemůžete. Můžete si požádat o rodičovský příspěvek ihned po porodu dítěte a příspěvek Vám pak bude vyplácen ve čtyřleté variantě (do 9 měsíců věku dítěte ve výši 7 600 Kč a následně ve výši 3 800 Kč měsíčně do 4 let věku dítěte). O rodičovský příspěvek požádat musíte, volba čtyřleté varianty se neprovádí.

Mám 14 měsíční dítě (nar. 16. 10. 2009) a zvolila jsem si dvouleté čerpání. Můžu to změnit a zvolit tříletou variantu, abych nepřišla o peníze? 

Jednou provedená volba délky čerpání rodičovského příspěvku se nedá změnit. Pokud jste zvolila dvouleté čerpání rodičovského příspěvku, tak již jinou volbu provést nemůžete. Ale u dvouleté doby čerpání k žádným změnám novou úpravou nedochází a máte stejné nároky a výše dávek jako v současně platné právní úpravě.

Jsem na mateřské a v lednu se mi narodí miminko. Do kdy si musím zvolit tříletou variantu? 

O tříletou variantu čerpání rodičovského příspěvku musíte požádat nejpozději do konce kalendářního měsíce, kdy dítě dosáhne 9. měsíce věku.

Mám nárok na 3letou variantu, když jsem neměla nárok na mateřskou a měla jsem nemocenskou poskytovanou v souvislosti s porodem? 

Pokud jste pobírala nemocenské poskytované v souvislosti s porodem, tak splňujete podmínky pro možnost provedení volby tříleté varianty čerpání rodičovského příspěvku.

V březnu se mi má narodit miminko a vyberu si 3 letou variantu. Chtěla bych vědět, kdo mě bude platit do 9 měsíce věku dítěte. A ještě by mě zajímalo, jestli nelze třeba zvolit 3.5 roku. 

O rodičovský příspěvek si musíte požádat na úřadu práce příslušném podle místa Vašeho trvalého pobytu. Po celou dobu čerpání rodičovského příspěvku provádí výplatu této dávky příslušný úřad práce. Doby čerpání jsou pevně stanoveny do 2, 3 nebo 4 let věku dítěte. Jiné varianty doby čerpání nelze volit. V případě potřeby, je však možné skončit pobírání rodičovského příspěvku, kdykoliv dříve než je zvolený věk dítěte.

Již tři roky pobírám rodičovský příspěvek a neměla jsem ani mateřskou . Změní se od nového roku pro nás něco? A budeme ho pobírat dál nebo ne?

Pokud jste neměla nárok na peněžitou pomoc v mateřství, pobíráte rodičovský příspěvek ve čtyřleté variantě. Vzhledem k Vámi uvedené době čerpání je Vaše dítě ve věku kolem 3 let. To znamená, že u Vás se měnit nic nebude a do 4 let věku dítěte můžete čerpat rodičovský příspěvek ve výši 3 800 Kč měsíčně.

Jsem na mateřské, synovi budou 30. prosince 4 měsíce. Chci s ním být doma 4 roky, i když to teď už nebude tak výhodné. Musím si o čtyřletou variantu žádat? 

Musíte podat žádost o rodičovský příspěvek. Pokud následně neprovedete volbu dvouleté ani tříleté varianty čerpání budete pobírat rodičovský příspěvek ve čtyřleté variantě.

Mám 4letou volbu (nepobírala jsem mateřskou), syn má 11měsíců. Klesnou i nám „starým“ matkám, hned od ledna peníze na 3800 Kč nebo se to týká jen matek, co porodí v lednu 2011? A pokud mi to klesne, můžu přejít na nějakou jinou volbu? Je možné, aby do jednoho roku dítěte, šel manžel např. na 1den na mateřskou, vybral by si 3letou variantu a pak by to zpět na mě převedl? Je to pravda? 

Váš syn sice věkem spadá do přechodných opatření, kdy lze volbu tříleté varianty provést začátkem roku 2011. Pokud ale nesplňujete základní podmínku předchozího nároku na peněžitou pomoc v mateřství, tak tříletou variantu volit nemůžete. Od ledna 2011 (výplata v únoru 2011) vám klesne výše rodičovského příspěvku na 3 800 Kč měsíčně.

O rodičovský příspěvek si může požádat rodič, který o dítě celodenně osobně pečuje (je jedno, zda je to matka či otec). Volbu doby čerpání může provést jen ten rodič, který má v době možnosti provedení volby na rodičovský příspěvek nárok. U tohoto rodiče se také posuzuje, zda splňuje podmínky na provedení požadované volby délky čerpání. Rodiče se mohou v osobní celodenní péči o dítě (a tedy i v pobírání rodičovského příspěvku) střídat, ale jednou provedenou volbu čerpání již měnit nelze.

Na jakou výší rodičovského mám nárok, když jsem před narozením dcery brala rodičovský příspěvek a po narození jsem neměla možnost volby. Teď jsem na 4leté variantě. Kolik budu brát od ledna? Chtěli jsme, aby na rodičovskou nastoupil manžel, ale prý už nemůžeme, protože dcerka se narodila 27. 10. 2009. 

Kdo z rodičů bude o dítě celodenně osobně pečovat (a bude příjemcem rodičovského příspěvku) je plně na rozhodnutí a domluvě rodičů a může se během čerpání rodičovského příspěvku změnit. Volbu délky čerpání může provést jen ten z rodičů, který v době, kdy se může volba provádět, má na rodičovský příspěvek nárok.

Z dotazu lze vyvodit, že nesplňujete podmínky pro možnost provedení volby tříletého čerpání rodičovského příspěvku (neměla jste nárok na peněžitou pomoc v mateřství u nejmladšího dítěte). Pokud budete i nadále příjemcem rodičovského příspěvku Vy, budete od ledna (výplata dávky v únoru) na dceru brát rodičovský příspěvek ve výši 3 800 Kč.

Může být na rodičovské místo mě moje matka? Já si to kvůli práci nemůžu dovolit. Prot bych po skončení mateřské chtěla nastoupit do práce s tím, že doma s miminkem by byla moje matka. Ta teď nemůže sehnat práci a je hlášena na pracovním úřadě. 

O rodičovský příspěvek může požádat pouze rodič dítěte, který o dítě osobně celodenně pečuje. Při pobírání tohoto příspěvku se však netestuje příjem ani výdělečná činnost rodiče. Podmínka osobní celodenní péče se považuje za splněnou i v případě, kdy rodič zajistí péči o dítě jinou zletilou osobou v době, kdy je výdělečně činný.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).